Harta site-ului
Ajutor
În atenţia utilizatorilor de mașini de casă și control!
Inspectoratul fiscal de stat pe raionul Dubăsari comunică că, în legătură cu trecerea acelor de ceasornic de la timpul de iarnă la timpul de vară, este necesar ca agenţii economici utilizatori de maşini de casă şi control (MCC) de a conforma time-rele MCC la timpul real, adică permutarea acelor de
Vizite: 209
Data: 2017-03-28
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
ÎN ATENŢIA AGENŢILOR ECONOMICI
Vă aducem la cunoştinţă că, în baza deciziei Consiliului Raional "Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului raional "Cel mai bun antreprenor din micul business”  Nr. 03-01 din 29.06.2012 în Raionul Dubăsari se desfăşoară concursul "Cel mai bun antreprenor” la următoarele nominaţii: 1. Cel mai bun antreprenor în sfera de producţie  2.
Vizite: 133
Data: 2017-03-28
autor: DEBF Direcţia economie, buget şi finanţe
Ajutor material acordat familiilor defavorizate
Consiliul de administrație al Fondului local de susținere socială a populației s-a convocat în ședință la data de 22.03.2017, care a fost prezidată de către dl Grigore Policinschi, președintele raionului Dubăsari. În cadrul ședinței, au fost examinate  48 cereri pentru acordarea ajutorului material, unde s-a decis acordarea suportului financiar pentru
Vizite: 205
Data: 2017-03-27
autor: daspf Direcția asistență socială și protecția familiei
Problemele cetăţenilor raionului Dubăsari discutate cu Preşedintele ţării Igor DODON
Cele mai stringente probleme cu care se confruntă cetăţenii raionului Dubăsari au fost puse în discuţie, la data de 25 martie curent, la întâlnirea cu Preşedintele Republicii Moldova, dl Igor DODON.  Întrunirea dată s-a petrecut în sala Casei raionale de cultură cu participarea Preşedintelui raionului, dlui Grigore POLICINSCHI, colaboratori ai
Vizite: 696
Data: 2017-03-27
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Direcţia construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului din cadrul Consiliului raional Dubăsari prezentă la cea de-a XXII-a ediție a expoziției „Moldconstruct-2017"
Colaboratorii Direcţiei construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului, din cadrul Consiliului raional Dubăsari, pe data de 23.03.2017, au participat la un seminar de instruire cu tematica „Priorităţi  în domeniul construcţiilor şi dezvoltării regionale", organizat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. În cadrul seminarului, specialiștii ministerului au prezentat situația în
Vizite: 182
Data: 2017-03-24
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
SEMINAR DE FORMARE ”FORTIFICAREA ABILITĂȚILOR AUTORITĂȚILOR TUTELARE LOCALE/ TERITORIALE ÎN PREVENIREA SEPARĂRII COPIILOR PRIN DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE”
Copiii au dreptul promordial de a trăi în familie, dar au și alte necesități și drepturi: necesitatea de a fi protejat de abuz și expluatare, necesitatea unui regim alimentar adecvat, necesitatea de adăpost, educație, îmbrăcăminte adecvată, căldură și afecțiune emoțională. Despre reformele legislative efectuate în domeniul protecției copiilor  și familiilor
Vizite: 166
Data: 2017-03-24
autor: daspf Direcția asistență socială și protecția familiei
Campania de selectare a noilor rezidenți IP IARD !
Incubatorul de Afaceri Raionul Dubăsari continuă campania de selectare a noilor rezidenți !!! Oferim: - spații pentru dezvoltarea afacerii DVS; - servicii de consultanță; - credite de pînă la 60 000 lei fară gaj și fară dobîndă; - posibilitatea de a participa la seminare, proiecte, expoziții etc. Prețul pentru arendă începe de la 12 lei m2 Adresa
Vizite: 191
Data: 2017-03-24
autor: IARD
MONITORIZARE EXTERNĂ A PROCESULUI DE IMPLEMENTARE A EVALUĂRII CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
Peste 50 de reprezentanți ai organelor locale de specialitate în domeniul învățământului și formatori naționali au participat azi, 23 martie 2017, în incinta Institutului de Știinte, la seminarul republican cu tema «Metodologia de monitorizare externă a procesului de implementare a evaluării criteriale prin descriptori în învățământul primar», în cadrul căruia
Vizite: 217
Data: 2017-03-23
autor: Direcţia Învăţământ General Dubăsari
Ora Planetei
Inspecția Ecologică Dubăsari, invită toate serviciile desconcentrate și APL nivelul I și II, cancelaria de stat, formațiunile non-guvernamentale și agenți economici din teritoriu, să se alăture Ministerului Mediului și comunității mondiale, care sâmbătă, 25 martie 2017, vom marca Ora Planetei (Earth Hour 60+). Evenimentul, care a devenit o tradiție și în
Vizite: 333
Data: 2017-03-23
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Comunicat informativ cu privire la desemnarea procentuală
În conformitate cu legislația fiscală, persoanele fizice urmează să depună până la data de 2 mai 2017, Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma CET-15) pentru anul 2016, respectiv prin depunerea Declarației menționate acestea pot efectua în folosul unui singur beneficiar inclus în lista beneficiarilor desemnării procentuale, care este
Vizite: 332
Data: 2017-03-23
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul Raional Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета

descmeta

descmeta