Harta site-ului
Ajutor
Activitate de evaluare-reevaluare şi monitorizare a implementării educaţiei incluzive de calitate în instituţiile de învăţămînt din raionul Dubăsari
La data de 12-13 septembrie 2016, conform planului de activitate, Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică a realizat o vizită de lucru în instituţiile de învăţămînt: gimnaziul Oxentea, gimnaziul Pîrîta şi LT Holercani. Scopul acestei vizite a fost: evaluarea / reevaluarea complexă şi multidisciplinară a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi monitorizarea progreselor copiilor
Vizite: 153
Data: 2016-09-14
autor: Direcţia Învăţămînt General Dubăsari
Şedinţa cu managerii – succese comune
Azi, 13 septembrie 2016, ora 0900, în incinta consiliului raional, s-a desfăşurat o şedinţă ordinară cu participarea managerilor din instituţiile preuniversitare şi preşcolare cu următoarele întrebări din ordinea de zi:  1. Cu privire la cerinţele faţă de respectarea legislaţiei în vigoare privind alimentaţia copiilor. Raportor - Coca Tudor, şef serviciu Siguranţa
Vizite: 153
Data: 2016-09-13
autor: Direcţia Învăţămînt General Dubăsari
Colaborare activă întru promovarea politicilor sociale
Avînd în vedere importanța promovarii politicilor,strategiilor și programelor de stat în domeniul dezvoltării pieții forței de muncă, protecției sociale a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, prevenirea șomajului și combaterea efectelor sale sociale, recent Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, a semnat un acord de colaborare cu Agenția
Vizite: 128
Data: 2016-09-13
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Asistent social nou pentru com. Cocieri
Conform Hotărîrii Guvernului nr. 24 din 10.01.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de angajare a asistenţilor sociali, Consiliul raional Dubăsari a anunțat selectarea dosarelor pentru ocuparea funcției de asistent social, cu activitatea pe teritoriul comunei Cocieri, în cadrul Serviciului de asistență socială comunitară, instituit pe lîngă Direcția asistență
Vizite: 266
Data: 2016-09-13
autor: djru Direcția juridică și resurse umane
Ce este Rabia și cum să prevenim cazurile de rabie
Rabia (Turbarea) este o boală infecţioasă de etiologie virală, întâlnită la toate speciile de animale homeoterme, transmisibilă la om, caracterizată prin evoluţie acută cu manifestări nervoase exprimate prin hiperexcitabilitate şi agresivitate urmate de paralizii şi moarte. Virusul este secretat în salivă şi se transmite în mod obişnuit la animale şi om
Vizite: 155
Data: 2016-09-09
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
SPUNEM ,,NU,, COMERCIALIZĂRII PRODUSELOR DIN TUTUN ȘI BAUTURILOR ALCOOLICE MINORILOR
Deși legile, ce interzic comercializarea către minori a băuturilor spirtoase și tutunului au fost adoptate cu mult timp în urmă, iar agenții economici susțin că cunosc aceste legi și le respectă, minorii continuă să aibă acces la aceste produse. Astfel o data cu inceperea noului an școlar, angajații IP Dubasari, au
Vizite: 122
Data: 2016-09-09
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
15 octombrie – ultima zi de plată a impozitului funciar și a impozitului pe imobil
Inspectoratul Fiscal de Stat pe r-l Dubăsari reaminteşte tuturor contribuabililor - subiecţi ai impunerii cu impozitele funciar şi pe bunurile imobiliare despre faptul că 15 octombrie este ultima zi în care aceştia pot achita partea a doua din suma impozitului calculat pentru anul 2016.   În acest sens atenţionăm contribuabilii asupra faptului
Vizite: 113
Data: 2016-09-09
autor: Secția informare, transparență și relații cu publicul
Tablete pentru Bibliotecile pentru Copii
La data de 8 septembrie2016,Direcția cultură și turism împreună cu 3 bibliotecari și reprezentanți ai autorităților publice locale (APL) din r.Dubăsari au participat la prima sesiune informativă pentru bibliotecile pentru copii, selectate să adere la rețeaua Novateca. Evenimentul este organizat de Novateca în cooperare cu Ministerul Culturii și Biblioteca Națională
Vizite: 285
Data: 2016-09-09
autor: Direcţia cultură şi turism
BCIS – în acțiune
    În conformitate cu programul de activitate al pe data de 08 septembrie anul curent, Echipa Mobilă a BCIS la cererea unui grup de beneficiari s-a deplasat în localitatea Molovata-Nouă. Ședința s-a desfășurat în  incinta primăriei din localitate. În componența Echipei Mobile, au fost prezenți reprezentanți vicepreședintele raionului Maria
Vizite: 139
Data: 2016-09-09
autor: Secția Administrație și Servicii Publice
Persoanele din regiunea Transnistreană beneficiază de poliţe medicale gratuite
Pe data de 06 septembrie 2016 a avut loc şedinţa Comisiei. pentru examinarea adresărilor cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) din categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul. În conformitate cu Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală,
Vizite: 94
Data: 2016-09-09
autor: Secția Administrație și Servicii Publice
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul Raional Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета

descmeta

descmeta