Harta site-ului
Ajutor
Şedinţa de lucru privind implementarea proiectelor
La data de 05.04.2012 şi 09.04.2012, a avut loc şedinţa comună a Direcţiei Dezvoltare Economica, Investiţii şi Relaţii Transfrontaliere şi Direcţia Construcţii, Gospodărie Comună şi Dezvoltarea Teritoriului împreună cu primarii localităţilor Molovata Nouă , Cocieri , Pîrîta şi Coşnişa . La şedinţa au fost puse în discuţie următoarele întrebări: 1
Vizite: 136
Data: 2012-04-12
autor:
Stimaţi locuitori ai raionului Dubăsari !
E primăvară şi sîntem în preajma uneia dintre cele mai frumoase sărbători creştine – Sfintele Paşti – Învierea Domnului. Cu această ocazie, din numele Consiliului raional Dubăsari, vin către Dumneavoastră cu cele mai alese urări de bine, fericire şi prosperitate.Luminoasa sărbătoare să vă alunge din inimi tristeţea, durerea sau necazul
Vizite: 136
Data: 2012-04-12
autor:
Convocarea Consiliului raional în şedinţa ordinară la data de 12.04.2012 ora 10.00
În conformitate cu dispoziţia preşedintelui raionului nr. 56-n din 04 aprilie 2012 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional pe data de 12.04.2012, ora 1000,  în sala mică de şedinţe a Î.M. COCT "Prietenia" cu următoarea ordine de zi:1. Cu privire la mersul executării Programului raional de dezvoltare social - economică" Satul Moldovenesc" pentru anii
Vizite: 136
Data: 2012-04-11
autor:
La Mulţi Ani dl Nicolae Lupolov!
La 10 aprilie a împlinit 70 ani de la naştere, o aniversare frumoasă pe care dl Nicolae Lupolov a sărbătorit-o alături de conducerea raionului Dubăsari, în persoana dnei Maria Jimbei, vicepreşedintele de raion şi colaboratorii Direcţiei Cultură şi Turism. Nicolae Lupolov a dedicat 28 ani  de viaţă domeniului Culturii, aflîndu-se
Vizite: 151
Data: 2012-04-11
autor:
La Mulţi Ani dle consilier raional Valeriu Bacioi !
Stimate domnule consilier raional,Cu deosebite sentimente de respect vă adresăm cele mai calde felicitări cu prilejul zilei de naştere. Profitaţi din plin de acest minunat anotimp al renaşterii, care a venit să vă încălzească şi mai mult sufletul nobil, ca să puteţi la rîndu-vă să emanaţi energia ce vă stă
Vizite: 230
Data: 2012-04-11
autor:
"Musica Vivat Ornat"
La 8 aprilie 2012 in incinta Şcolii de Arte din comuna CoŞnita a avut loc Concursul raional de interpretare instrumentală "Musica Vivat Ornat", la concurs au participat 26 elevi din cele trei şcoli de arte din raion. Concursul a prevăzut stimularea şi promovarea actului de interpretare profesionistă printre elevii de
Vizite: 194
Data: 2012-04-10
autor:
Formaţia folclorică “Nistrenii” la o frumoasă aniversare de 30 de ani
Folclorul constituie una din componentele esenţiale a lăzii cu zestre a poporului nostru  şi prezintă un element preponderent de admiraţie a creatorilor populari, care de-a lungul secolelor au realizat valori patrimoniale.Folclorul neamului nostru a supravieţuit în timp şi ne-a rămas ca o moştenire de nepreţuit, ca o perlă ce nu
Vizite: 175
Data: 2012-04-10
autor:
Noi costume populare pentru formaţia folclorică "Nistrenii"
La 6 aprilie în Casa de Cultură din localitatea Doroţcaia a avut loc concertul aniversar, consacrat împlinirii a 30 ani de activitate a formaţiei folclorice "Nistrenii", conducător artistic, Ion Ocoman. În conformitate cu art. 53,54 ale Legii privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI din 28.12.06, programul de activitate al Consiliului
Vizite: 160
Data: 2012-04-10
autor:
Raionul Dubăsari a obţinut medalia de aur la Festivalul-Concurs republican "Delfiada-2012"
Festivalul-concurs republican al tinerilor interpreţi "Delfiada-2012" a fost organizat de către Ministerul Culturii, Consiliul Naţional Delfic şi Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial. Festivalul a fost desfăşurat în 3 etape:Etapa I (raională) a fost organizată în luna martie în cele trei şcoli de arte din raion.Etapa
Vizite: 208
Data: 2012-04-10
autor:
Sărbătoarea sfîntă a învierii Domnului
Stimaţi angajaţi din domeniul Culturii !Sărbătoarea Sfântă a Învierii Domnului să reverse asupra dvs. sănătate, belşug şi bucurii, iar Lumina din Noaptea Sfântă să vă ridice sufletele spre noi trepte spirituale şi să vă însoţească paşii pe drumul vieţii.Sărbători fericite alături de cei dragi!Cu respect, colaboratorii Direcţiei Cultură şi Turism
Vizite: 147
Data: 2012-04-10
autor:
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul Raional Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета

descmeta

descmeta