Harta site-ului
Ajutor
Vizibilitatea Poliției în comunitate
În perioada 10 martie - 24 aprilie curent, angajații Inspectoratului de poliție Dubasari, au organizat și desfășurat activităţi de familiarizare a cetăţenilor cu genericul „Vizibilitatea Poliției în comunitate”.   Activitățile au avut drept scop cunoașterea cetățenilor domiciliați în teritoriul deservit, asigurarea schimbului de informație, ridicarea nivelului de cunoștințe despre problemele societății, precum
Vizite: 1843
Data: 2016-04-25
autor: Aparatul Președintelui raionului
Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică în vizită de lucru în Liceul Teoretic Doroţcaia
Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică realizează vizite de lucru în instituţiile de învăţămînt preuniversitar privind monitorizarea implementării educaţiei incluzive în instituţii şi funcţionarea CREI conform metodologiei. Astfel, s- a realizat o vizită în liceul teoretic  Doroţcaia unde s-au întrunit CDS şi pedagogul SAP şi au revizuit documentaţia cadrului didactic de sprijin
Vizite: 1616
Data: 2016-04-25
autor: Direcţia Educație Dubăsari Dubăsari
Şedinţa ordinară a Grupului de lucru privind proprietatea publică.
Întru îndeplinirea Dispoziţiei nr.10-n din 04.02.2016 “Cu privire la instituire grupului de lucru pentru delimitarea proprietăţii publice a unităţilor administrativ teritoriale de ambele niveluri din raion” şi a planului de activitate a Direcţiei agricultură şi cadastru pe data de 21.04.2016 ora 1000 a vut loc şedinţă ordinară a Grupului de
Vizite: 1616
Data: 2016-04-22
autor: Secția Agricultură şi Cadastru
Învăţătura aduce bani
Motto: Faima pe care  o oferă bogăţiile sau frumuseţea este trecătoare şi fragilă; desăvîrşirea minţii este o avere splendidă şi durabilă. (Sallust) La data de 22 aprilie s-a organizat  în  L.T. „Vlad Ioviţă”  Cocieri seminarul teoretico – practic cu tema : „Stimularea interesului pentru disciplina matematică”. La seminar au fost prezenţi 17 profesori de
Vizite: 1978
Data: 2016-04-22
autor: Direcţia Educație Dubăsari Dubăsari
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT DUBĂSARI ÎN VIZITĂ DE LUCRU LA IP IARD
Pe data de  22.04.2016, în incinta IP “Incubatorul de Afaceri Raionul Dubăsari” s-a desfăşurat o întrunire între rezidenţii IP IARD şi alţi agenţi economici din raion pe de o parte, şi reprezentantul Inspectoratului Fiscal de Stat Dubăsari, Dl. S.Botnari, pe de altă parte. Scopul şedinţei s-a axat pe informarea agenţilor
Vizite: 1874
Data: 2016-04-22
autor: IARD
Şedinţă de lucru a Comisiei parlamentare agricultură şi industrie alimentară
La data de 20 aprilie 2016 în incinta Consiliului raional Călăraş s-a desfăşurat  şedinţa de lucru în teritoriu a Comisiei parlamentare agricultură şi industrie alimentară condusă de Radu Mudreac. Au fost invitaţi reprezentanţii Ministerului Agriculturii, Agenţiei de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură, Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentară, Conducerea raioanelor din zona
Vizite: 1536
Data: 2016-04-22
autor: Secția Agricultură şi Cadastru
Felicitări doamnelor bibliotecare
 Ziua bibliotecarului este sărbătorită în cel mai frumos anotimp al anului, primăvara, în această frumoasă zi de primăvară cănd natura este îmbrăcată în cele mai frumoase straie de sărbătoare, Direcţia cultură şi turism vine cu cele mai frumoase urări de sănătate,  prosperitate, bucurii şi realăzări frumoase pentru toţi acei ce
Vizite: 3054
Data: 2016-04-22
autor: Secția cultură şi turism
Ziua profesională a Bibliotecarului
 Din anul 1995, la iniţiativa UNESCO, în întreaga lume se marchează, la 23 aprilie, Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor, având drept scop promovarea dreptului şi libertăţii lecturii, iar ca deviză „Lectura pentru toţi”. Este și o dată simbolică pentru literatura universală : în această zi, în anul 1616, au murit
Vizite: 1749
Data: 2016-04-21
autor: Secția cultură şi turism
26 aprilie - Zi de donare a sîngelui la Coşniţa
Apel pentru oameni cu suflet mare. Colectivul Secţiei Medicilor de Familie  com.Coşnita lansează un apel către toată populaţia satului, ce doresc sa-şi arate solidaritatea faţă de cei care au nevoie de transfuzie de sînge şi binevoiesc să salveze o viaţă, să se prezinte pe 26.04.2016 în incinta Secţiei Medicilor de Familie
Vizite: 1614
Data: 2016-04-21
autor: IMPS Centrul de Sanatate Dubasari
Tinerilor cetăţeni ai Republicii Moldova - Buletine de identitate
Biroul Evidenţă şi Documentare a Populaţiei Coşniţa cu sediu în satul Coşniţa, strada Păcii 49, în perioada 01 aprilie – 30 mai 2016 invită pentru prima documentare minorii care au atins vîrsta de 16 ani, împreună cu unul din părinţi pentru perfectarea buletinului de identitate. În conformitate cu Hotărîrea Guvernului
Vizite: 2792
Data: 2016-04-21
autor: Aparatul Președintelui raionului
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Consiliul Raional Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета

descmeta

descmeta