Harta site-ului
Ajutor
04.06.2019 Consiliul raional Dubăsari anunță contractarea responsabilui tehnic
Consiliul raional Dubăsari, pentru asigurarea supravegherii tehnice la ,,Lucrările de întreținere a drumurilor publice locale de interes raional, anul 2019” anunță contractarea responsabilui tehnic.
Cerinţe:
- Studii superioare de specialitate;
- experienţă în domeniu minim 5 ani;
- operare în programa WIN SMETA;
- cunoaşterea calculatorului;
- cunoașterea limbilor română şi rusă;
- deținerea certificatului valabil de Responsabil Tehnic.
Domeniul:
- Reparația și întreținerea drumurilor;
Obligaţii:
- Monitorizarea, coordonarea, controlul efectuării lucrărilor de întreținere a drumurilor;
- Urmărirea execuției lucrărilor de întreținere a drumurilor  conform caietului de sarcini;
- Urmărirea respectării tehnologiei de execuție;
- Sesizarea despre neconformitățile apărute în executarea lucrărilor;
- Semnarea proceselor verbale de recepție a lucrărilor.
Se oferă:
Salariu avantajos (în dependenţă de reuşită) şi la timp. Persoanele interesate pot trimite CV–ul pe adresa electronică: sirotiloaliona@gmail.com sau îl poate prezenta pe adresa: Consiliul raional Dubăsari, r-nul Dubăsari, com. Coșnița, str. Păcii, nr. 69, cod poștal MD – 4572, Direcția construcții, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului, biroul 214, etajul 2, tel/fax: 0248 44 756, mobil: 069493961.
Termenul de depunere: 04 iunie – 14 iunie 2019. Vor fi contactate pentru un interviu în stil conversaţional doar persoanele selectate corespunzător cerinţelor noastre. Suntem întotdeauna bucuroşi pentru a încadra în cercul nostru persoane cu abilităţi şi aptitudini la maxim.
 
13.05.2019 Consiliul raional Dubăsari prelungește perioada de depunere a dosarelor la funcția publică vacantă de specialist principal în elaborarea și administrarea bugetului
Consiliul raional Dubăsari prelungește perioada de depunere a dosarelor la funcția publică vacantă de specialist principal în elaborarea și administrarea bugetului, Direcția economie buget și finanțe.
Condițiile de bază pentru a candida la o funcție publică:
 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4.  nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7.  în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8.  nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
 9.  nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
Candidaţii pentru ocuparea funcțiilor vacante vor depune dosarul, cu următoarele acte obligatorii:
 1. Cererea de participare la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă (extras din contul personal de la CTAS);
 5. Curriculum vitae;
 6. Cazierul juridic, (declarația pe propria răspundere);
 7. Certificat medical, (declarația pe propria răspundere);
Pentru ocuparea funcției obligator se solicită studii în domeniu, experiența va fi un avantaj.
Documentele pentru participare la concurs pot fi depuse în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
13.05.2019 Consiliul raional Dubăsari prelungește perioada de depunere a dosarelor la funcția publică vacantă de specialist principal, domeniul gospodărie comunală
Consiliul raional Dubăsari prelungește perioada de depunere a dosarelor la funcția publică vacantă de specialist principal, domeniul gospodărie comunală, Direcția construcții, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului
Condițiile de bază pentru a candida la o funcție publică:
 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4.  nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7.  în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8.  nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
 9.  nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
Candidaţii pentru ocuparea funcțiilor vacante vor depune dosarul, cu următoarele acte obligatorii:
 1. Cererea de participare la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă (extras din contul personal de la CTAS);
 5. Curriculum vitae;
 6. Cazierul juridic, (declarația pe propria răspundere);
 7. Certificat medical, (declarația pe propria răspundere);
Pentru ocuparea funcției obligator se solicită studii în domeniu, experiența va fi un avantaj.
Documentele pentru participare la concurs pot fi depuse în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
05.05.19 Se anunţă concurs la ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-şef în primăria Molovata Nouă, r-nul Dubăsari
Primăria com. Molovata Nouă, r-nul Dubăsari anunţă concurs la ocuparea funcţiei publice  vacante de contabil-şef în primăria Molovata Nouă, r-nul Dubăsari.
Condiţii de participare:
-deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova,
-posedarea limbii de stat şi a limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu,
-neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă,
- nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice, 
-minimum 1 an experienţă în domeniu (contabilitate).
Cerinţe faţă de candidaţi:
 -studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau studii medii de specialitate  absolovite în domeniu.
- cunoştinţe de operare PC (MS Office Word, Excel, Internet Explorer).
Actele necesare pentru angajare:
-cerere de participare la concurs
-CV-ul personal
-diplomă de studii
-buletin de identitate(copia)
-carnet de muncă (copia)
-cazier judiciar sau declaratia pe propria raspundere
Adresa : Primăria com. Molovata Nouă, r-nul Dubăsari
Pentru alte detalii sunați la nrul de telefon 0-248- 51-238
 Tel. fax 0-248-51-236
05.05.19 Se prelungește termenul de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de director al gradiniţei-creşă de copii ,,Lăstăraş”, s. Molovatra Nouă
Primăria com. Molovata  Nouă, r-nul Dubăsari anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcţiei publice  vacante de director al gradiniţei-creşă de copii ,,Lăstăraş”.
Condiţii de participare:
- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova.
- studii superioare pedagogice sau studii medii de specialitate pedagogice.
- are o vechime didactică cel puţin 3 ani.
- la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a  împlinit vârsta de 65 ani.
- posedarea limbii române.
- este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei.
- nu are antecedente penale.
- nu a fost concediată  în ultimii 5 ani pe baza art.86 al.(1) lit.l) m) şi n) din Codul Muncii.
Dosarul de concurs cuprinde următoarele acte obligatorii:
-cerere de participare la concurs
-copia actului de identitate
-copia/copiile actelor de studii
-copia carnetului de muncă
- curriculum vitae
-Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic pentru exercitarea funcţiei
- cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.
Documentele pot fi depuse în termen de 20 de zile de la data publicării.
Adresa: Primăria com. Molovata Nouă, r-nul Dubăsari, tel. de contact: 0-248- 51-236
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Posturi vacante - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета

descmeta

descmeta