Harta site-ului
Ajutor
21.01.2019 Concurs (repetat) pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii Municipale
Primăria satului Pîrîta raionul Dubăsari anunță  concurs (repetat) pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunală Pîrîta”.
Condiţii de participare la concurs:
 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • dispune de capacitatea deplină de exerciţiu
 • nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • este aptă din punct de vedere al sănătăţii;
 • nu are antecedente penale nestinse;
 • nu este privat de a ocupa funcţii de conducere
 • cunoaşte limba de stat.
Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:
 • cererea de angajare
 • CV-ul
 • copia buletinului de identitate
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare
 • certificatul medical, după caz
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere).
Documentele urmează a fi prezentate la comisia de organizare a concursului, care se află în localul primăriei Pîrîta în biroul secretarului Consiliului local, în termen de 20 zile calendaristice de la data plasării anunţului.
Telefon de contact: 024846236,024846238.
 
                                                                           Iurie SOLTAN,
Primarul satului Pîrîta
04.12.2018 - 18.12.2018 Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat concurs la funcția publică temporar vacantă de specialist principal în elaborarea și administrarea bugetului, Direcția economie buget
04.12.2018 - 18.12.2018 Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat concurs la funcția publică temporar vacantă de specialist principal în elaborarea și administrarea bugetului, Direcția economie buget și finanțe.
 
Actele necesare pentru participare la concurs:
 1. formular de participare la concurs
 2. CV-ul personal;
 3. diploma de studii  şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi specializare (copia);
 4. buletin de identitate (copia);
 5. carnet de muncă (copia);
 6. certificat medical (declarația pe propria răspundere);
 7. cazierul juridic (declarația pe propria răspundere).
 
Documentele pentru participare la concurs pot fi depuse în termen de 15 de zile de la data publicării anunțului.
 
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
22.11.2018 – 11.12.2018 Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat funcția publică vacantă de specialist principal în domeniul administrației publice, Secția administrație și servicii publice
22.11.2018 – 11.12.2018 Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat funcția publică vacantă de specialist principal în domeniul administrației publice, Secția administrație și servicii publice
 
Candidaţii pentru ocuparea funcțiilor vacante vor depune dosarul, cu următoarele acte obligatorii:
 1. Cererea de participare la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Curriculum vitae;
 6. Cazierul juridic, (declarația pe propria răspundere);
 7. Certificat medical, (declarația pe propria răspundere);
 8. Livret militar, în caz de necesitate.
 
Pentru ocuparea funcției obligator se solicită studii în domeniu, experiența va fi un avantaj. Documentele pentru participare la concurs pot fi depuse în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului.
 
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
 
16.11.18 Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat următoarea funcție vacantă, auditor intern, Serviciul audit intern, Aparatul președintelui
Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat următoarea funcție vacantă, auditor intern, Serviciul audit intern, Aparatul președintelui
Candidaţii pentru ocuparea funcțiilor vacante vor depune dosarul, cu următoarele acte obligatorii:
 1. Cererea de participare la concurs, în cazul funcțiilor publice;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Curriculum vitae;
 6. Cazierul juridic, în cazul funcțiilor publice;
 7. Certificat medical;
 8. Livret militar, în caz de necesitate.
Pentru fiecare funcție obligator se solicită studii în domeniu, experiența va fi un avantaj. Documentele pentru participare la concurs pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului.
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
14.11.18 Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat următoarele funcții vacante
14.11.2018 Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat următoarele funcții vacante, după cum urmează:
 
 1. Specialist pentru rapoarte și evidența materialelor, (temporar vacantă),  Secția administrativ- financiară
 2. Director Casa raională de cultură;
 3. Șef Secție promovarea politicilor pentru tineret;
 4. Metodist coordonator, Secția promovarea politicilor pentru tineret;
 5. Specialist în domeniul tineret, Secția promovarea politicilor pentru tineret;
 6. Specialist principal în domeniul învățământului preuniversitar, Direcția învățământ general Dubăsari;
 7. Specialist în domeniul învățământului primar, Direcția învățământ general Dubăsari,
 8. Specialist principal în domeniul tehnologiilor informaționale, Direcția învățământ general
  1.  
Candidaţii pentru ocuparea funcțiilor vacante vor depune dosarul, cu următoarele acte obligatorii:
 1. Cererea de participare la concurs, în cazul funcțiilor publice;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Curriculum vitae;
 6. Cazierul juridic, în cazul funcțiilor publice;
 7. Certificat medical.
 
Documentele pentru participare la concurs pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului.
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
14.11.18 Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat concurs la funcția publică temporar vacantă de specialist principal în elaborarea și administrarea bugetului, Direcția economie buget și finanțe
Consiliul raional Dubăsari anunţă concurs la funcția publică temporar vacantă de specialist principal în elaborarea și administrarea bugetului, Direcția economie buget și finanțe.
 
Actele necesare pentru participare la concurs:
 1. formular de participare la concurs
 2. CV-ul personal;
 3. diploma de studii  şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi specializare (copia);
 4. buletin de identitate (copia);
 5. carnet de muncă (copia);
 6. certificat medical (declarația pe propria răspundere);
 7. cazierul juridic (declarația pe propria răspundere).
 
Documentele pentru participare la concurs pot fi depuse în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului.
 
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
 
05.11.2018 Consiliul raional anunță selectarea dosarelor pentru ocuparea funcției de pedagog social la Serviciul social ,,Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți”
Consiliul raional anunță selectarea dosarelor pentru ocuparea funcției de pedagog social la Serviciul social ,,Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți”,  s. Holercani, Direcția asistență socială și protecția familiei.
Candidaţii vor depune dosarul, în termen de 15 zile calendaristice, din ziua publicării anunțului, cu următoarele acte obligatorii.
1. Cererea;
2. Copia actului de identitate;
3. Copia actelor de studii;
4. Copia carnetului de muncă;
5. Curriculum vitae;
6. Certificat medical (declarație pe proprie răspundere).
Dosarele vor fi depuse la adresa: s. Coșnița, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, Direcția juridică și resurse umane, et. III, bir. 317. Tel. de contact: 0-248-44-857
 
17.10.2018 Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat următoarea funcție vacantă, auditor intern, Serviciul audit intern, Aparatul președintelui
Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat următoarea funcție vacantă, auditor intern, Serviciul audit intern, Aparatul președintelui
Candidaţii pentru ocuparea funcțiilor vacante vor depune dosarul, cu următoarele acte obligatorii:
 1. Cererea de participare la concurs, în cazul funcțiilor publice;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Curriculum vitae;
 6. Cazierul juridic, în cazul funcțiilor publice;
 7. Certificat medical;
 8. Livret militar, în caz de necesitate.
Pentru fiecare funcție obligator se solicită studii în domeniu, experiența va fi un avantaj. Documentele pentru participare la concurs pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului.
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
15.05.2018 Consiliul raional Dubăsari prelungește termenul de depunere a dosarelor pentru următoarele funcții vacante
Consiliul raional Dubăsari prelungește termenul de depunere a dosarelor pentru următoarele funcții vacante, după cum urmează:
1. Specialist principal în protecția muncii și tehnica securității, Direcția juridică și resurse umane;
2. Specialist pentru rapoarte și evidența materialelor, (temporar vacantă),  Secția administrativ-financiară;
3. Director Casa raională de cultură;
4. Șef Secție promovarea politicilor pentru tineret;
5. Metodist coordonator, Secția promovarea politicilor pentru tineret;
6. Specialist în domeniul tineret, Secția promovarea politicilor pentru tineret;
7. Specialist principal în domeniul administrației publice, Secția administrație și servicii publice

8. Specialist în dezvoltarea gospodăriei comunale și drumuri, Direcția construcții, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului.
Candidaţii pentru ocuparea funcțiilor vacante vor depune dosarul, cu următoarele acte obligatorii:
1. Cererea de participare la concurs, în cazul funcțiilor publice;
2. Copia actului de identitate;
3. Copia actelor de studii;
4. Copia carnetului de muncă;
5. Curriculum vitae;
6. Cazierul juridic, în cazul funcțiilor publice;
7. Certificat medical;
8. Livret militar, în caz de necesitate.Pentru fiecare funcție obligator se solicită studii și experiență în domeniu.
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Posturi vacante - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета

descmeta

descmeta