Harta site-ului
Ajutor
02.11.18 Consiliul raional Dubăsari anunţă funcția publică vacantă de specialist principal în domeniul administrației publice, Secția administrație și servicii publice
Consiliul raional Dubăsari anunţă funcția publică vacantă de specialist principal în domeniul administrației publice, Secția administrație și servicii publice
 
Candidaţii pentru ocuparea funcțiilor vacante vor depune dosarul, cu următoarele acte obligatorii:
 1. Cererea de participare la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Curriculum vitae;
 6. Cazierul juridic, (declarația pe propria răspundere);
 7. Certificat medical, (declarația pe propria răspundere);
 8. Livret militar, în caz de necesitate.
 
Pentru ocuparea funcției obligator se solicită studii în domeniu, experiența va fi un avantaj. Documentele pentru participare la concurs pot fi depuse în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului.
 
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
25.10.2018 Consiliul raional Dubăsari anunţă concurs la funcția publică temporar vacantă de specialist principal în elaborarea și administrarea bugetului, Direcția economie, buget și finanțe.
Consiliul raional Dubăsari anunţă concurs la funcția publică temporar vacantă de specialist principal în elaborarea și administrarea bugetului, Direcția economie, buget și finanțe.
Actele necesare pentru participare la concurs:
1. formular de participare la concurs;
2. CV-ul personal;
3. diploma de studii  şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi specializare (copia);
4. buletin de identitate (copia);
5. carnet de muncă (copia);
6. certificat medical (declarația pe propria răspundere);
7. cazierul juridic (declarația pe propria răspundere).Documentele pentru participare la concurs pot fi depuse în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului.
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
17.10.2018 Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat următoarele funcții vacante
17.10.2018 Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat următoarele funcții vacante, după cum urmează:
 
 1. Specialist pentru rapoarte și evidența materialelor, (temporar vacantă),  Secția administrativ- financiară
 2. Director Casa raională de cultură;
 3. Șef Secție promovarea politicilor pentru tineret;
 4. Metodist coordonator, Secția promovarea politicilor pentru tineret;
 5. Specialist în domeniul tineret, Secția promovarea politicilor pentru tineret;
 6. Specialist principal în domeniul învățământului preuniversitar, Direcția învățământ general Dubăsari;
 7. Specialist în domeniul învățământului primar, Direcția învățământ general Dubăsari,
 8. Specialist principal în domeniul tehnologiilor informaționale, Direcția învățământ general
  1.  
Candidaţii pentru ocuparea funcțiilor vacante vor depune dosarul, cu următoarele acte obligatorii:
 1. Cererea de participare la concurs, în cazul funcțiilor publice;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Curriculum vitae;
 6. Cazierul juridic, în cazul funcțiilor publice;
 7. Certificat medical.
 
Documentele pentru participare la concurs pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului.
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
17.10.2018 Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat următoarea funcție vacantă, auditor intern, Serviciul audit intern, Aparatul președintelui
Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat următoarea funcție vacantă, auditor intern, Serviciul audit intern, Aparatul președintelui
Candidaţii pentru ocuparea funcțiilor vacante vor depune dosarul, cu următoarele acte obligatorii:
 1. Cererea de participare la concurs, în cazul funcțiilor publice;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Curriculum vitae;
 6. Cazierul juridic, în cazul funcțiilor publice;
 7. Certificat medical;
 8. Livret militar, în caz de necesitate.
Pentru fiecare funcție obligator se solicită studii în domeniu, experiența va fi un avantaj. Documentele pentru participare la concurs pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului.
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
08.10.2018 Consiliul raional anunță selectarea dosarelor pentru ocuparea următoarelor funcții vacante la Serviciul social
Consiliul raional Dubăsari anunță selectarea dosarelor pentru ocuparea următoarelor funcții vacante la Serviciul social ,,Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți”, s. Holercani, Direcția asistență socială și protecția familiei:
Șef Serviciu – 1 unitate;
Pedagog social – 3 unități;
Bucătar – 0,5 unitate
La funcţia de Șef serviciu, pedagog social pot candida:
-  persoanele cu studii speciale în domeniul asistenţei sociale (superioare, medii speciale) sau care urmează studii postuniversitare în domeniul asistenţei sociale;
- persoanele care au absolvit o instituţie de învăţămînt superior sau mediu de specialitate cu altă specializare decît asistenţa socială (preferabil socio-umanistă).
Experiența constituie un avantaj.
 
Candidaţii vor depune dosarul, în termen de 20 zile calendaristice, din ziua publicării anunțului, cu următoarele acte obligatorii.
 1. Cererea;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Curriculum vitae;
 6. Certificat medical (declarație pe proprie răspundere).
Dosarele vor fi depuse la adresa: s. Coșnița, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, Direcția juridică și resurse umane, et. III, bir. 317. Tel. de contact: 0-248-44-857
01.10.18 Concurs pentru ocuparea funcției de director al Liceului teoretic Molovata
Direcția învățământ general Dubăsari, anunță, începând cu data de 01 octombrie curent, concurs pentru ocuparea funcției de director al Liceului teoretic ,,Ștefan cel Mare” Molovata.
La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, având vechime în activitatea didactică de cel puțin 3 ani, nu au împlinit vârsta de 65 ani la data expirării termenului de depunere a dosarului, cunosc limba română, sunt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției, nu au antecedente penale și nu au fost concediați în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1), lit.l), m) și n) din Codul Muncii.
Candidații pentru ocuparea funcției de director al instituției de învățământ vor depune dosarul până la 01 noiembrie inclusiv, cu următoarele acte obligatorii:
1. Cererea de participare la concurs (anexa 1 la Regulament).
2. Copia actului de identitate.
3. Copia/copiile actului/actelor de studii autentificate.
4. Copia carnetului de muncă autentificat.
5. Curriculum vitae (anexa 2 la Regulament).
6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției.
7. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.
8.Alte documente relevante: de confirmare a gradului didactic, de formare continuă, de participare la diferite programe, proiecte educaționale etc.
Dosarele vor fi depuse la adresa: s. Coșnița, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, Direcția juridică și resurse umane, et. III.  Tel. de contact: 0-248-44-857.
10.09.2018 Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat concurs pentru funcția de auditor intern
Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat concurs pentru următoarea funcție vacantă, auditor intern, Serviciul audit intern, Aparatul președintelui
Candidaţii pentru ocuparea funcției vacante vor depune dosarul, cu următoarele acte obligatorii:
1. Cererea de participare la concurs, în cazul funcțiilor publice;
2. Copia actului de identitate;
3. Copia actelor de studii;
4. Copia carnetului de muncă;
5. Curriculum vitae;
6. Cazierul juridic, în cazul funcțiilor publice;
7. Certificat medical;
8. Livret militar, în caz de necesitate.

Pentru fiecare funcție obligator se solicită studii în domeniu, experiența va fi un avantaj.
Dosarele se vor depune până la data de 30 septembrie curent.
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
 
10.09.2018 Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat următoarele funcții vacante
Consiliul raional Dubăsari anunţă repetat următoarele funcții vacante, după cum urmează:
 
1Specialist pentru rapoarte și evidența materialelor, (temporar vacantă),  Secția administrativ-financiară;
2. 
Director Casa raională de cultură;
3. Șef Secție promovarea politicilor pentru tineret;
4. Metodist coordonator, Secția promovarea politicilor pentru tineret;
5. Specialist în domeniul tineret, Secția promovarea politicilor pentru tineret;
6. Specialist principal în domeniul învățământului preuniversitar, Direcția învățământ general Dubăsari;
7. Specialist în domeniul învățământului primar, Direcția învățământ general Dubăsar;
8. Specialist principal în domeniul tehnologiilor informaționale, Direcția învățământ general.
Candidaţii pentru ocuparea funcțiilor vacante vor depune dosarul, cu următoarele acte obligatorii:
1. Cererea de participare la concurs, în cazul funcțiilor publice;
2. Copia actului de identitate;
3. Copia actelor de studii;
4. Copia carnetului de muncă;
5. Curriculum vitae;
6. Cazierul juridic, în cazul funcțiilor publice;
7. Certificat medical.
Documentele pentru participare la concurs pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului.
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et. III, Direcția juridică și resurse umane.
 
07.09.2018 Primăria s. Oxentea, r-nul Dubăsari, anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Secretar al Consiliului local Oxentea
Primăria s. Oxentea, r-nul Dubăsari, anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Secretar al Consiliului local Oxentea
Condiţii de participare:
 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Posedarea limbii de stat;
 • Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie;
Cerinţe faţă de candidaţi:
 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau studii medii de specialitate absolvite cu diplomă în domeniu;
 • Cunoştinţe de operare PC (MC Office Word Excel, Internet Explorer).
Actele necesare pentru participare la concurs:
    -   Formularul de participare;
 • Buletin de identitate (copia);
 • Copia/copiile actelor de studii;
 • Carnet de muncă (copia);
 • Curriculum vitae;
 • Declaraţia  pe propria răspundere că nu are antecedente penale.
Documentele pentru participare la concurs pot fi depuse la primărie timp de 20 zile de la publicarea anunţului.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la nr. de tel: (0248)- 56-236, (0248)- 56-238
 
24.08.2018 Atenție! Prelungire Concurs!
Direcția învățământ general Dubăsari, anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al gimnaziului Oxentea.
La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, având vechime în activitatea didactică de cel puțin 3 ani, nu au împlinit vârsta de 65 ani la data expirării termenului de depunere a dosarului, cunosc limba română, sunt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției, nu au antecedente penale și nu au fost concediați în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1), lit.l), m) și n) din Codul Muncii.
Candidații pentru ocuparea funcției de director al instituției de învățământ vor depune dosarul până la 24 septembrie inclusiv, cu următoarele acte obligatorii:
1. Cererea de participare la concurs (anexa 1 la Regulament).
2. Copia actului de identitate.
3. Copia/copiile actului/actelor de studii autentificate.
4. Copia carnetului de muncă autentificat.
5. Curriculum vitae (anexa 2 la Regulament).
6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției.
7. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.
8.Alte documente relevante: de confirmare a gradului didactic, de formare continuă, de participare la diferite programe, proiecte educaționale etc.
Dosarele vor fi depuse la adresa: s. Coșnița, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, Direcția juridică și resurse umane, et. III.  Tel. de contact: 0-248-44-857.
 
Bibliografia concursului:
Documente generale:
- Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994.
- Legea privind accesul la informație nr.982-XIV din 11.05.2000.
- Legea cu privire la petiționare nr.190 din 19.07.1994.
- Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003.
- Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.944 din 14.11.2014.
- Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014.
Managementul instituțiilor:
- Regulamentul-tip al instituției de învățământ secundar general, aprobat prin ordinul nr.547 din 13 august 2007.
- Regulamentul instituției de învățământ preșcolar, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.04 din 04 ianuarie 2011.
- Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea, absolvirea și trasferul elevilor în învățământul primar, gimnazial și liceal, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.718 din 24 iulie 2012.
- Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 336 din 03.05.2013.
- Standardele de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectivele școlii prietenoase copilului, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr.970 din 11 octombrie 2013.
- Regulamentul de organizare și funcționare a claselor și grupelor cu regim prelungit, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.798 din 11 iulie 2014.
- Regulamentul de admitere în învățământul liceal, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.799 din 11 iulie 2014.
- Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ general, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.77 din 20 februarie 215.
- Instrucțiunea de organizare a învățământului la domiciliu, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr.98 din 26 februarie 2015.
- Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr.202 din 19 aprilie 2015.
- Instrucțiunea și Planul de acțiuni privind prevenirea și combaterea abandonului școlar și absenteismului școlar în învățământul general, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr.559 din 12 iunie 2015.
- Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2015-2016.
Prevenirea și combaterea violenței:
- Conveția ONU cu privire la protecția drepturilor copilului din 20.11.1989.
- Precedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr.77 din 22 februarie 2013.
- Legea nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți.
Finanțare:
- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.381 din 13.04.2006 „Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare”.
- Hotărârea Guvernului nr.868 din 08 octombrie 2014 privind finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea.
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Posturi vacante - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета

descmeta

descmeta