Harta site-ului
Ajutor
ÎN ATENŢIA AGENŢILOR ECONOMICI
Vă aducem la cunoştinţă că în baza deciziei Consiliului Raional "Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului raional "Cel mai bun antreprenor din micul business”  Nr. 03-01 din 29.06.2012 în Raionul Dubăsari se desfăşoară concursul "Cel mai bun antreprenor” la următoarele nominaţii: 1. Cel mai bun antreprenor în sfera de producţie
Vizite: 1216
Data: 2017-03-20
autor: DEBF Direcţia economie, buget şi finanţe
O modalitate de motivare financiară a funcționarilor publici a fost aprobată de Guvern
În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 78-84 din 17 martie a fost publicată Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcționarilor publici și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului. Astfel, a fost introdus un nou punct în hotărîrea menționată,
Vizite: 1541
Data: 2017-03-19
autor: Secția juridică și resurse umane
Concursul republican pentru elevi „Limba noastră-i o comoară...”.
La data de 16.03.2017, în sala de festivităţi a Casei Guvernului s-a organizat Gala de premiere a învingătorilor Concursului republican pentru elevi „Limba noastră-i o comoară...”. Raionul Dubăsari a prezentat două filmuleţe cu participarea elevilor din: L.T. "Ştefan cel Mare şi Sfînt", Grigoriopol şi a L.T. "Ştefan cel Mare", Molovata.
Vizite: 1181
Data: 2017-03-17
autor: Direcţia Educație Dubăsari Dubăsari
Training raional cu participarea profesorilor de limba engleză
La 15 martie 2017 în incinta L.T. "Mihai Eminescu", Dubăsari s-a organizat un training raional cu participarea profesorilor de limba engleză organizat de către Direcţia învăţământ general şi Asociația Obșteasca META, scopul căreia este îmbunătățirea calității predării Limbii Engleze în instituţiile de învăţământ din Republica Moldova. Violeta TOLSTENCO, şef Secție politici educaționale
Vizite: 1265
Data: 2017-03-17
autor: Direcţia Educație Dubăsari Dubăsari
Ședinţă ordinară cu participarea managerilor şcolari şi preşcolari
La 14 martie anul curent, în incinta consiliului raional s-a desfăşurat o şedinţă ordinară cu participarea managerilor şcolari şi preşcolari. În cadrul şedinţei a fost prezent domnul Policinschi Grigore, preşedintele raionului Dubăsari care a prezidat şedinţa. În cadrul şedinţei domnul preşedinte a menţionat responsabilitatea cadrelor didactice în formarea şi dezvoltarea
Vizite: 1279
Data: 2017-03-17
autor: Direcţia Educație Dubăsari Dubăsari
Riscurile navigaţiei copiilor pe internet discutate în cadrul adunării de părinţi din Pîrîta
La data de 16.03.2017, în gimnaziul Pîrîta, s-a desfăşurat şedinţa cu părinţii elevilor din clasele a IX-a. La ordinea de zi s-au discutat următoarele întrebări: 1. Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a gimnaziului sesiunea 2017. Raportor - director adjunct pentru instruire, Gorbatiuc Elena. 2. Siguranţa copiilor în mediul online.
Vizite: 1593
Data: 2017-03-17
autor: Direcţia Educație Dubăsari Dubăsari
Seminar raional întru asigurarea calităţii învăţării la disciplina MATEMATICĂ
În L.T. Holercani, la data de 17 martie 2017 s-a organizat şi desfăşurat un seminar teoretico - practic raional cu participarea profesorilor  de matematică care a demarat cu tema „Modalităţi de stimulare a creativităţii elevilor prin strategii active – participative la orele de matematică”. La seminar au fost prezenţi 16
Vizite: 1844
Data: 2017-03-17
autor: Direcţia Educație Dubăsari Dubăsari
Întrunire de lucru cu Viceministrul agriculturii dl Ion PAREA
Pe data de 16.03.2017 în incinta Consiliului raional Dubăsari a avut loc întrunirea de lucru a dl Ion Parea viceministrul agriculturii şi industriei alimentare cu producătorii agricoli din raion, primarii localităţilor şi specialiştii pentru reglementarea fondului funciar din primării. Cum și a fost promis de către dl I.Parea în urma vizitei
Vizite: 1336
Data: 2017-03-17
autor: Secția Agricultură şi Cadastru
Vizita de lucru a Serviciului de asistenţă psihopedagogică în instituţiile preuniversitare
În perioada 13-16 martie curent, Serviciul de asistenţă psihopedagogică a vizitat instituţiile de învăţământ preuniversitar: L.T. „Ştefan cel Mare” Molovata şi L.T. „Ion Creangă” Coşniţa, în scopul reevaluării complexe şi multidisciplinare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale cărora li s-a oferit sprijin personalizat şi individualizat conform particularităţilor individuale şi caracteristicilor deficienţei. Conform
Vizite: 2502
Data: 2017-03-17
autor: Direcţia Educație Dubăsari Dubăsari
Tulburări de vorbire la şcolari
În urma evaluărilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale din instituţiile preuniversitare de învăţământ din raionul Dubăsari, s-a depistat cea mai frecventă tulburare de limbaj, dislalia. Dislalia se împarte în două forme: funcţională – atunci când limba, buzele sau vălul palatin nu se mişcă corect, adică nu funcţionează bine şi mecanică-  când e
Vizite: 1413
Data: 2017-03-17
autor: Direcţia Educație Dubăsari Dubăsari
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Consiliul Raional Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета

descmeta

descmeta