Harta site-ului
Ajutor
Ședinţă ordinară cu participarea managerilor şcolari şi preşcolari
Ședinţă ordinară cu participarea managerilor şcolari şi preşcolari

La 14 martie anul curent, în incinta consiliului raional s-a desfăşurat o şedinţă ordinară cu participarea managerilor şcolari şi preşcolari. În cadrul şedinţei a fost prezent domnul Policinschi Grigore, preşedintele raionului Dubăsari care a prezidat şedinţa. În cadrul şedinţei domnul preşedinte a menţionat responsabilitatea cadrelor didactice în formarea şi dezvoltarea tinerei generaţii. În acelaşi context, a îndemnat managerii şcolari să organizeze activităţi culturale şi spotive în care să fie implicaţi elevii şi tinerii din localităţi. De asemenea a pus în discuţie problemele şi riscurile ce pot apărea în lipsa interesului de promovare a valorilor morale, naţionale. Domnul Policinschi a îndemnat managerii să utilizeze la maximul resursele de implicare a tinerilor în diverse concursuri, acţiuni culturale. 
În cadrul şedinţei au fost puse în discuţie şi alte întrebări din ordinea de zi:
1. Cu privire la morbiditatea elevilor / copiilor din instituţiile de învăţământ din raionul Dubăsari, raportor - Isaicul Svetlana.
2. Cu privire la lansarea campaniei „O casă fără pericole pentru copilul tău”, raportor - Bacioi Natalia.
3.Cu privire la organizarea inspecţiei tematice în instituţiile de învăţământ general „Cu privire la evaluarea respectării Legislaşiei sanitate şi pentru siguranţa alimentelor în instituţiile de educaţie timpurie şi de învăţământ primar, gimnazial şi liceal”, raportor - Bacioi Natalia.
4. Cu privire la studierea Metodologiilor de examene în sesiunea 2017 pentru ciclurile de şcolaritate: primar, gimnazial, liceal, raportori - Tolstenco Violeta, Andrieş Valentina, Rusu Lilia.
5. Cu privire la constituirea Comisiilor raionale de BAC, a Centrelor de BAC în sesiunea 2017, raportor - Braducean Larisa.
6. Cu privire la totalurile Inspecţiei frontale în gimnaziul Roghi, raportor - Braducean Larisa.
7. Cu privire la totalurile Olimpiadei raionale 2017, raportor - Rozneriţa Nicolae.
8. Cu privire la desfăşurarea concursurilor:
                  „La izvoarele înţelepciunii” – aprobarea Regulamentului
                  „Securitate la trafic înseamnă viaţă” – aprobarea Regulamentului, raportor - Isaicul Svetlana.
9. Cu privire la întocmirea Bazelor de date pentru clasele a IV-a, a IX-a, a XII-a pentru anul 2017, raportor, Filipenco Elena.
10. Cu privire la înaintarea listei cadrelor didactice pentru evaluarea testelor de bacalaureat în sesiunea 2017
11. Diverse: - Cu privire la proiectul cadrului de referinţă al Curriculumului naţional, raportor, Rozneriţa Nicolae.

Violeta TOLSTENCO,
şef Secție politici educaționale și management economic

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Ședinţă ordinară cu participarea managerilor şcolari şi preşcolari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta