Harta site-ului
Ajutor
Serviciul arhivă
Serviciul arhivă

Adresa:  MD - 4572, s. Coşniţa, str. Păcii, 70. Sediul Consiliului raional, et. 2.
Telefon: 0248-44 754; e-mailserv.ar_dub@mail.ru


Şef Serviciului arhivă –Tatiana SOPELI, tel: 0248-44 754; 
 
Colaboratorii Serviciului:
1.Arhivar - vacant – 0248 44-754:

Serviciul raional de arhivă este creat cu scopul îndeplinirii funcţiilor administraţiei publice locale în domeniul arhivisticii, reprezintă o unitate structurală a Aparatului Preşedintelui raionului şi funcţionează cu dreptul de secţie a lui. El asigură păstrarea, evidenţa şi valorificarea documentelor Fondului Arhivistic al RM, care reflectă istoria raionului. Serviciul raional de arhivă păstrează permanent documentele Fondului Arhivistic al RM.

Sarcinile de bază ale Serviciului de arhivă sunt:
 1. asigurarea integrităţii şi evidenţa documentelor Fondului Arhivistic al RM;
 2. completarea Fondului Arhivistic al RM cu documente ce reflectă viaţa materială a populaţiei raionului şi care au valoare istorică, ştiinţifică, socială, economică, politică sau culturală;
 3. respectarea drepturilor cetăţenilor la informaţia arhivistică, valorificarea documentelor, asigurarea informativă a organelor administraţiei publice locale;
 4. dirijarea organizatorică şi metodică a activităţii arhivelor departamentale şi lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice locale, instituţii de stat, organizaţii şi întreprinderi, acordarea ajutorului metodic şi practic;
 Serviciul de arhivă este responsabil pentru:
 1. păstrarea şi evidenţa documentelor;
 2. preluarea documentelor personalului scriptic din instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile lichidate;
 3. să informeze organele administraţiei publice locale, alte instituţii din raion referitor la componenţa şi conţinutul documentelor ce se păstrează în depozitele de arhivă, îndeplineşte solicitările lor;
 4. efectuarea în modul stabilit expertiza valorii documentelor, prezintă spre examinare la Comisia de Expertiză şi Control a Serviciului de Stat de Arhivă al RM inventarele modificate şi procesele verbale de selectare a documentelor propuse spre eliminarea din fondurile păstrare în depozitele de arhivă;
 5. să întocmească listele instituţiilor - surse de completare, le coordonează cu Serviciul de Stat de arhivă al RM şi le prezintă Preşedintelui raionului spre aprobare.
 6. examinarea şi prezentarea Comisiei Centrale de Expertiză şi Control a Serviciului de Stat al RM spre aprobarea inventarele dosarelor cu termen permanent de păstrare întocmite de către instituţii, vizează inventarele dosarelor cu termen lung de păstrare şi procesele verbale cu privire la nimicirea documentelor, termenul cărora a expirat;
 Obiective generale:
 1. Asigurarea  managementului organizațional.
 2. Asigurarea integrității fizice a documentelor fondului Arhivistic al Republicii Moldova. Modernizarea bazei tehnico –materiale a arhivelor de stat din Republica Moldova.
 3. Evidența de stat  a documentelor Fondului arhivistic al Republicii Moldova.
 4. Completarea fondului arhivistic a Republicii Moldova. Păstrarea departamentală a documentelor și ținerea  lucrărilor de secretariat.
 5. Valorificarea documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.
Evenimente tradiţionale:
 • Ziua profesională a arhivistului – a doua sîmbătă din luna iulie.

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Serviciul arhivă - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta