Harta site-ului
Ajutor
Secția administrativ financiară
Secția administrativ financiară

Adresa:  MD 4572, s. Coşniţa, str. Păcii, 70 . Sediul Consiliului Raional, et. 2.
Telefon: 0248-44 747; e-mail: contabilitatedubasari@gmail.com.


Şef Secţie administrativ - financiară - Ecaterina MOISEEV, tel: 0248-44 747; mob.069267819; 

Colaboratorii Secţiei :
  1. Specialist principal - Tamara Gorobeț, tel.- 248 44 747, mob. 068511160
  2. Specialist superior - Elena Gafeli, tel. - 248 44 747, mob. 069940258
  3. Economist - Mihail Postavic,tel. - 248 44 747
Obiectivul general:
Obiectivul și destinația de bază a Secției administrativ-financiară a Consiliului raional Dubăsari constă în definirea ansablului de principii, reguli, metode și procedee aplicate pentru organizarea evidenței contabile în activitatea instituției, întocmirea rapoartelor financiare, cu scopul obținerii unei transparențe clare la utilizarea mijloacelor bugetare.
 
Servicii subordonate:
  1. Serviciul transport, şef – Denis Verlan, tel: 079504261
  2. Serviciul de deservire a clădirilor şi subdiviziunilor Consiliului raional, şef – Anatol Berzan, 068333061
Evenimente tradiţionale:
  1. Ziua contabilului – 4 aprilie
  2. Ziua lucrătorului din transportul auto – 22 octombrie
  3. Ziua automobilistului – ultima zi de duminică a lunii octombrie
   

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Secția administrativ financiară - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta