Harta site-ului
Ajutor
Secția administrație și servicii publice
Secția administrație și servicii publice

Adresa:  MD 4572, s. Coşniţa, str. Păcii, 70 . Sediul Consiliului Raional, et. 2. bir.206.
Telefon: 0248 44 -755;  e-mail: apldubasari@mail.md  


Şef Secţie administraţie şi servicii publice - Iurie CAZAC, tel: 0248 44-755;

Colaboratorii Secţiei:
1. Specialist principal - Veaceslav Țanga, 0248-44 749
2. Specialist superior -  Berzan Ana, 0248-44 758
3. Specialist superior, - vacant, 0248 - 44 749
3. Specialist,  - Eugen Nicolaev, 0248-44 749
 
Obiective generale:
 1. Participă la elaborarea proiectelor de dispoziţii în problemele ce ţin de competenţa sa.
 2. Efectuează controlul asupra executării dispoziţiilor adoptate.
 3. Asigură buna desfăşurare a şedinţelor operative, întocmeşte ordinea de zi, perfectează procesele-verbale ale acestora, asigură controlul îndeplinirii indicaţiilor conducerii Consiliului.
 4. Acordă ajutorul metodic şi practic secţiilor, direcţiilor Consiliului raional Dubăsari, serviciilor din teritoriu la perfecţionarea formelor şi metodelor organizatorice.
 5. Asigură funcţionarea serviciului personal, activitatea Comisiei de atestare a funcţionarilor publici, înaintează propuneri privind rezerva de cadre, organizează instruirea funcţionarilor publici în chestiunile aflate în competenţa sa.
 6. Înaintează propuneri pe marginea proiectelor de legi, regulamente, hotărâri, ce ţin de domeniul administraţiei publice locale.
 7. Coordonează activitatea punctului de recrutare, încorporare şi completare în raion, asigură realizarea dreptului la serviciul de alternativă.
 8. Asigură organizarea audienţei cetăţenilor de către conducerea Secţiei supraveghează examinarea şi soluţionarea de către serviciile de resort a problemelor abordate în orele de audienţă.
 9. Asigură transparenţa activităţii Consiliului raional Dubăsari, contribuie la reflectarea acesteia în mijloacele de informare în masă, asigură actualizarea informaţiei pe site-ul Consiliului raional.
 10. Colaborează cu organizaţiile obşteşti din raion în soluţionarea chestiunilor publice locale.
 11. Contribuie la stabilirea oportunităţilor de colaborare cu unităţile administrativ-teritoriale din ţară şi peste hotare, formulează propuneri privind încheierea acordurilor de colaborare.
Evenimente tradiţionale:
 • Ziua autonomiei locale și a lucrătorului din administraţia publică locală - 1 februarie;
 • Ziua funcţionarului public - 23 iunie; 

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Secția administrație și servicii publice - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta