Harta site-ului
Ajutor
Secția construcții, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului
Secția construcții, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului

 

Adresa:  MD - 4572, s. Coşniţa, str. Păcii, 70. Sediul Consiliului raional, et. 2.
Telefon: 0248-44 756; e-mail: zinovia59@mail.ru.


Şef al Secţiei – Eudochia NICOLAEV, tel: 0248-44 756; 

Colaboratorii secței:

1. Specialist principal – Iurie Isacov, 024844 756
2. Specialist principal, – Zinaida Sîrețanu, 0248 44 756
3. Specialist superior- Ana Nițulaș, 0248 44 756

Activează ca subdiviziune interioară, în subordinea Consiliului raional Dubăsari. Sarcina de bază constă în eficientizarea activităţii autorităţii publice prin implementarea unei politici şi strategii în domeniul construcţiilor. Secţia este responsabilă de identificarea problemelor prioritare, elaborarea şi promovarea programelor şi planurilor de acţiuni de dezvoltare social - economic al raionului.


Obiective generale:

  1. Promovează politica şi strategia statului în domeniul gazificării, gospodăriei comunale şi amenajării teritoriului.
  2. Implementează  Programele Naţionale de aprovizionare cu apă potabilă şi de canalizare, de valorificare a deşeurilor solide, de asigurare a securităţii ecologice, precum şi a concepţiei de salubrizare a localităţilor din raion.
  3. Asigură realizarea politicii autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului în conformitate cu documentaţia de urbanism aprobată.

Secţia este responsabilă pentru:

1. Elaborează şi promovează politica şi Strategia statului în domeniul construcţiilor, amenajării teritoriului, gospodăriei comunale şi drumurilor.

2.  Asigură procesul de elaborare, analiză, monitorizare şi evaluare a programelor raionale, precum şi contribuie la estimarea impactului social, economic, financiar în domeniul de activitate;

3. Elaborează şi promovează programe şi planuri raionale de acţiuni, coordonează  acţiunile antreprenorilor şi primăriilor, a altor secţii ale administraţiei publice locale, organizaţiilor, întreprinderilor, instituţiilor în acest domeniu, amplasate în teritoriul raionului. Contribuie la organizarea activităţii consiliilor locale în domeniul dat.

4. Asigură elaborarea planului de amenajare a teritoriului raionului şi sprijină îndeplinirea prevederilor acestuia, susţine metodologic şi asigură, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, realizarea direcţiilor principale de dezvoltare a localităţilor, sistemelor de importanţă vitală şi sistemelor de comunicaţii, determină obiectivele şi etapele de înfăptuire a acestora.

5. Înaintează Consiliului raional spre examinare  şi adoptare deciziile asupra  chestiunilor, ce vizează problemele în construcţie, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului.

6. Organizează lucrul cu adresările şi petiţiile cetăţenilor calitativ şi în termenii stabiliţi de legislaţia în vigoare.

7. Efectuează controlul asupra administrării, întreţinerii şi reparaţiei drumurilor, care se efectuează de către autorităţile administraţiei  publice locale. Duce  evidenţa construcţiilor, amenajării, întreţinerii şi exploatării căilor de acces la drumurile publice.

8. Exercită alte funcţii în domeniul său de activitate, stabilite prin lege, dispoziţiile Preşedintelui raionului, deciziile Consiliului raional şi  Hotărîrile Guvernului.

9. Acordă asistenţă informaţională, metodologică şi consultativă tuturor autorităţilor administraţiei publice locale  interesate de problemele din competenţa sa;

10. Participă, în limitele competenţelor funcţionale, la realizarea activităţilor de implementare a  proiectelor investiţionale.
 

Evenimente tradiţionale:

  • Ziua constructorului - a doua duminică a lunii august;
  • Ziua lucrătorului gospodăriei comunale - a patra duminică a lunii aprilie;
  • Ziua lucrătorului în sistemul gazificării - prima duminică a lunii septembrie;
  • Ziua internaţională a comunicaţiilor -17 mai;
  • Ziua energeticianului - 22 decembrie

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Secția construcții, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta