Harta site-ului
Ajutor
Secția juridică și resurse umane
Secția juridică și resurse umane

Adresa:  MD 4572, s. Coşniţa, str. Păcii, 70 . Sediul Consiliului Raional, et. 3.
Telefon: 0248-44 857;  e-mail: djru.dubasari@gmailcom.

Șef Secție - Galina BERZAN, tel: 0248-44 857; mob: 062187650

Colaboratorii secției:
1. Specialist principal – vacant, 0248 44 857
2. Specialist principal – vacant, 0248 44 857
3. Specialist superior – vacant, 0248 44 857
4. Specialist- Elena Polevoi, 0248 44 857
Secţia juridică și resurse umane a fost instituită ca subdiviziune funcţională în cadrul Autorităţii executive a Consiliului raional care se subordonează nemijlocit preşedintelui raionului. Structura şi numărul de unităţi din cadrul Secţiei sunt stabilite de către Consiliul raional la propunerea preşedintelui raionului. Secţia îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor legalităţii, independenței, imparţialităţii şi profesionalismului, în colaborare şi conlucrare cu serviciile desconcentrate şi descentralizate. Rolul Secţiei constă în contribuirea la realizarea obiectivelor strategice ale Consiliului raional şi a preşedintelui raionului prin:
  1. promovarea şi implementarea unui management eficient în domeniul juridic şi al resurselor umane;
  2. ajustarea actelor emise de către Consiliul raional şi preşedintele raionului la cadrul normativ în vigoare.
Obiective generale:
  1. Efectuarea expertizei juridice a proiectelor de decizii care urmează a fi aprobate de Consiliul raional şi a dispoziţiilor emise de preşedintele raionului;
  2. Oferirea asistenţei juridico-informaţionale conducerii raionului, şefilor direcţiilor, secţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului raional;
  3. Reprezentarea intereselor Consiliului raional, secţiilor, direcţiilor şi serviciilor din cadrul Autorităţii executive şi a Aparatului preşedintelui în organele de stat, instanţele judiciare, în relaţiile cu persoane fizice şi juridice;
  4. Administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării în autoritatea publică a procedurilor de personal;
  5. Evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul Aparatului preşedintelui raionului:
Evenimente tradiţionale:
  • Ziua funcționarului public – 23 iunie
  • Ziua juristului – 19 octombrie
 
 

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Secția juridică și resurse umane - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta