Harta site-ului
Ajutor
Vizite de monitorizare al Serviciului de asistenţă psihopedagogică în instituţiile de învăţământ preuniversitar
Vizite de monitorizare al Serviciului de asistenţă psihopedagogică în instituţiile de învăţământ preuniversitar

Conform planului de activitate Serviciul de asistenţă psihopedagogică a realizat vizite de lucru în instituţiile de învăţământ preuniversitar: liceul teoretic Holercani, gimnaziul Oxentea, gimnaziul Ustia cu scopul de a acorda asistenţă metodologică şi educaţională copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, profesorilor, cadrelor didactice de sprijin, preşedinţilor CMI. Specialiştii Serviciului de asistenţă psihopedagogică au acordat asistenţă educaţională la 34 elevi din aceste instituţii. 
În cadrul orelor asistate de către specialiştii SAP s-a observat creşterea gradului de participare a copiilor cu nevoi educaţionale speciale în activităţile didactice. Cadrele didactice cu dăruire de sine se străduie să adopte diverse moduri de acordare a sprijinului copiilor cu dificultăţi de învăţare, asigurând, în acelaşi timp, participarea activă a elevilor în procesul de învăţare în conformitate cu curriculum-ul modificat. Majoritatea copiilor datorită abordării individualizate, curriculei incluzive, materialelor didactice adaptate şi corelate cu nivelul de dezvoltare şi nevoile de învăţare şi-au format şi dezvoltat competenţe de învăţare şi comunicare. Instituţiile preuniversitare au reuşit să transforme mediul şcolar în unul sigur şi prietenos, stimulativ şi adecvat dezvoltării copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, astfel încât aceştea să progreseze intelectual, fizic şi emoţional. În procesul de asistare la lecţii s-a observat că predarea se bazează pe diferenţiere în cunoştinţe şi experienţele copiilor, cadrele didactice utilizează metode interactive, participative de învăţare, copiii lucrează împreună, învaţă unii pe alţii şi se ajută. În cadrul orelor elevii au realizat sarcini didactice adaptate cerinţelor educaţionale, copiii au lucrat cu fişe individuale, s-au implicat în activităţi de grup. Este foarte îmbucurător că profesorii: Sandulescu Valentina, Bejan Alexandra, Panfilii Elena, Plotnicov Anastasia, Şeptelici Maria, Porubin Maria ( LT Holercani); Nicolaev Maria, Zavtoni Olga, Barbaroş Alisa, Andreev Svetlana (gimnaziul Ustia); Portărescu Natalia, Portărescu Nadejda, Buzilă Rodica, Portărescu Ilie, Munteanu Rodica ( gimnaziul Oxentea) cunosc potenţialul de învăţare şi necesităţile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi utilizează strategii didactice variate ce ajută  copiilor să atingă finalităţile de învăţare stabilite în curriculum-ul modificat. Specialiştii SAP au asistat în Centrul de resurse pentru educaţie incluzivă din gimnaziul Ustia la activitatea de terapie ocupaţională, organizată de cadrul didactic de sprijin Gâlca Tatiana. Aceste activităţi dezvoltă  abilităţile cognitive, senzoriale, abilităţile vizual perceptive etc. Terapia ocupaţională formează capacităţile şi aptitudinile pentru muncă, ajută copiii să îşi exerseze abilităţile motorii fine pentru îmbunătăţirea vitezei şi lizibilităţii scrisului, să dobândească abilităţile de coordonare pentru utilizarea unui computer. Obiectivul acestei ocupaţii a fost dezvoltarea motoricii fine, simţului estetic, întreţinerea relaţiilor cu ceilalţi copii, căpătarea încrederii în sine şi în alţii. Copiii s-au implicat cu plăcere la confecţionarea florilor din panglici pentru agrafe. La sfârşitul activităţii elevii au mulţumit cadrului didactic pentru activitatea desfăşurată. „ Pentru a obţine ceea ce îşi doresc, persoanele dependente au nevoie de alţii. Cele independente obţin ceea ce îşi doresc prin propriile eforturi. Cele interdependente îşi unesc eforturile pentru a-şi mări şansele de succes” ( Şt. Covey)

 

 Potoroca Irina, pedagog învăţămînt preuniversitar SAP.
 
 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Vizite de monitorizare al Serviciului de asistenţă psihopedagogică în instituţiile de învăţământ preuniversitar - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta