Harta site-ului
Ajutor
Vizită de lucru a Serviciului de asistenţă psihopedagogică
Vizită de lucru a Serviciului de asistenţă psihopedagogică

Conform planului de activitate pentru  luna octombrie, Serviciul de asistenţă psihopedagogică a realizat vizite de lucru în instituţiile de învăţământ preuniversitar: LT Doroţcaia, gimnaziul Pîrîta, gimnaziul Ustia, LT Coşniţa, LT Holercani, LT Cocieri, unde specialiştii serviciului au efectuat reevaluarea complexă şi multidisciplinară a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale  la  26 copii. 
În cadrul vizitelor s-a acordat asistenţă metodologică persoanelor responsabile de implementarea educaţiei incluzive din instituţia dată: cadrelor didactice de sprijin, profesorilor. Specialiştii au  venit cu  recomandări în organizarea  şi implicarea activă a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în activităţile didactice şi ocupaţionale în CREI, au propus metode de lucru efective, care vor ajuta copiiI să se încadreze mai eficient în procesul educaţional. 
Echipa SAP a intervenit cu sfaturi referitor la elaborarea Planului Educaţional Individualizat, curriculum-ului adaptat sau modificat, care permite fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să-şi dezvolte abilităţile necesare, fiind tratat în funcţie de capacităţile sale de învăţare. 
Planurile Educaţionale Individualizate au un rol major în precizarea tipurilor de adaptări, care sunt necesare în mediul de învăţare şi în evaluarea progresului elevilor cu dizabilităţi. Şeful Serviciului de asistenţă psihopedagogică Lungu Tatiana a monitorizat activitatea preşedinţilor CMI şi a cadrelor didactice de sprijin numiţi recent în funcţie: s-a verificat documentaţia conform nomenclatorului, regulamentului- cadru al Comisiei multidisciplinare intraşcolare, regulamentului de funcţionare a Centrului de resurse.
Psihologii, logopedul şi pedagogii serviciului au stabilit potenţialul de recuperare a copiilor, au acordat asistenţă educaţională copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, oferind sfaturi şi recomandări pentru a dezvolta procesele psihice cognitive, a valorifica potenţialul existent şi a-l stimula spre dezvoltare şi creştere .  
În timpul acestei vizite  s-a realizat un productiv schimb emoţional dintre specialiştii Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică şi copii, care au fost deschişi spre conlucrare. Specialiştii au acordat asistenţă educaţională copiilor cu cerinţe educative speciale pentru a le crea acel climat psihologic favorabil şi cald ce exclude singurătatea unui copil. 
Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică continuă să promoveze cu succes implementarea principiilor educaţiei incluzive în raionul Dubăsari, asigurând o educaţie pentru toţi copiii.

Irina POTOROCA,
pedagog învăţământ preuniversitar, psihopedagog  
S
erviciu de asistenţă psihopedagogică

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Vizită de lucru a Serviciului de asistenţă psihopedagogică - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta