Harta site-ului
Ajutor
Viceprim-ministrul pentru reintegrare cu o vizită de lucru în raionul Dubăsari
Viceprim-ministrul pentru reintegrare cu o vizită de lucru în raionul Dubăsari

La 16 martie curent, cu o vizită de lucru în raionul Dubăsari s-a aflat Viceprim-ministrul pentru reintegrare, dl Gheorghe Bălan. În cadrul acestei vizite dl Bălan s-a întîlnit cu Preşedintele raionului Dubăsari, reprezentanţii serviciilor descentralizate ale Consiliului raional, serviciile desconcentrate din teritoriu, primari ai localităţilor, agenţi economici în domeniul agricol cît şi cetăţeni de rînd.
Dialogul s-a axat pe un spectru larg de subiecte privind problemele cu care se confruntă agenţii economici din zona de securitate, avînd în vedere restricţiile impuse de autorităţile transnistrene la prelucrarea terenurilor după traseul Rîbniţa – Tiraspol şi impactul negativ al acestora asupra vieţii locuitorilor din stînga Nistrului.
Vicepremierul a făcut o prezentare succintă referitor la situaţia actuală şi perspectivele procesului de negocieri, relevînd priorităţile şi angajamentele Biroului pentru reintegrare la compartimentul „Reintegrarea țării și consolidarea statalității”. De asemenea, a fost menţionat scopul principal al activităţii Biroului şi anume respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în regiune, asigurarea liberei circulaţii a persoanelor şi a mijloacelor de transport, menţinerea stabilităţii în Zona de securitate şi în perimetrul acesteia, susţinerea agenţilor economici, favorizarea proiectelor investiţionale, susţinerea administraţiilor publice locale, etc.
Pe parcursul a două ore, atît primarii cît şi agenţii economici prezenţi la întîlnire s-au simţit deschişi pentru a aborda multitudinea de întrebări şi probleme cu care se confruntă zi de zi, precum: transportarea mărfurilor prin vamele interne; imposibilitatea menţinerii salariaţilor în cîmpul muncii în cadrul întreprinderilor agricole ce nu dispun de venit din cauza neprelucrării terenurilor după traseu; indexarea plăţilor pentru şomerii cu statut special; finanţarea proiectelor sociale; susţinerea financiară la reparaţia digului de protecţie; dezinstituţionalizarea persoanelor din centrele de plasament; o susţinere mai vastă a localităţilor din stînga Nistrului prin intermediului Programului activităţilor de reintegrare a ţării; mecanisme de susţinere a agenţilor economici din stînga Nistrului, etc.  
Viceprim-ministrul a precizat că Biroul pentru reintegrare îşi asumă responsabilitatea de a sprijini raionul Dubăsari, inclusiv a solicitat informarea de îndată a cazurilor de intimidare a cetăţenilor pe teritoriul raionului.
În urma expunerilor, dl Bălan a concluzionat necesitatea elaborării unui nou plan de acţiuni pentru susţinerea şi sprijinul localităţilor care au avut de suferit de pe urma conflictului armat de pe Nistru, inclusiv a menţionat convocarea în timpul apropiat a mai multor întruniri al autorităţilor publice locale, agenţilor economici cu autorităţile centrale în vederea examinării minuţioase a problemelor abordate.
Cu prilejul întrevederii, preşedintele raionului dl Grigore Policinschi a exprimat mulţumiri Biroului pentru reintegrare, în persoana dlui Viceprim-ministru pentru asistenţa acordată raionului Dubăsari.
La rândul său, dl Georghe Bălan a mulţumit pentru dialog şi a reiterat susţinerea totală pe toate domeniile de activitate.
 
Alexandra VATAV,
Secţia administraţie şi servicii publice

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Viceprim-ministrul pentru reintegrare cu o vizită de lucru în raionul Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta