Harta site-ului
Ajutor
Valeriu MUNTEANU, ministrul mediului s-a întîlnit cu administraţia publică locală din raionul Dubăsari
Valeriu MUNTEANU, ministrul mediului s-a întîlnit cu administraţia publică locală din raionul Dubăsari

La data de 17 ianuarie curent, Ministrul Mediului Valeriu Munteanu, s-a aflat într-o vizită de lucru în raionul Dubăsari, unde s-a întâlnit cu Preşedintele raionului Dubăsari, dl Grigore POLICINSCHI, vicepreședinţii raionului - Maria JIMBEI şi Valeriu SANDUL, primarii satelor și comunelor, reprezentanții serviciilor desconcentrate şi descentralizate, funcționari ai Consiliului raional cît şi cetăţeni.
Vizita s-a desfășurat întru executarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.78 din12.02.2010 ”Privind stabilirea zilei de audiență și de întâlnire a membrilor Guvernului și a conducătorilor autorităților administrative centrale cu cetățenii”.
Printre cele mai importante probleme abordate au fost: problema gunoiștilor din localități, aprovizionarea cu apă și canalizare, funcționalitatea stațiilor de epurare, problema poluării râului Nistru, etc. La întrebările adresate de către primarii localităților, care vizează problemele cele mai stringente cu care se confruntă localitățile, în comun au fost analizate și identificate căile optime de soluționare.
Ministrul Munteanu a insistat asupra priorității de bază cu privire la apa și canalizarea din localități, dat fiind faptul că doar un procent foarte mic din mediul rural este conectat la aceste servicii. Totodată, a vorbit și despre necesitatea construirii stațiilor de sortare și depozitare a deșeurilor, despre beneficiile regionalizării serviciilor de apă, despre posibilitatea atragerii granturilor, dar și despre sporirea rolului educației ecologice a cetățenilor pentru asigurarea unei dezvoltări durabile.
Dl Munteanu fiind în vizită de lucru în calitate de membru al Guvernului, în cadrul întîlnirii, de către audienţă, au fost abordate şi probleme ce ţin de alte domenii cum ar fi restricţia accesului la terenurile de după traseul Rîbniţa-Tiraspol, cadrul legal de împroprietărire, identificarea registrelor cu inscripţii despre activitatea persoanelor care au activat pînă în anii 1992 la fostul „Rîbhoz” din Oxentea şi Molovata, interdicţiile de transportare a mărfurilor, care persistă la trecerile improvizate de către autorităţile neconstituţionale în partea stîngă a Nistrului, propuneri de revizuire a mărimii taxei pentru carnetul de pescar, minimizarea procentului de contribuţie obligatorie a comunităţii la granturile de proiecte, debirocratizarea şi descentralizarea serviciilor Ministerului Mediului privind defrişarea arborilor. De asemenea au fost înaintate propuneri pentru stimularea şi motivarea APL I de participare la concursul anual cu genericul „Cea mai modernă, mai salubră şi mai amenajată localitate” din raion, acţiunile concurs „ Rîu curat de la sat la sat” şi săptămîna apei curate „Ара izvorul vietii”.
O problemă stringentă a com.Coşniţa ce ţine de închiderea staţiei de epurare de către actualul proprietar, fiind unul privat, ce pune sub risc enorm buna funcţionare a instituţiilor din teritoriu şi a blocurilor de locuit din orăşelul Muncitoresc a fost abordată de către Preşedintele raionului, solicitînd implicarea Guvernului întru soluţionarea problemei date.
Un subiect aparte a constituit curățarea albiei rîului Nistru în teritoriul administrat şi neadmiterea extragerilor de nisip şi prundiş întru evitarea degradării principalei surse de apă potabilă şi tehnică a ţării. extragerea aluviunilor de nisip şi prundiş din râurile unde există măcar un dig este inadmisibilă pentru că acestea nu permit nisipului şi prundişului să migreze din partea de sus a fluviului în locurile dezgolite, Nistrul fiind barat la moment de trei diguri - două pe teritoriul Ucrainei şi hidrocentrala de la Dubăsari.
La finalul vizitei Ministrul mediului a apreciat eforturile depuse de către conducerea raionului, în special a dlui Preşedinte Grigore POLICINSCHI care se implică cu o dedicaţie aparte de ani buni la rînd cît şi eforturile autorităţilor locale întru consolidarea forţelor pentru rezolvarea tuturor problemelor inclusiv şi celor de mediu, menţionând faptul că Ministerul Mediului la rândul său vă oferi sprijinul necesar pentru realizare tuturor intenţiilor de protecţie a mediului. Dlui a menționat că schimbul rapid și eficient de informație contribuie la sporirea calității serviciilor oferite precum și accesibilitatea lor.
 

Alexandra VATAV,
specialist principal SASP.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Valeriu MUNTEANU, ministrul mediului s-a întîlnit cu administraţia publică locală din raionul Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta