Harta site-ului
Ajutor
Un seminar cu abordări transdisciplinare
Un seminar cu abordări transdisciplinare

În incinta L.T. Holercani, la data de 30 ianuarie 2018, în cadrul unui seminar teoretico - practic cu participarea profesorilor de limba şi literatura română s-au demonstrat elementele de formare a competenţelor transdisciplinare. Tema seminarului: „Formarea competenţelor transdisciplinare în cadrul orelor de limba şi literatura română” a fost o vădită motivaţie de a lucra în domeniul multidisciplinar şi a fost, totodată, un răspuns la aşteptările cadrelor didactice.
Prin prizma orelor publice la limba şi literatura română în predare – învăţare – evaluare atât elevii cât şi profesorii au descoperit tehnici, metode, forme de lucru cu elevii aplicabile la clasă pentru a forma competenţele transdisciplinare la elevi. În cadrul seminarului profesoarele au prezentat două ore publice în clasele a VIII-a şi a IX-a. Profesoarele, Sandu Lilia, a prezentat o oră publică în clasa a VIII-a cu tema: „Mesajul etic al nuvelei «Ultima lună de toamnă» de Ion Druţă” şi Buzgan Oxana a prezentat o oră publică în clasa a IX-a cu tema: „«Lacul» de Mihai Eminescu. Interpreterea operei”.
Tot în cadrul seminarului profesoarele împreună cu administraţia liceului au prezentat o activitate literar – muzicală cu tema: „Grigore Vieru – suflet din sufletul neamului meu”.
În urma reflecţiilor despre orele asistate profesoarele de limba şi literatura română din cadrul instituţiilor preuniversitare din raion s-au expus pe marginea orelor prezentate şi au apreciat orele la un nivel înalt. 
Tolstenco Violeta, şef Secţie politici educaţionale şi management economic din cadrul Direcţiei învăţământ general a prezentat rezultatele tezelor semestriale la nivel de raion. Tot în acest context, doamna Tolstenco a sugerat profesoarelor de limba şi literatura română propuneri în urma analizei testelor alcătuite.
1. Unele teste nu au fost discutate în cadrul şedinţelor Comisiilor metodice.
2. Un test cu: 8 itemi S I, 4 parametri S II + 4 subpuncte.
3. Nu se indică în item numărul de enunţuri/ rânduri/ spaţiu rezervat (ce, cât).
4. Transcrie o personificare şi o metaforă (se oferă 6 puncte, nu este clar pentru ce?)
5. Argumentează că poezia este un rondel/sonet (câte argumente?)
6. Din 8 itemi - 2 cu acelaşi verb de bază Transcrie şi alţi 2 itemi – 
Comentează.
7. S II în clasa a XII-a U – recomandabil pentru clasa a XI-a R.
8. 81p. – 86 p. pentru nota “10”.
9. Itemul: “Încercaţi să explicaţi...” ce sens are verbul „încercaţi”...?
10. 8 itemi S I şi 7 parametri S II în 90‘...?
DÎG aduce sincere mulţumiri administraţiei liceului teoretic Holercani pentru atitudine şi buna organizare a seminarului.
 Violeta TOLSTENCO, Șef Secţie politici 
educaţionale şi management economic

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Un seminar cu abordări transdisciplinare - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta