Harta site-ului
Ajutor
Un nou apel de recepţionare a cererilor de subvenţionare în avans
Un nou apel de recepţionare a cererilor de subvenţionare în avans

Începând cu data de 1 iunie 2020 şi până la data de 22 august 2020, Agenţia de Intervenţii şi Păţi pentru Agricultură derulează cel de-al doilea apel de recepționare a cererilor de solicitare a subvenției în avans pentru diversificarea economiei rurale prin activități nonagricole, pentru Măsura 3 ce vizează diversificarea economiei rurale prin activități nonagricole, din Regulamentul aprobat prin HG 476/2019.
Eligibili pentru obținerea subvențiilor în avans sunt persoanele juridice sau fizice înregistrate în localitățile rurale care își creează sau dezvoltă activități non agricole.
 Domeniul de acţiune al măsurii date: subvenţia în avans este acordată persoanelor juridice şi fizice înregistrate, în conformitate cu legislaţia, în mediul rural, care creează sau dezvoltă activităţi nonagricole, inclusiv procesarea şi comercializarea produselor agroalimentare tradiţionale.
 Subvenţia în avans se acordă pentru următoarele tipuri de investiţii:
1) proiecte privind diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul nonagricol, care vor contribui la dezvoltarea serviciilor şi crearea de noi locuri de muncă în spaţiul rural:
 1. înfiinţarea şi renovarea atelierelor de întreţinere a tehnicii şi echipamentelor, a atelierelor de cizmărie;
 2. achiziţionarea de sisteme, maşini, echipamente şi utilaje nonagricole, inclusiv sisteme de producere şi furnizare a energiei folosind resurse regenerabile;
 3. crearea şi modernizarea serviciilor veterinare;
 4. centre de instruire şi formare pentru însuşirea profesiilor, hobby sau dezvoltare personală, sport şi recreere, servicii de suport educaţional, tabere de odihnă pentru copii, centre de tehnologii informaţionale;
 5. construcţia/modernizarea/dotarea sălilor de cinema, posturilor locale de televiziune şi radio;
 6. prelucrarea/procesarea/ambalarea şi comercializarea directă a specialităţilor tradiţionale garantate: carne, lapte, fructe, legume, cereale, produse de morărit şi panificaţie, miere, ierburi medicinale, uleiuri oleaginoase şi eterooleaginoase, mirodenii, băuturi alcoolice locale, lichioruri din fructe şi băuturi locale;
 7. construcţia/reconstrucţia şi utilarea punctelor de comercializare directă doar a produselor alimentare şi nealimentare de fabricare proprie/locală;
2) proiecte privind păstrarea, dezvoltarea şi diversificarea activităţilor de artizanat şi meşteşuguri tradiţionale:
 1. crearea sau extinderea unităţilor meşteşugăreşti – ateliere de prelucrare a lemnului, de confecţionare a obiectelor artizanale, de confecţionare a articolelor din ceramică, de croitorie, broderie, tricotaje, împletituri, de fierărie, de prelucrare a pieilor, papurii şi răchitei;
 2. construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor operaţionale şi a utilităţilor conexe unităţilor meşteşugăreşti;
 3. achiziţionarea utilajelor, uneltelor şi dispozitivelor, inclusiv a echipamentelor hardware şi produselor software, pentru prelucrarea, ambalarea şi marketingul produselor meşteşugăreşti;
3) proiecte privind dezvoltarea şi promovarea serviciilor şi a activităţilor de turism rural, precum şi a activităţilor în aer liber:
 1. construcţia/modernizarea/dotarea/amenajarea structurilor de primire turistică;
 2. dotarea şi amenajarea locurilor destinate prestării serviciilor de agrement şi activităţilor recreative pentru turişti, activităţilor în aer liber (călăritul, ciclismul, alpinismul, pârtii pentru schiat, centre de agrement acvatic, sport nautic pe ape interioare, pescuitul sportiv şi vânătoarea).
    Valeriu POPUŞOI,
Secţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Un nou apel de recepţionare a cererilor de subvenţionare în avans - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta