Harta site-ului
Ajutor
Un mediu sănătos-un trai sănătos
Un mediu sănătos-un trai sănătos

   Întru executarea dispoziţiei Preşedintelui raionului Nr.58-n din 02 mai 2017 „Cu privire la desfăşurarea campaniei de salubrizare şi amenajare a localităţilor în raion în anul 2017”, în scopul organizării şi desfăşurării eficiente a acţiunilor de salubrizare şi amenajare a localităţilor a fost declarată desfăşurarea Campaniei de salubrizare şi amenajare a localităţilor în teritoriul raionului, în perioada 01 mai 2017 – 01 iulie 2017. În acest context au fost aprobate un şir de activităţi ce constituie Planul de acţiuni pentru organizarea şi desfăşurarea Campaniei de primăvară privind salubrizarea şi amenajarea localităţilor şi anume:
1.Instituirea comisiei raionale şi celor locale de organizare a campaniei de înverzire şi salubrizare de către APL.
2.Elaborarea şi aprobarea planurilor de înverzire şi salubrizare a localităţilor de către primării. Informarea şi afişarea regulilor de asigurare a curăţeniei şi ordinii în centrele populate.
3.Repartizarea teritoriilor şi întărirea acestora după instituţii, agenţi economici şi cetăţeni cu stabilirea sarcinilor de întreţinere în ordinea cuvenită a acestora.
4.Stabilirea Zilelor sanitare în localităţi. Asigurarea colectivelor de muncă şi cetăţenilor cu transport pentru evacuarea deşeurilor şi gunoiului de grajd în locurile stabilite. Organizarea colectării separate a deşeurilor reciclabile (sticlă, plastic, maculatură şi carton, fier uzat, peliculă).
5.Salubrizarea şi amenajarea monumentelor veteranilor de război și a cimitirelor.
6.Efectuarea lucrărilor de salubrizare şi amenajare a terenurilor spaţiilor verzi. Regenerarea fondului forestier şi altor terenuri împădurite, plantarea arborilor şi arbuştilor.
7.Lichidarea gunoiştilor  neautorizate din 13 localităţi ale raionului.
8.Efectuarea lucrărilor curente de amenajare la rampele localităţilor.
9.Interzicerea arderii deşeurilor în localităţi.
10.Amenajarea străzilor, trotuarelor, WC-urilor publice.
11.Examinarea posibilităţilor şi identificarea surselor financiare pentru amenajarea locurilor de distrugere a cadavrelor de animale (gropile Beckari).
12.Plantarea  arborilor  şi arbuştilor în fâşiile de protecţie ale apelor, câmpurilor  şi  localităţi.
13.Desfăşurarea Acţiunii concurs “Râu curat de la sat la sat” Săptămânii apei curate “Apa – izvorul vieţii” (prima săptamână a lunii iunie), amenajarea fânânilor şi izvoarelor, a râurilor mici şi alte surse de apă potabilă din localităţi(10.04.17-04.06.17) 
14.Exercitarea controlului cu privire la respectarea legislaţiei ecologice în vigoare de către persoane fizice şi juridice în vederea gestionării deşeurilor menajere şi de producţie, procesului de colectare, transportare, depozitare, prelucrare, neutralizare, înhumare. Organizarea raidurilor ecologice  în 15 localităţi ale  raionului.
15.Salubrizarea şi  amenajarea pasajelor, acostamentelor, cuvetelor şi plombarea gropilor.
16.Implicarea organizaţiilor nonguvernamentale, sectorului asociativ, instituţiile de învăţământ etc., la realizarea şi promovarea activităţilor de salubrizare.
17.Organizarea meselor rotunde, conferinţelor cu genericul “Să ocrotim natura”.
18.Organizarea orelor şi olimpiadelor ecologice.
19.Participarea în cadrul Concursului ecologic republican „Cea mai salubră şi mai amenajată localitate”.
20.Totalizarea rezultatelor Campaniei de primăvară de salubrizare a teritoriului la nivel de localitate şi raion şi prezentarea informaţiei Inspectoratului Ecologic de Stat.
21.Reflectarea activităţilor întreprinse în buletinul informativ ,,Dubăsărenii”.
 Consiliul de administrare al Fondului ecologic local va evalua acţiunile organizate de către APL I întru salubrizarea şi amenajarea teritoriului. În acest context se recomandă administraţiilor publice locale, de comun cu instituţiile, agenţii economici, societatea civilă din teritoriu de a organiza lucrări de înverzire şi amenajare a teritoriului, de lichidare a gunoiştilor neautorizate, de curăţare şi îngrijire a surselor de apă, de amenajare a cimitirelor, drumurilor, străzilor, ş.a. Or, toate aceste acţiuni au şi vor avea un impact pozitiv asupra educaţiei ecologice, conştientizării de către toată populaţia, că păstrând curăţenia, ocrotind natura, mediul înconjurător în care trăim, vom promova modul sănătos de viaţă, ne vom asigura sănătatea.
 
 
 
 
Alexandra VATAV, specialist principal

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Un mediu sănătos-un trai sănătos - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta