Harta site-ului
Ajutor
Un șir de măsuri privind securitatea energetică și protecția spațiului informațional aprobate de CSE
Un șir de măsuri privind securitatea energetică și protecția spațiului informațional aprobate de CSE

Regulamentul cu privire la atribuirea categoriilor de vulnerabilitate energetică și modul de stabilire și plată a compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie va fi ajustat. Astfel, consumatorilor casnici, care au coeficientul R mai mare sau egal cu 15%, dar mai mic decât 35%, li se va atribui categoria de vulnerabilitate energetică medie, iar celor cu coeficientul R mai mic sau egal cu 15% - cea scăzută. Decizia a fost aprobată, la data de 16 decembrie 2022, în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale.
Totodată, gospodăriilor casnice cu un consum estimat de energie mai mare sau egal cu 5000 lei, care au indicat în cerere un venit global al familiei mai mic de 25% din costul estimat al energiei, li se va aplica cel mult categoria de vulnerabilitate medie. Pentru revizuirea categoriei de vulnerabilitate energetică, consumatorii pot depune o solicitare la Ministerul Muncii și Protecției Sociale de modificare a cererii în Sistemul Informațional de Vulnerabilitate Energetică. Din cerere nu vor putea fi excluși membrii gospodăriei casnice declarați în solicitarea inițială. 
În condițiile unor modificări substanțiale ale prețurilor la resursele energetice, în special la gazele naturale, cu impact major asupra costurilor suportate de operatori, membrii CSE au dispus ca Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) să efectueze  ajustarea extraordinară, în termen de 3 zile lucrătoare, a prețului pentru energia electrică produsă și tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către întreprinderile din sectorul termoenergetic, cu excepția SA „Termoelectrica”. Ajustările vor fi făcute  în baza componentelor incluse în prețul și tariful în vigoare, aplicând prețul actual de achiziție a combustibilului primar.
În același timp, pe perioada stării de urgență, titularii de licență, care desfășoară activități de producere, distribuție și furnizare a energiei termice, vor declara cantitatea de energie importată până la ultima dată a lunii imediat următoare celei de gestiune.
În cadrul ședinței CSE a fost aprobat un Regulament-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală”, destinat copiilor cu dizabilități, refugiați din Ucraina. Aceștia vor beneficia de asistență socială, în baza certificatului de dizabilitate obținut în Ucraina.  Cheltuielile pentru prestarea serviciului social vor fi acoperite din mijloacele financiare alocate în cadrul Memorandumului de înțelegere semnat între Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii.
În scopul protejării spațiului informațional național și prevenirii riscului de dezinformare prin răspândirea informațiilor false sau a tentativelor de manipulare a opiniei publice, având la bază lista persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor internaționale, precum și multiplele constatări ale Consiliului Audiovizualului pentru lipsa unei informări corecte în reflectarea evenimentelor naționale, dar și a războiului din Ucraina, pe perioada stării de urgență se suspendă licența de emisie a șase servicii media audiovizuale de televiziune: Primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV.
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/dispozitia_cse_nr._54_final.pdf

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Un șir de măsuri privind securitatea energetică și protecția spațiului informațional aprobate de CSE - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta