Harta site-ului
Ajutor
TEZELE SEMESTRIALE ÎN SESIUNEA DE VARĂ a.st. 2016 – 2017
TEZELE SEMESTRIALE ÎN SESIUNEA DE VARĂ a.st. 2016 – 2017

Tezele semestriale în sesiunea de vară 2017 se desfăşoară în conformitate cu CODUL EDUCAŢIEI nr. 152 din 17.07.2014 al REPUBLICII MOLDOVA, PLANUL – CADRU pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal, anul de studii 2016 – 2017, Regulamentului privind evaluarea şi notarea rezultatelor şcolare, promovarea şi absolvirea în învăţământul primar şi secundar, al Ordinului ME nr. 825 din 24 septembrie 2016, al Ordinului Direcţiei învăţământ general nr. 217 din 05 decembrie 2016 şi în scopul organizării eficiente a evaluărilor semestriale în învăţământul liceal, anul şcolar 2016 – 2017. Conform graficelor de organizare şi desfăşurare a tezelor semestriale întocmite de către managerii instituţiilor de învăţământ preuniversitar, conform cerinţelor reglamentare, elevii liceeni susţin tezele semestriale în perioada 15–22 mai 2017. Profesorii - liceeni din raion vor verifica cunoştinţele elevilor asimilate în semestrul II al anului de studii 2016 - 2017. Rezultatele tezelor sunt notele hotărâtoare, deoarece de rezultatele tezelor vor depinde notele semestriale la disciplinele introduse în graficul tezelor şi au un impact impunător la nota semestrială şi anuală. Testările semestriale ajută elevii la eficientizarea învăţării şi-i conduc cu paşi fermi la etapa de susţinere a examenelor de bacalaureat. 
În sesiunea de vară liceenii susţin teze la următoarele discipline de studii:
CLASA A X-A, PROFILUL REAL (CLASE CU INSTRUIRE ÎN LIMBA ROMÂNĂ)
Limba de instruire
Matematica
Fizica
CLASA A X-A, PROFILUL UMANIST (CLASE CU INSTRUIRE ÎN LIMBA ROMÂNĂ)
Matematica
Limba de instruire
Istoria românilor şi universală
CLASA A X-A, PROFILUL UMANIST (CLASE ALOLINGVE)
Matematica
Limba de instruire
Istoria românilor şi universală
CLASA A XI-A, PROFILUL REAL (CLASE CU INSTRUIRE ÎN LIMBA ROMÂNĂ)
Geografia
Matematica
Istoria românilor şi universală
CLASA A XI-A, PROFILUL UMANIST (CLASE CU INSTRUIRE ÎN LIMBA ROMÂNĂ)
Informatica
Fizica
Geografia

Violeta TOLSTENCO, 
Șef Secție politici educaționale și management economic

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

TEZELE SEMESTRIALE ÎN SESIUNEA DE VARĂ a.st. 2016 – 2017 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta