Harta site-ului
Ajutor
Tezele semestriale în sesiunea de iarnă a. st. 2017 – 2018
Tezele semestriale în sesiunea de iarnă a. st. 2017 – 2018

Tezele semestriale în sesiunea de iarnă 2017 s-au desfăşurat în baza Ordinului MECC Nr. 361 din 08 noiembrie 2017 şi cel al DÎG cu Nr. 203 din 27 noiembrie 2017. Conform graficelor prezentate la Direcţia învăţământ general tezele s-au desfăşurat în perioada 11 - 22 decembrie 2017. Anume în această perioadă instituţiile preuniversitare din raion au dat start tezelor semestriale pentru verificarea cunoştinţelor asimilate în semestrul I al anului de studii 2017 - 2018.
În sesiunea de iarnă liceenii au susţinut teze la următoarele discipline de studii:
Clasa a X-a R (clase cu instruirea în limba română)
1.Biologia
2.Chimia
3.Matematica
Clasa a X-a U (clase cu instruirea în limba română)
1.Limba străină
2.Chimia
3.Istoria românilor şi universală
Clasa a XI-a R (clase cu instruirea în limba română)
1.Matematica
2.Limba străină
3.Informatica
Clasa a XI-a U (clase cu instruirea în limba română)
1.Literatura universală
2.Istoria românilor şi universală
3.Biologia
Clasa a XI-a U (clase cu instruirea în limba rusă)
1.Literatura universală
2.Istoria românilor şi universală
3.Biologia
4.Limba şi literatura română
Clasa a XII-a R (clase cu instruirea în limba română)
1.Limba de instruire
2.Limba străină
3.Matematica
Clasa a XII-a U (clase cu instruirea în limba română)
1.Limba de instruire
2.Limba străină
3.Istoria românilor şi universală
Clasa a XII-a U (clase cu instruirea în limba rusă)
1.Limba de instruire
2.Limba străină
3.Istoria românilor şi universală
4.Limba şi literatura română
Obiectivul de bază al tezelor semestriale este de a verifica cunoştinţele acumulate pe parcursul unui semestru şi totodată hotărâtoare, deoarece de rezultatul tezei va depinde nota semestrială la disciplinele introduse în graficul tezelor. 
Tezele semestriale au fost susţinute în scris. Nici o instituţie din raion nu a programat două teze semestriale la clasă într-o zi, precum şi nici realizarea tezelor suplimentare. Desfăşurarea tezelor semestriale a fost proiectată pe durata lecţiilor 2-4 din schema orară.
Pentru realizarea unei teze au fost rezervate 90 de minute, adică 2 ore academice, conform regulamentului de desfăşurare al tezelor. Tezele s-au desfăşurat în ultimile două săptămâni ale semestrului, conform orarului stabilit de către instituţie. Subiectele lucrării, în mare măsură, verifică formarea competenţelor specifice la disciplina şcolară prin conţinuturile curriculare studiate în semestrul respectiv. Profesorul la disciplină împreună cu Comisia metodică au stabilit competenţele specifice care urmează a fi evaluate şi au elaborat obiectivele de evaluare derivate din subcompetenţele evaluate, au selectat tipul itemilor şi au elaborat subiectele care au fost incluse în tezele semestriale la disciplinele incluse în orarul tezelor. De asemenea, instrumentele de evaluare (matricea de specificaţii, subiectele, baremele de corectare, schema de convertire a punctelor în note) şi raportul final cu referire la rezultate au fost elaborate de către profesor/ Comisia metodică şi aprobate de către directorul instituţiei. În semestrul I al anului de studii 2017 – 2018, nici la o disciplină de studii, nu au fost elaborate teste şi un orar unic de către colaboratorii Direcţiei învăţământ general.

În sesiunea de iarnă a anului de studii 2017 – 2018 au fost admişi la teze 383 de elevi şi, toţi 383 au participat în cadrul sesiunii de iarnă 2017. Din 383 de elevi au susţinut teza 380 de elevi, deci, 3 elevi au luat note insuficiente. 542 de note de la 5 – 7 şi 608 note de la 8 -10 conform numărului de discipline din cadrul sesiunii. Media totală pentru toate disciplinele e de 7,56; reuşita e de 99,80 % şi calitatea 57,46 %.
Violeta TOLSTENCO, Şef Secție politici 
educaţionale şi management economic

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Tezele semestriale în sesiunea de iarnă a. st. 2017 – 2018 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta