Harta site-ului
Ajutor
Termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare pentru persoanele care doresc să beneficieze de reducere de 15% a fost extins!
Termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare pentru persoanele care doresc să beneficieze de reducere de 15% a fost extins!

Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17), se prezintă de către persoanele juridice şi persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător până la 25 iulie a perioadei fiscale respective.
În Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) se includ obligațiile fiscale aferente:
1. bunurilor imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, pentru care se calculează impozitul reieșind din valoarea estimată;
2. bunurilor imobiliare neevaluate în scopul impozitării – clădiri, construcții (inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție), pentru care se calculează impozitul reieşind din valoarea contabilă;
3. terenurilor neevaluate, pentru care se calculează impozitul funciar reieşind din suprafața acestora.
Serviciul Fiscal de Stat reamintește că pe 30 iunie expiră termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare pentru persoanele care doresc să beneficieze de reducere de 15%. Din motiv că în acest an data de 30 iunie este zi de odihnă, termenul limită pentru doritorii de a beneficia de reducere a fost extins până la data de 2 iulie 2018.
Concomitent, SFS anunță că persoanele ce vor achita integral impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar până la data de 2 iulie2018, beneficiază de dreptul la o reducere în mărime de 15% din suma impozitului calculat pentru anul curent.
Totodată, menționăm că nu se aplică reducerea în mărime de 15 % în cazul achitării în avans a impozitului pe bunurile imobiliare calculat, de către persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, reieșind din valoarea contabilă.
Dacă contribuabilii nu vor profita de acest drept, impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar urmează a fi achitat în părți egale nu mai târziu de 15 august și 15 octombrie anul curent.
Totodată, SFS reiterează: acest tip de impozit poate fi achitat on-line. Persoanele care dețin semnătură electronică pot genera avizul de plată, dar și de a achita imediat acest tip de impozit prin intermediul www.servicii.fisc.md. Persoanele care nu dețin semnătură electronică, dar  care au recepționat avizul de plată pot achita impozitul pe bunurile imobiliare prin intermediul sistemului guvernamental de plăți electronice www.mpay.md.
 Direcția deservire  fiscală Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare pentru persoanele care doresc să beneficieze de reducere de 15% a fost extins! - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta