Harta site-ului
Ajutor
Subvenţionarea în avans
Subvenţionarea în avans

Veste bună pentru tinerii fermieri începători şi pentru femeile care doresc să înceapă propria afacere în agricultură. Din 1 iulie 2018, tinerii şi femeile care vor să iniţieze afaceri în domeniul agriculturii vor putea solicita subvenţii în avans din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural. Pentru prima dată Guvernul a decis să acorde subvenţii în avans, în special tinerilor până la 35 ani şi femeilor fermieri.
În acest an, circa 45 de milioane de lei din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural vor fi oferiţi pentru subvenţionarea în avans a investiţiilor în sectorul agricol. Statul va oferi o contribuţie de 65% din valoarea totală a proiectului propus, iar 35% constituie contribuţia proprie a producătorului agricol. Subvenţiile în avans sunt o oportunitate pentru tinerii care au idei însă nu deţin sursele financiare necesare.
Toţi doritorii de a beneficia de plăţi în avans trebuie să elaboreze un plan de afaceri în baza căruia vor fi selectate proiectele, iar cei care vor convinge autorităţile că au capacităţi să facă agricultură performantă şi că vor deschide cel puţin un loc de muncă în sat au şanse mari să primească subvenţii.
Există 6 condiţii principale pentru a obţine suportul financiar: 1 - să aibă un plan de afaceri fezabil, investiţia să fie amplasată într-o localitate rurală; 2 - proiectul ce urmează a fi realizat să nu depăşească termenul de 24 de luni; 3 - să deţină legal bunul imobil pe care se realizează investiţia; 4 - să nu aibă restanţe la achitarea impozitelor şi taxelor faţă de bugetul public naţional; 5 - să nu fie afiliaţi unui alt producător agricol; 6 - producătorii vor trebui să asigure cofinanţarea, chiar din primele două luni de la aprobarea proiectului.
Prevederile Regulamentului se extind asupra proiectelor start-up ce ţin de investiţiile pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere, solarii, tuneluri); investiţiile pentru înfiinţarea, modernizarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole; pentru utilizarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice, procurarea animalelor de prăsilă şi menţinerea fondului genetic al acestora, precum şi pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare. Sprijinul financiar va fi oferit în două tranşe, prima parte va constitui 75% din valoarea subvenţiei şi va fi acordată în momentul semnării contractului, iar cea de-a doua tranşă de 25%, va fi transferată odată cu lansarea afacerii, termen care nu poate depăşi doi ani.
Din 1 iulie, fiecare beneficiar eligibil poate depune dosarul la oficiul teritorial al Agenţiei, perioada de aplicare constituie două luni, după examinarea cererilor de acordare a plăţilor în avans, de către Comisia de evaluare şi selecţie, beneficiarul va fi anunţat despre selectarea dosarului de finanţare şi va trebui ca timp de 60 de zile de la prima notificare să prezinte documentele confirmative de capacitate de cofinanțare, în proporţie de cel putin 35%. Această confirmare va servi drept bază pentru semnarea contractului de acordare a sprijinului financiar, în caz contrar, proiectul ar putea fi respins.
 
Maria DICUSAR,
Direcţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Subvenţionarea în avans - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta