Harta site-ului
Ajutor
Subvenții pentru angajatori!
Subvenții pentru angajatori!

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu suportul financiar și metodologic al Organizației Internaționale a Muncii (ILO), în cadrul proiectului „Promovarea ocupării tinerilor”,  a lansat două Programe-pilot de subvenționare a angajatorilor cu scopul angajării și reintegrării persoanelor din categoriile, care necesită suport suplimentar pe piața muncii.
Nemijlocit, este vorba de Programul I: Subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri din grupurile vulnerabile și Programul II: Subvenționarea pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilități.
Programul I este destinat agenților economici care vor angaja șomeri din următoarele categorii: persoane cu dizabilități; persoane eliberate din locurile de detenție; victime ale traficului de ființe umane; victime ale violenței în familie; persoane care luptă cu consumul de substanțe stupefiante ori psihotrope.
Angajatorii, care vor fi selectați, vor beneficia de subvenții lunare în sumă egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe un termen de 6 luni, pentru fiecare șomer angajat. Subvenția se acordă în scopul compensării parțiale a salariului șomerului angajat.
Programul I Ieste destinatagenților economici care vor crea sau adapta un loc de muncă pentru persoane cu dizabilități și vor angaja șomeri din categoria dată la aceste locuri de muncă, vor beneficia de compensarea a 50% din costurile necesare creării sau adaptării locului de muncă, suportate de către angajator, iar mărimea subvenției nu poate depăși cuantumul a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat.
Pentru a beneficia de subvenții angajatorii trebuie să întrunească următoarele criterii generale:
– sunt înregistrați în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali;
– nu au activitatea suspendată, nu se află în proces de insolvabilitate sau lichidare;
– nu au datorii față de bugetul public național pentru anul precedent;
– nu au datorii față de salariați pentru anul precedent.
Angajatorii care sunt interesați să beneficieze de subvenții în condițiile art.36 și art.38 din Legea 105/2018, se pot adresa la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) pilot: Bălți, Cahul, Cantemir, Chișinău, Hîncești, Orhei și Strășeni, în a cărei rază își desfășoară activitatea. Adresele și datele de contact ale STOFM pot fi accesate aici: http://anofm.md/network/agency 
Cei interesați pot contacta Centrul de Apel – Piața Muncii 0 8000 1000 (apel gratuit),  (+373 22) 838 414 (apel taxabil din străinătate) program: luni-vineri 08:30 – 15:30.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Subvenții pentru angajatori! - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta