Harta site-ului
Ajutor
Strategia de incluziune socială a persoanelor vulnerabile pentru anii 2018-2021
Strategia de incluziune socială a persoanelor vulnerabile pentru anii 2018-2021

Strategia de incluziune a persoanelor vulnerabile a fost elaborată în cadrul unui proces complex de planificare strategică participativă, în cadrul proiectului  ”Dezvoltarea serviciilor sociale în Republica Moldova 2017-2019”, implementat de către People in Need cu suportul Agenției Cehă pentru Dezvoltare în parteneriat cu Caritas Cehia.
În scopul elaborării Strategiei de incluziune socială a persoanelor vulnerabile pentru 2018-2021 a fost semnat un Memorandum de colaborare dintre Agenția Cehă pentru Dezvoltare și Consiliul Raional Dubăsari, considerat a fi unul destul de valoros pentru îmbunătățirea situației sociale a grupului vulnerabil de la nivel local.
Membrii grupului care au participat la elaborarea Strategiei de incluziune a persoanelor vulnerabile în cadrul seminarelor de planificare strategică sînt:
 1. Maria Jimbei, vicepreședinte pe probleme sociale în raionul Dubăsari
 2. Vladimir Vancea, șef Direcția asistență socială și protecție a familiei
 3. Larisa Braduceanu, șef Direcția învățămînt general
 4. Valeriu Berzan, primar satul Doroțcaia
 5. Eugeniu Botnari, șef secție Servicii sociale Direcția sistență socială și protecție a familiei
 6. Eudochia Rusu, asistent social satul Oxentea
 7. Veronica Verlan, director Internatul psiho-neurologic
 8. Ana Maslenco, reprezentant AO Social Asist
 9. Olga Rotaru, specialist superior al biroului siguranță copii IP Dubăsari
 10. Sergiu Grigorev, reprezentant AO Indigo
 11. Nadejda Avxentiev, director Agenția pentru ocupare a forței de muncă
 12. Glod Zaharia, asistent social Internatul psiho-neurologic.
Strategia are un caracter raional, centrat pe capacitățile și resursele locale. Pentru elaborarea acesteia au fost respectate următoarele etape:
 1. Constituirea grupului de lucru (aprobat prin Dispoziția președintelui raionului, nr.142 din 06 noiembrie 2017) și colectarea informației în scopul descrierii situației persoanelor vulnerabile din raionul Dubăsari. La această etapă au fost realizate workshop-uri, focus grupuri, care au avut drept scop intervievarea atît a beneficiarilor de servicii sociale cît și a prestatorilor de servicii sociale, în scopul obținerii unor informații de profunzime referitor la gradul de acoperire al nevoilor persoanelor vulnerabile, la nivel de raion.
 2. Pregătirea grupului pentru activitatea de planificare strategică. În cadrul etapei membrii grupului de planificare strategică au participat la cursuri de instruire în cadrul cărora au fost abordate subiecte cu referire la accesibilitatea serviciilor existente, tehnologii informaționale și de comunicare în dezvoltarea serviciilor sociale, persprectivele dezvoltării serviciilor sociale în Republica Moldova, aspecte ale comunicării în scopul cunoașterii celor din jur și stabilirea relațiilor interpersonale, prevenirea discriminării și spargerea stereotipurilor, scriere de proiecte și aplicarea la granturi internaționale.
 3. Atelierul de planificare strategică. Grupul de lucru s-a reunit pentru trei zile în cadrul unui atelier, unde, în mod participativ au formulat și transmis propuneri utile pentru stabilirea obiectivelor operaționale pentru perioada 2018-2021.
 4. Consultarea Strategiei. În cadrul acestei etape a fost organizată o masă rotundă, în cadrul căreia a fost prezentat, analizat proiectul Strategiei, ulterior fiind propusă spre aprobare Consiliului raional.
Ca urmare a activității grupului de lucru, strategia elaborată a fost aprobată de către Consiliul Raional la data de 25.05.2018.
 
Ana Maslenco,
șef  Serviciu „Echipă Mobilă”

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Strategia de incluziune socială a persoanelor vulnerabile pentru anii 2018-2021 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta