Harta site-ului
Ajutor
STARTUL EDUCAŢIONAL PENTRU ANUL CALENDARISTIC 2018
STARTUL EDUCAŢIONAL PENTRU ANUL CALENDARISTIC 2018

La data de 16 ianuarie 2018, în incinta L.T. „Ion Creangă”, Coşniţa s-a desfăşurat o şedinţă ordinară cu participarea managerilor şcolari. La şedinţă au fost prezenţi toţi 15 manageri din instituţiile preuniversitare. A prezidat şedinţa Doamna Braducean Larisa, şef Direcţie învăţământ general, prezentând întrebările din „Ordinea de zi”:
1. Cu privire la rezultatele primului semestru al anului de studii 2017 – 2018 la: însuşita şcolară, frecvenţa, abandonul şcolar, şcolarizarea elevilor. Raportor - Andrieş Valentina.
2. Cu privire la rezultatele Tezelor semestriale pentru sem. I în anul de studii 2017 – 2018. Raportor - Tolstenco Violeta.
3. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului republican Pedagogul anului 2018. Totalurile etapei locale şi acţiunile pentru etapa raională. Raportori - Isaicul Svetlana, managerii şcolari.
4. Cu privire la rezultatele Olimpiadei şcolare 2018, etapa locală şi desfăşurarea etapei raionale în luna februarie 2018. Raportor - Rozneriţa Nicolae.
5. Cu privire la prezentarea Raportului de activitate al SAP –ului pentru anul 2017 . Raportor - Lungu Tatiana.
5.1. Cu privire la rezultatele înregistrării cazurilor de violenţă, abuz, neglijare pentru perioada anului 2017. Raportor - Lungu Tatiana.
DIVERSE:
1. Cu privire la prezentarea ofertelor de cadre în instituţiile de învăţământ preuniversitar şi preşcolar pentru anul 2017-2018. Raportor – Berzan Galina.
2. Cu privire la întocmirea graficului de formare continuă pentru anul 2018. Raportor - Rusu Lilia.
3. Cu privire la întocmirea Bazelor de date pentru clasele a IV-a, a IX-a, a XII-a pentru anul 2017. Raportor - Andrieş Valentina.
4. Cu privire la executarea bugetului pentru anul 2017 şi bugetul aprobat pentru anul 2018. Raportor - Cazac Lilia.
5. Cu privire la prezentarea Raportului de activitate al CT pentru anul 2017 şi a planului de activitate al CT pentru anul 2018. Raportor - Isaicul Svetlana.
Doamna Braducean Larisa a analizat minuţios toate întrebările ce au fost prezentate la şedinţă. În acest context, a dat o notă pozitivă tuturor raportorilor ce au prezentat întrebările din ordinea de zi. A apreciat, în mod deosebit Raportul doamnei Lungu Tatiana, şef Serviciu Asistenţă Psihopedagogică „Cu privire la prezentarea Raportului de activitate al SAP – ului pentru anul 2017. ” Nu a putut fi lăsat în umbră şi raportul Doamnei Isaicul Svetlana „Cu privire la prezentarea Raportului de activitate al CT pentru anul 2017 şi a planului de activitate al CT pentru anul 2018.” 
La şedinţă a fost prezentă şi Doamna Jimbei Maria, vicepreşedintele raionului, responsabilă de domeniul educaţional. În acest context, Doamna Jimbei a adus mulţumiri managerilor pentru promovarea valorilor naţionale şi buna prestanţă a colectivelor de copii din instituţiile preuniversitare în cadrul urărilor cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Doamna vicepreşedinte a menţionat despre faptul că toţi conducătorii colectivelor de copii au studiat şi selectat o varietate vastă de texte folclorice, dar şi culte din diverse genuri de artă pe care le-au prezentat la un nivel foarte înalt. Cetele de urători au adus mesaje de urări personalizate pentru noul an 2018. 
De asemenea, Doamna Jimbei a menţionat că lucrurile bune se efectuează cu efort şi interese comune. Doamna vicepreşedinte a asigurat managerii instituţiilor preuniversitare că toate activităţile legate de domeniul educaţional din raion au fost în vizorul Consiliului raional şi toate structurile din cadrul Consiliului raional s-au implicat pentru a rezolva problemele şcolilor. Consiliul raional a favorizat întotdeauna nevoile şcolilor şi a făcut tot posibilul pentru a le elucida. În acelaşi context, Doamna Jimbei a menţionat faptul că se depune efort maximal şi se manifestă profesionalism din partea Doamnei Braducean Larisa, şef Direcţie învăţământ general. Problemele şcolilor au fost rezolvate în mare măsură şi datorită profesionismului şi implicării active a managerilor şcolari. Problemele şcolilor, spre deosebire de problemele altor structuri se rezolvă în mod prioritar, deoarece copiii sunt cei care trebuie să beneficieze, în primul rând, de servicii de calitate, dacă vrem un viitor asigurat, copii educaţi, profesionişti angajaţi în câmpul muncii. Ziua de azi, asigură viitorul de mâine de aceea şi se depune maximal efort în educaţie. Avem în raion 2 case de tip familie, 1 casă comunitară, dar ducem lipsă de părinţi – educatori. Doamna Jimbei menţionează faptul că în raion timp de 4 ani n-am avut cazuri de suicid, dar cazul de la Doroţcaia a pus întreg raionul pe gânduri şi emoţii din partea multor actori educaţionali că, totuşi nu s-a lucrat suficient cu elevii, dacă un băiat a luat asemenea decizie. A îndemnat toţi managerii ca ei, la rândul lor, împreună cu diriginţii şcolari, directorii adjuncţi pentru educaţie să lucreze mai mult cu elevii din familiile de risc. Copiii nu pot analiza, până la urmă, diverse situaţii şi risc de a lua decizii greşite, care nu mai pot fi rezolvate în nici un fel.

Violeta Nakai – Tolstenco, 
șef Secţie politici educaţionale 
şi management economic, 
Direcţia învăţământ general Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

STARTUL EDUCAŢIONAL PENTRU ANUL CALENDARISTIC 2018 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta