Harta site-ului
Ajutor
Sesiunea de bază a examenelor de absolvire s-a finisat
Sesiunea de bază a examenelor de absolvire s-a finisat

S-a încheiat sesiunea de bază a examenelor de absolvire a liceului şi a gimnaziului. Examenele de absolvire a gimnaziului/liceului s-au desfăşurat în perioada 05 – 19 iunie 2018. Absolvenţii treptelor gimnaziale au susţinut examene la: Matematică, Limba de instruire, Istoria românilor şi universală. Absolvenţii liceeni din raionul Dubăsari au susţinut examene la: Limba şi literatura română (alolingvi), Limba străină (franceză, engleză), Limba de instruire (română şi rusă), disciplina de profil pentru umanişti – Istoria românilor şi universală, iar pentru realişti – Matematica şi disciplinele la solicitare: Matematica (umanişti), Istoria românilor şi universală (realişti), Geografia, Chimia, Biologia, Fizica, Informatica.
Examenele la treapta liceală s-au desfăşurat în trei Centre de Bacalaureat cu supraveghere video: Gimnaziul Marcăuţi, Gimnaziul Pîrîta şi L.T. „Mihai Eminescu” Dubăsari.
În sesiunea 2018, examenele la treapta gimnazială, au fost susţinute de 316 candidaţi la Limba de instruire şi Istoria românilor şi universală, iar la Matematică - 314. Toţi absolvenţii au luat note pozitive la toate disciplinele de studii. Toate probele de examen au fost organizate în scris, în baza testelor elaborate de către colaboratorii Agenţiei pentru Curriculum şi Evaluare din cadrul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării.
Din cei 316 candidaţi 10 absolvenţi sunt cu cerinţe educaţionale speciale, care au primit teste speciale, conform nivelului de cunoştinţe la disciplinele de studiu. În sesiunea de bază nu au fost admişi la examenele de absolvire a gimnaziului 2 candidaţi. 
Rezultatele la treapta gimnazială sunt următoarele: 
Matematica: au participat în sesiunea de bază 314 candidaţi, media - 7,69, calitatea - 55,09 % şi reuşita- 100%. În sesiunea 2017 rezultatele au fost următoarele: media – 7,57, calitatea – 50% şi reuşita – 100%, spre deosebire de anul precedent se observă o mică creştere a rezultatelor şcolare.
Limba de instruire: au participat în sesiunea de bază 316 candidaţi, media 7,40, calitatea 48,41% şi reuşita - 100%. În sesiunea 2017 rezultatele au fost următoarele: media -7,29, calitatea -48% şi reuşita- 100%. Spre deosebire de sesiunea 2017, de asemenea se observă o mică creştere a rezultatelor şcolare.
Istoria românilor şi universală: au participat în sesiunea de bază 316 candidaţi, media - 7,67, calitatea -56,64 % şi reuşita - 100%. În sesiunea 2017 - media 7,86, calitatea 64,5 % şi reuşita- 100%. Spre deosebire de sesiunea 2017 la disciplina dată se observă o scădere a rezultatelor la examen.
Doi elevi nu au fost admişi pentru a participa în sesiunea de bază, iar doi nu s-au prezentat la examene. Ofertele, pentru sesiunea suplimentară urmează a fi depuse din partea preşedinţilor Comisiilor locale. Dacă vor prezenta dovezi confirmative 2 candidaţi vor fi înscriși în sesiunea suplimentară şi vor susţine examenele suplimentar.
Actele ce confirmă absolvirea ciclului gimnazial permit absolvenţilor înmatricularea în licee, şcolile de meserii, colegii, iar absolvenţii liceeni pot fi înmatriculaţi în instituţiile anterior nominalizate şi în învăţământul superior. Absolvenţilor li se permite de a opta la studii într-o instituţie de învăţământ care le va asigura viitorul la care aspiră. Munca pe care au depus-o elevii în cei nouă şi doisprezece ani de studii asigură soarta fiecărui absolvent.                                       
La data de 21 iunie 2018, preşedinţii Comisiilor locale au ridicat testele pentru absolvirea gimnaziului, iar la 26 iunie a.c., Direcţia învăţământ general va ridica, de la Centrele republicane de verificare, rezultatele din cadrul examenelor de absolvire a liceului şi la 27 iunie 2018, ora 08,00 rezultatele vor fi afişate în Centrele de Bacalaureat.
Candidaţii vor avea posibilitatea de a-şi analiza testele şi de a depune, după necesitate, cereri pentru contestare. Depunerea cererilor pentru contestarea testelor de bacalaureat se va efectua timp de 48 de ore, iar pentru gimnaziu – 24 de ore. Anul acesta şi absolvenţii treptelor gimnaziale vor putea verifica rezultatele examenelor cu ajutorul testelor şi baremelor de verificare care vor fi publicate, vineri, 22 iunie 2018, pe pagina Agenţiei pentru curriculum şi evaluare. Toţi absolvenţii rămân în aşteptarea rezultatelor muncii depuse în perioada studiilor.

Violeta TOLSTENCO,
Direcția învățământ general, 
șef Secţie politici educaţionale şi management economic

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Sesiunea de bază a examenelor de absolvire s-a finisat - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta