Harta site-ului
Ajutor
Serviciile raionale s-au întrunit în şedinţă ordinară de lucru
Serviciile raionale s-au întrunit în şedinţă ordinară de lucru

 Autoritățile publice locale, serviciile desconcentrate și descentralizate din raionul Dubăsari, s-au convocat la data de 4 aprilie curent, în ședință ordinară de lucru, prezidată de către Președintele raionului Dubăsari, dl Grigore POLICINSCHI.
În cadrul întrunirii, conform programului de activitate raional, s-au pus în discuţie cele mai strigente probleme din teritoriu. Astfel, pe ordinea de zi a şedinţei, au fost incluse următoarele întrebări:
1. Măsurile și activitățile executate în luna martie;
2. Sistematizarea măsurilor și a activităților pentru luna aprilie;
3. Instruirea persoanelor responsabile din cadrul APL I şi II, care au fost investiţi cu atribuţii de constatare şi examinare a contravenţiilor (Procuratura raională).
Pe marginea primei întrebări abordate, Președintele raionului, a adus la cunoștință principalele măsuri planificate și organizate pe parcursul lunii martie a anului curent, iar primarii și șefii serviciilor au informat despre activitățile planificate și executate în perioada nominalizată.
Totodată, ceea ce ţine de sistematizarea măsurilor și activităților pentru luna aprilie, Președintele raionului a enumerat sarcinile de bază pentru activitate și anume respectarea și asigurarea intereselor cetățenilor, pregătirea bisericilor și a cimitirelor în ajunul sărbătorilor pascale, propunerea de a aduce focul Haric în ziua de Paște la Coșnița și nu în ultimul rând stimularea şi atragerea noilor agenți economici în teritoriu.
,,O prioritate absolută a mea în calitate de Președinte al raionului a fost și rămâne în continuare susținerea și atragerea agenților economici în teritoriu pentru dezvoltarea economică a localităţilor.  Este nevoie de o comunicare bună și un sprijin loial pentru dezvoltarea activităților acestora”, a menționat dl Grigore Policinschi.
Totodată, în cadrul şedinţei a fost adusă la cunoştinţă reforma cu privire la restructurarea Inspectoratului Fiscal în Direcţia administrare fiscală Dubăsari, şef dna Marina Soltan.
Inspectoratul de poliţie a solicitat conducătorilor APL, ca problemele înregistrate în teritoriul administrat,  privind încălcarea drepturilor de către autorităţile neconstituţionale transnistrene, să fie adresate în formă scrisă către organul de drept.
Prezent la ședință, procurorul Sergiu Rusu, a adus la cunoștință primarilor despre noile modificări în Codul contravențional, care au intrat în vigoare la 16 martie 2017. Ca urmare a instruirii a fost solicitat crearea unui registru de evidență a proceselor contravenționale ce urmează a fi înregistrate în teritoriu. Procurorul a prezentat materiale informative, extrase din codul contravențional care ar ajuta autoritățile publice locale să întocmească corect procesele contravenționale, cât și a oferit un model tip de proces verbal în baza cărora pot fi întocmite încălcările de lege ce merită a fi sancționate.
Astfel, la informația adusă de către procurorul raionul  majoritatea primarilor au avut întrebări și neclarități privitor la atribuțiile care li se revin.
La ședință au fost prezenți majoritatea primarilor și conducătorilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate din teritoriu.
 
Anastasia LUCHIANOV,
Studentă anul III, USM

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Serviciile raionale s-au întrunit în şedinţă ordinară de lucru - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta