Harta site-ului
Ajutor
Seminar teoretico-practic raional la disciplina Educaţie tehnologică
Seminar teoretico-practic raional la disciplina Educaţie tehnologică

La data de 13 octombrie a.c. Doamna Gaiciuc Valentina, consultant principal din cadrul Ministerului Educației şi Cercetării a organizat un seminar de instruire cu participarea responsabililor de disciplina şcolară Educaţia tehnologică din cadrul OLSDÎ. Drept rezultat al seminarului nominalizat la data de 07 decembrie 2022, am organizat, în colaborare cu doamna Sajin Nelea, profesoară de educaţie tehnologică din Liceul Teoretic Doroţcaia, în regim on-line, un seminar raional teoretico-practic cu tema: Dezvoltarea competențelor transversale. Bune practici în realizarea procesului educaţional la disciplina Educaţie tehnologică”.
Conform agendei, în cadrul seminarului s-au discutat următoarele întrebări:
 1. Implementarea Curriculumului de bază pentru educația extrașcolară, Domeniul „Știință, Tehnică, Tehnologii”. Elemente de noutate. Raportori: Bolgari Dumitru, Sajin Nelea.
2. Dezvoltarea competențelor transversale prin intermediul disciplinelor opționale la aria curriculară „Tehnologii”. Raportor: Sajin Nelea.
3. Schimb de experiență: „Bune practici în realizarea procesului educaţional la disciplina Educaţie tehnologică”. Raportori: profesorii de Educaţie tehnologică.
La primul subiect s-au discutat reperele conceptuale, administrarea Curriculumul de bază pentru educația extrașcolară, s-a pus accent pe elementele primordiale ale proiectării didactice de lungă durată la orele extrașcolare, strategiile și formele de organizare a procesului educațional.
În concluzie s-au punctat cerințele și modalitățile de asigurare a corelării dintre învățământul formal și extrașcolar în plan de conținut și organizare.
La subiectul doamna Sajin Nelea, profesoară de Educaţie tehnologică din Liceul Teoretic Doroţcaia, a vorbit despre aspectele generale şi programele Junior Achievement Moldova pentru disciplina opţională Educaţie economică şi financiară în clasele gimnaziale şi liceale.
Profesorii de Educaţie tehnologică au vorbit despre utilizarea metodelor, procedeelor şi tehnicilor de lucru în cadrul orelor de Educaţie tehnologică. Un schimb de experienţă valoros a prezentat profesorul de educație tehnologică din gimnaziul Pîrîta, dl Craijdan Mihail, care a împărtăşit colegilor din experiența practică personală în realizarea diverselor articole/produse.
Direcţia Învăţământ General, Dubăsari aduce sincere mulţumiri doamnei Sajin Nelea pentru munca depusă întru eficientizarea activităţii seminarului şi, de asemenea, profesorilor participanţi atât în discuţii curente cât şi în activitatea de diseminare a experienţei acumulate în procesul instructiv-educativ.
 În încheiere am adus un mesaj cu urări de sănătate şi prosperare în activitatea pe care o desfăşoară cadrele didactice participante la seminar.
                                                                                                                                                         Dumitru BOLGARI,
                                                                                                                          metodist, Direcţia Învăţământ General 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Seminar teoretico-practic raional la disciplina Educaţie tehnologică - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta