Harta site-ului
Ajutor
Seminar instructiv-metodic raional „Dezvoltarea limbajului, a comunicării şi premisele citirii şi scrierii”
Seminar instructiv-metodic raional „Dezvoltarea limbajului, a comunicării şi premisele citirii şi scrierii”

Cântecul – este grandoarea vorbirii,
Literatura – este importalitatea vorbirii,
Gramatica - este logica vorbirii,
Scrierea - nu servește decât ca supliment al vorbirii. 
Limbajul reprezintă una dintre cele mai importante aptitudini pe care le achiziţionează copilul preşcolar, acesta fiind totodată un element cheie în însuşirea unei bune educaţii în şcoală şi mai apoi în mediul universitar.
"Însuşirea limbajului este o activitate, un proces, care presupune un efort îndelungat din partea individului. Aceasta pentru că tehnica de recepţionare (limbajul impresiv) şi de exprimare (limbajul expresiv) a comunicării este una din priceperile omeneşti cele mai complicate, pentru însuşirea căreia este nevoie de un şir întreg de ani." (Jurcău) 

Dezvoltarea limbajului include următoarele aspecte: evoluţia în plan fonetic, lexical, gramatical şi semantic. Se ştie deja că preşcolarii sunt nişte parteneri de conversaţie excelenţi - nu doar că pun o mulţime de întrebări, dar le şi place foarte mult să povestească. Această caracteristică îi ajută foarte mult pe părinţi şi educatori în activităţile de dezvoltare a vocabularului şi a competenţelor de comunicare la copii.
La vârsta de 3 - 4 ani, limbajul său păstrează un pronunţat caracter situativ, comunicările din timpul jocului sunt reduse, nu înţelege prea bine indicaţiile verbale care i se dau. Apoi în anii următori se dezvoltă limbajul, în această perioadă se câştigă cam 50 de cuvinte pe lună. Spre vârsta de 5 ani se conturează o modalitate psihocomportamentală nouă, şi anume formarea limbajului interior, care va constitui o cotitură esenţială pentru dezvoltarea psihică a copilului.
La vârsta de 5-6(7) ani limbajul capătă o structură mult mai închegată decât în etapele anterioare, fiind construit după regulile gramaticale, apar primele forme ale gândirii logice, orientate spre sistematizarea şi observarea faptelor particulare.
Concluzionăm spunând că la vârsta preşcolară şi şcolară mică, limbajul capătă noi valenţe ce îi permite copilului să realizeze relaţii complexe cu adulţii şi cu ceilalţi copii, să-şi organizeze activitatea psihică, să acumuleze informaţii, să însuşească experienţă socială.
În activitatea de joc, accentul cade pe: dezvoltarea atenției, motivației, abilităților sociale; flexibilitatea în gândire, învățarea de acțiuni și conduite cu rol hotărâtor în soluționarea problemelor din mediul copilului; formarea identității personale; dezvoltarea procesului de comunicare (vorbire, ascultare, înțelegere).
Pentru a relata cele expuse mai sus, la data de 28 februarie 2019, în incinta grădiniţei-creşă „Andrieș”, satul Ustia s-a desfăşurat seminarul instructiv-metodic raional cu tema: „Dezvoltarea limbajului, a comunicarii şi premisele citirii şi scrierii” conform planului de activitate al Centrului metodic, din cadrul Direcţiei învăţământ general Dubăsari. 
La seminar au participat educatorii grupelor mari, metodişti, directori din instituțiile de educație timpurie din raionul Dubăsari. Conform agendei seminarului s-a desfășurat activitatea publică «Multe-am învățat și știu!» educator, dna Chirilov Anastasia, grupa medie și activitatea exracurriculară «Adie a primăvară și sărbătoare!», educator Targon Diana, grupa pregătitoare, Sclifos Constantin, conducător muzical.
Particitanţii au rămas plăcut surprinși de calitatea activităților desfășurate. Pe parcursul activității integrate, ei au avut prilejul să urmărească mulțimea de jocuri- miniactivități care le-a creat buna dispoziție copiilor, libertatea exprimării acestora și desigur a fost vizibilă agerimea copiilor de a se discurca în deverse situații de problemă, comunicând și relaționând cu colegii și educatoarea. 
Buna dispoziţie a predominat și la activitatea exracurriculară, ce ne-a oferit prilejul să o vedem și pe ”baba Dochia” și să ne simțim în magia sărbătorilor de primăvară. 
Activităţile au fost apreciate de către participanţi cu calificativul „foarte bine”. 
În cadrul atelierul de lucru cadrele didactice au fost cunoscute cu documentele de politici educaționale recent reeditate. 
Sper că cele văzute și auzite în cadrul seminarului, vor fi reflectate în activitatea cadrelor didactice, precum și împărtășite colegilor.
Aduc mulţumiri administraţiei şi întregului colectiv de educatori al grădiniţei-creşă „Andrieș” s. Ustia pentru buna organizare şi desfăşurare a seminarului raional.
Natalia BACIOI,
metodist principal, Centrul metodic

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Seminar instructiv-metodic raional „Dezvoltarea limbajului, a comunicării şi premisele citirii şi scrierii” - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta