Harta site-ului
Ajutor
Seminar instructiv-informativ
Seminar instructiv-informativ

Conform planului de activitate al Direcţiei agricultură şi cadastru, pe data de 18.11.2016, în incinta Consiliului raional s-a petrecut seminarul instructiv-informativ, prezidat de vicepreşedintele raionului dl V.Sandul cu participarea specialiştilor pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare din primăriile raionului Dubăsari, Direcţiei economie, buget şi finanţe, Inspectoratului fiscal de Stat Dubăsari, Oficiului cadastral teritorial Dubăsari şi specialiştii Direcţiei agricultură şi cadastru.
La întrunirea dată au fost discutate mai multe întrebări;
 • ce priveşte corectitudinea îndeplinirii dărilor de seamă funciare pentru anul 2016;
 • despre respectarea Legii 198 din 15.05.2003 „Cu privire la arenda în agricultură” privind încheierea contractelor de arendă, termenul de valabilitate a contractelor, conţinutul şi condiţiile de înregistrare a acestora;
 • achitarea plăţilor directe proprietarilor de terenuri amplasate după traseul Rîbniţa -Dubăsari-Tiraspol pentru anul 2016 în baza HG nr.1201;
 • luarea la evidenţă şi casarea plantaţiilor multeanuale;
 • evidenţa terenurilor sub sistemele de irigare;
 • intrarea în vigoare a Ordinului Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr.83 din 17.06.2016 „Cu privire la aprobarea procedurii simplificate de executare a lucrărilor cadastrale primare la nivel de clădiri în localităţile rurale în scopul moştenirii”;
 • implimentarea HG nr. 1170 din 25.10.2016 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere schimbarea destinaţiei şi schimb de terenuri”,
 • despre evaluarea şi inventarierea bunurilor imobile care se află în proprietate privată şi la evidenţa primăriilor;
 • despre al II-lea proiect „Cadastru” care va fi finanţat de Banca Mondială în privinţa măsurărilor masive în teritoriu raionului;  
 • alte probleme şi neclarităţi apărute în activitatea specialiştilor pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare din primării.
La finele şedinţei în comun s-a decis:
 • de organizat lunar întruniri cu specialiştii pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare din teritoriu şi serviciile de resort;
 • darea de seamă funciară în formă electronică să fie întrodusă în programul republican împreună cu specialiştii din primării, pentru a evita neclarităţile şi divergenţile la introducerea datelor,
 • prezentarea dărilor de seamă la Direcţia agricultură şi cadastru se va petrece conform graficului aprobat începînd cu data de 06.12.2016.
Inginerii cadastrali au rămas mulţumiţi de informaţia prezentată şi acordarea permanentă a asistenţei metodologice şi informaţionale prin răspunsurile sătisfăcătoare  în domeniul cadastral din partea specialiştilor Direcţiei agricultură şi cadastru. 

Maria DICUSAR,
şef-adjunct Direcţia agricultură şi cadastru 
 
 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Seminar instructiv-informativ - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta