Harta site-ului
Ajutor
Semănăturile de toamnă pentru roada anului 2020 şi starea acestora la moment
Semănăturile de toamnă pentru roada anului 2020 şi starea acestora la moment

La situaţia din 1 decembrie, conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, rezervele de umiditate productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă pe întreg teritoriul raionului sunt joase şi foarte joase şi constituie 5-10 mm (20-40% din normă), în dependenţă de localitate şi structură a solului. În stratul de sol cu grosimea de 1 m rezervele de umiditate productivă în fond constituie 20 – 45 mm (10-40% din normă). Acest fapt poate duce la îngheţarea semănăturilor, la o eventuală lipsă sau neajuns de zăpadă şi periclitarea roadei de anul viitor. Pentru a ierna cu success, semănăturile au nevoie de o cantitate suficientă de umezeală şi un strat compact de zăpadă de minim 10 cm.
În toamna anului 2019, pentru roada anului 2020, în raionul Dubăsari au fost însemînţate 3978,55 ha cu culturi de toamnă, dintre care:
   - Culturi cerealiere de I grupă – 3797,55 ha, inclusiv:

  • Grîu toamnă – 3440,55 ha;
  • Orz toamnă – 418 ha;
   -  Rapiţă – 120 ha;
            Comparativ cu anul precedent avem o scădere practic cu 408 ha, cînd am avut 4386 ha(2018). Diferenţa se datorează condiţiilor climaterice foarte nefavorabile din toamna anului 2019, adică lipsei precipitaţiilor practic pe parcursul întregii toamne, fapt care a condiţionat imposibilitatea prelucrării solului şi petrecerii campaniei de semănat. La moment, pe majoritatea din suprafaţa de 1539 ha însemînţate, amplasate în localităţile de pe platoul Ustia-Molovata atestăm o stare bună a semănăturilor, doar la cîţiva agenţi economici avem unele suprafeţe, din care 180 ha - semănături  întro stare satisfăcătoare şi 20 ha în stare slabă, din pricina petrecerii campaniei de semănat destul de tîrziu, din care pe 12 ha, în general încă nu a avut loc germinarea seminţelor. Însă agricultorul în cauză nu este disperat, crede ca o sa aibă roadă de pe suprafaţa respectivă şi, la moment, seamănă orz de toamnă, de la care, la fel, speră să obţină rezultat bun. .
            Situaţie similară anul precedent am avut şi la rapiţă, cînd o jumătate din suprafaţa însemînţată a îngheţat şi a fost casată în primăvară. Acest pericol ne paşte şi anul acesta deoarece încă nu se ştie care va fi starea celorlalte semănături, la ieşire din iarnă, majoritatea acestora au o înfrăţire slabă şi nu au trecut procesul de călire, iar conform ultimelor date meteorologice, pe parcursul lunii decembrie nu se aşteaptă precipitaţii esenţiale. Un fapt este îmbucurător, luna în curs şi pînă la jumătatea lui ianuarie nu se aşteaptă temperaturi scăzute, ce ar duce la îngheţarea semănăturilor. Condiţiile climaterice la data de azi, chiar dacă lipsesc precipitaţii esenţiale, încă nu se poate de numit critice, prezenţa ceţurilor intense tot favorizează vegetaţia semănăturilor şi, în tandem cu temperaturile favorabile, duc la dezvoltarea lentă dar sigură a plantelor şi, dacă prognozele pentru o lună înainte se vor adeveri, putem să aşteptăm îmbunătăţirea situaţiei. În acest context, recomandăm acelor agricultori care intenţionează să caseze unele suprafeţe din pricina stării slabe, să nu se grăbească, deoarece să are acele cîmpuri vor reuşi şi spre primăvară. Atuncea şi solul va fi mai favorabil pentru aratură şi mai clar va fi care este starea semănăturilor, după iernat. Iar perioada de pînă la jumatate de ianuarie este favorabilă pentru dezvoltarea în continuare a plantelor. Sperăm că pînă atunci semănăturile, care acuma se află în stare slabă, se vor înfrăţi şi se vor căli.
            Absolut           altă situaţie avem cu semănăturile de toamnă din localităţile raionului de pe malul sting a rîului Nistru. Din totalul de 2401,55 ha semănate cu culturi cerealiere de I grupă din localităţile respective, majoritatea sau 2054,55 ha sunt amplasate după traseul Rîbniţa-Tiraspol. Din aceste 2054,55 ha doar 227 ha sunt întro stare satisfăcătoare şi bună, restul de 1827,55 ha prezintă o stare slabă şi rea, deci putem să nu sperăm la roadă de pe aceste suprafeţe. Aceeaşi situaţie avem cu semănăturile de rapiţă, toate cele 60 ha sunt întro stare rea. Pricini ale situaţiei date sunt mai multe: ecoul neprelucrării acestor terenuri pe parcursul a mai mulţi ani, cantitatea foarte mică de precipitaţii în toamna curentă, nerespectarea termenelor semănatului şi altele. Pe o mare parte din suprafeţe semănăturile au apărut, dar din lipsa precipitaţiilor s-au uscat, pe alte suprafeţe nici nu a incolţit sămînţa sau a încolţit şi aşa şi s-a stopat. În acest caz, mai devreme sau mai tîrziu, aceste semănături vor fi întoarse pentru a putea fi cultivate alte culturi. Semănăturile amplasate în preajma acestor localităţi sunt întro stare mai bună. Deci, în partea stîngă a Nistrului avem doar 574 ha de semănături în stare bună.
            Reieşind din calculele efectuate, constatăm că, la moment, suprafaţa de 1913 ha de semănături de toamnă prezintă o stare bună, ceea ce ne dă speranţă la roadă anul viitor.  Aceste suprafeţe reprezintă 48% din totalul suprafeţelor însămînţate cu culturi de toamnă.
            Pentru a obţine roade bune de pe suprafeţele respective, recomandăm producătorilor agricoli să procure şi să depoziteze din timp produse fertilizante şi la sfîrşitul iernii – începutul primăverii, cînd va fi posibil de intrat cu tehnica agricolă în cîmp, neapărat de introdus îngrăşăminte minerale, pentru o creştere mai bună a plantelor. Aceleaşi proceduri se recomandă de efectuat şi în perioadele de înflorire şi apariţie a boabelor.
            Atenţionăm agenţii economici că, în cazul casării semănăturilor, inclusiv celor de toamnă, este necesar de întocmit un act de casare, în baza inspectării comisiei speciale, act care ulterior va fi anexat la documentele de dare de seamă pentru mai multe organe de stat, pentru a justifica cheltuielile şi lipsa veniturilor.
           
 Valeriu POPUŞOI
Direcţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Semănăturile de toamnă pentru roada anului 2020 şi starea acestora la moment - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta