Harta site-ului
Ajutor
Şedinţa ordinară a Grupului de lucru privind proprietatea publică.
Şedinţa ordinară a Grupului de lucru privind proprietatea publică.

Întru îndeplinirea Dispoziţiei nr.10-n din 04.02.2016 “Cu privire la instituire grupului de lucru pentru delimitarea proprietăţii publice a unităţilor administrativ teritoriale de ambele niveluri din raion” şi a planului de activitate a Direcţiei agricultură şi cadastru pe data de 21.04.2016 ora 1000 a vut loc şedinţă ordinară a Grupului de lucru pentru delimitarea proprietăţii publice a unităţilor administrativ teritoriale de ambele nivele din raion. La care au fost invitaţi mebrii grupului de lucru, preşedinţii comisiilor de specialitate din cadru Consiliului raional, primarii localităţilor, specialiştii pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare din primării, auditul intern, specialiştii din cadrul Consiliului raional.        La şedinţa dată conform ordinei de zi au fost examinate listele bunurilor imobile şi suprafaţa terenurilor aferente acestora care se află în teritoriul primăriilor, pentru a le prezenta consiliilor locale pentru aprobarea şi întreprindere de măsuri în vederea luării la evidenţa contabilă a unităţilor administrativ teritoriale de nivelul I şi nivelul II din raion, pentru aducerea în concordanţă cu cerinţele legislaţiei îm vigoare.
De către primari şi inginerii cadastrali au fost abordate mai multe problemele cu care sau confruntat pe parcursul activităţii date, s-a discutat problema clădirilor care au fost repartizate ca bunuri conform cotelor valorice şi terenurile aferente acestora, problema înregistrărilor şi a delimitării terenurilor aferente care conform procedurilor se coordonează cu Institutul de Proiectări „URBANPROIECT” care sunt achitate şi  sunt costisitoare pentru primării.
Dl S.Guvir a menţionat că prima etapă principală pentru primării este ca toate bunurile care sunt pe teritoriul primăriei să fie luate la evidenţa contabilă pentru a nu avea probleme cu organele de control care vin în teritoriu şi ca ulterior la următoarele şedinţe a Consiliilor locale să fie pusă întrebarea pentru aprobarea listelor bunurilor imobile şe terenurile aferente care sunt în proprietate publică şi privată a persoanelor fizice şi unităţilor administrativ teritorial de nivelul I şi II.
 

Maria DICUSAR,
specialist principal
 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Şedinţa ordinară a Grupului de lucru privind proprietatea publică. - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta