Harta site-ului
Ajutor
Şedinţa operativă de lucru a Consiliului raional Dubăsari din data de 28.11.16
Şedinţa operativă de lucru a Consiliului raional Dubăsari din data de 28.11.16

Astăzi, în data de 28 noiembrie 2016, în conformitate cu programul de muncă, a avut loc şedinţa operativă de lucru a preşedintelui raionului Dubăsari d-nul Grigore POLICINSCHI cu colaboratorii din cadrul consiliului dat. La ordinea de zi au fost aduse informaţii privind realizările şi sarcinele propuse pentru săptămâna curentă. Preşedintele a solicitat din partea conducătorilor secţiilor, subdiviziunilor, şefilor de direcţii, cît şi vicepreşedinţilor raionului, pregătirea dărilor de seamă pentru luna noiembrie, cu examinarea, în fiecare subdiviziune în parte, a acestora. De asemenea a fost solicitat să fie pregătit programul de activitate pentru luna decembrie, cu principalele obiective propuse şi posibile proiecte sau idei de proiecte de colaborare cu autorităţile locale de nivelul I şi nu numai. Un punct aparte a fost acordat temei foarte mult mediatizate în ultimul timp ce ţine de alimentaţia copiilor. Preşedintele raionului a menţionat importanţa şi a atras atenţia la necesitatea unui control intern privind calitatea produselor alimentare achiziţionate şi utilizate la instituţiile de învăţământ preşcolar şi şcolar, grădiniţele şi şcolile din raion.
O altă temă, nu mai puţin importantă, care a fost abordată în cadrul şedinţei, a fost atragerea atenţiei tuturor colaboratorilor asupra organizării eficiente a activităţilor ce ţin de realizarea deciziilor consiliului raional. Aici amintim despre recenta Şedinţă a Consiliului raional, care a avut loc în data de 25 noiembrie 2016, unde au fost supuse unor discuţii mai ample unele proiecte de decizii, la hotărîrea cărora va fi necesară implicarea specialiştilor de resort din cadrul direcţiilor consiliului raional.
De asemenea, preşedintele raionului a solicitat conducătorilor să examineze în luna decembrie totalurile îndeplinirii recomandărilor Curţii de Conturi, menţionînd faptul că acest subiect ţine de responsabilitatea fiecăruia privind organizarea eficace a activităţii de lucru.
Un alt subiect discutat a fost, necesitatea urgentării dării în exploatare a cazangeriei construite prin intermediul primăriei satului Pîrîta ce deserveşte şi Şcoala sportivă raională. În acelaşi timp Preşedintele raionului a apreciat efortul tuturor pentru munca depusă zi de zi şi le-a dorit tuturor o săptămână cît mai reuşită.
 
Tatiana GHERB,
Administrator principal baza de date

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şedinţa operativă de lucru a Consiliului raional Dubăsari din data de 28.11.16 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta