Harta site-ului
Ajutor
Şedinţă de lucru cu managerii şcolari
Şedinţă de lucru cu managerii şcolari

La data de 30 noiembrie 2021, în sala de ședințe a Consiliului raional s-a desfășurat ședința de lucru a managerilor școlari. La ședință ne-au onorat cu prezența: vicepreședintele raionului, dl IZMAN Vlad și șefa Direcției economie, buget și finanțe, dna CAZAC Lilia.
Dna Cazac Lilia a abordat trei subiecte importante și anume cu privire la modificările bugetului pentru instituțiile de învățământ general din raion, aprobate prin decizia nr. 5/17 din 19.11.2021, valorificarea surselor financiare a instituțiilor de învăţământ general până la sfârşitul anului și revizuirea cheltuielilor cu efectuarea modificărilor de buget până la data de 15.12.2021. Totodată s-a adus la cunoștință noile modificări în legislație, și anume despre majorarea valorii de referință și majorarea compensației bănești pentru cadrele didactice.
Dna Iavița Tatiana, specialist principal, a vorbit despre procesul de monitorizare a alimentației elevilor în instituțiile de învățământ, responsabilitățile și atribuțiile comisiei de triere, aprobată prin ordinul directorului și respectarea prevederilor ordinului Ministerului Sănătății 638/2016.
S-a discutat cu privire la implementarea Regulamentului de atestare a cadrelor didactice și a cadrelor de conducere, menționându-se importanța studierii aprofundate a acestor regulamente și formarea cadrelor didactice cu privire la susținerea probelor practice.
S-a menționat faptul respectării și monitorizării permanente a situației epidemiologice în instituțiile de învățământ general din raion, ținând cont de toate prevederile hotărârilor CNESP.
Dna Iepure Tatiana, specialist principal, a menționat faptul că având în vedere insuficiența cadrelor didactice și în baza demersurilor directorilor instituțiilor de învățământ general, a fost emis ordinul DÎG nr.125 din 12.10.2021 „Cu privire la aprobarea volumului suplimentar de ore pentru personalul din învățământul general”. Pentru anul de studii 2021-2022, 205 cadre didactice, inclusiv cadre de conducere vor activa peste 1.0 norma didactică, conform prevederilor Legii nr.270 /2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
Dna Andrieș Valentina, specialist superior, a făcut o analiză cu privire la realizarea orelor opționale, aprobate de către MECC, plasate pe site-ul ministerului și selectate de către elevi. Managerii școlari au fost atenționați să respecte Planul-cadru care oferă fiecărui elev posibilitatea studierii în mod obligatoriu a unei discipline opționale.
Dna Isaicul Svetlana, șef Centru metodic, a adus la cunoștință elementele de noutate ce țin de organizarea tezelor semestriale în învățământul liceal, în anul de studii 2021- 2022. Anul acesta elevii din clasele a X-XI-a au posibilitate să aleagă a treia disciplină la solicitare, iar administrația instituțiilor de învățământ să respecte prevederile Planului-cadru (ordinul MECC nr.200/2021) și Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar (ordinul MECC nr.70/2020).
La ședință au fost discutate și alte întrebări de ordin metodic și organizatoric.
Svetlana ISAICUL, Şef Centrul Metodic, Direcţia Învăţământ General

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şedinţă de lucru cu managerii şcolari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta