Harta site-ului
Ajutor
Şedinţă de lucru cu managerii instituțiilor de educație timpurie
Şedinţă de lucru cu managerii instituțiilor de educație timpurie

La data de 6 mai 2022, în incinta Consiliului raional s-a desfășurat şedinţa de lucru cu managerii instituțiilor de educație timpurie cu următoarea ordine de zi:
· Cu privire la rezultatele inspecției tematice din instituțiile de educație timpurie;
· Cu privire la elaborarea Planului strategic al instituției de educație timpurie;
· Cu privire la cerințele completării Raportului de performanță;
· Diverse.
Dna Natalia Bacioi, metodist principal, DÎG, a dat citire notei informative cu privire la rezultatele inspecției tematice din instituțiile de educație timpurie care a avut loc în perioada 14 -31.03.2022. Au fost aduse la cunoștință atât succesele, cât și carențele depistate în urma inspecției. S-a propus ca cadrele de conducere să elaboreze un plan de îmbunătățire a situației care urmează să fie realizat până la data de 10.08.2022.
Se cunoaște faptul că nucleul întregii activităţi manageriale este Planul de dezvoltare al instituției de educație timpurie bine întocmit, funcțional și real. Și deoarece Planul de dezvoltare este un proces analitic ce implică evaluarea viitorului, stabilirea unei misiuni/ viziuni, formularea unor obiective în contextul acelui viitor pe care îl vede fiecare manager, imaginarea căilor de acţiune pentru atingerea obiectivelor propuse, toate înscrise într-un program de acţiune adecvat, cu un suport metodic bine structurat cu privire la elaborarea Planului de dezvoltare al instituției de educație timpurie a prezentat dna Svetlana Isaicul, șef Centru metodic, DÎG.
Tot la această ședință s-a discutat și despre completarea corectă a Fișei de evaluare a performanțelor cadrelor didactice, deoarece performanța organizațională este cea mai importantă modalitate de măsurare a succesului unei instituții. Cu toate acestea, din punct de vedere managerial, măsurarea performanței constituie un instrument necesar pentru a evidenția măsura în care au fost atinse obiectivele instituției și această autoevaluare/evaluare trebuie făcută corect.
Natalia BACIOI, metodist, principal, Direcţia Învăţământ General

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şedinţă de lucru cu managerii instituțiilor de educație timpurie - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta