Harta site-ului
Ajutor
​Şedinţa Consiliului raional Dubăsari – siguranţa de activitate în următorul an
​Şedinţa Consiliului raional Dubăsari – siguranţa de activitate în următorul an

Consilierii raionali au dat dovadă de o conlucrare eficientă în cadrul ultimei şedinţe din acest an, o şedinţă excepţională, ”…unica şedinţă pe parcursul a 15 ani de activitate, în care absolut toate proiectele prezentate spre aprobare au fost votate unanim de către consilieri…” cum a menţionat Preşedintele raionului, dl Grigore POLICINSCHI. La 19 decembrie curent au fost votate deciziile ce vor avea un impact direct în activitatea Consiliului raional pentru anul următor 2019.
Astfel, întru organizarea eficientă a activităţii Consiliului raional, secţiilor, direcţiilor şi subdiviziunilor din cadrul acestuia în anul 2019 a fost aprobat Programul de activitate al Consiliului raional. Conform acestuia pentru anul următor sunt planificate 37 de chestiuni pentru examinare în cadrul şedinţelor Consiliului raional, sunt planificate 105 activităţi organizatorice şi 54 activităţi social-cultural-sportive.
Aprobarea bugetului pentru anul 2019 în ambele lecturi a dat dovadă de sporirea încrederii în ziua de mâine. În această ordine de idei conform deciziei au fost stabilite, ca prioritate cheltuielile bugetare salariale, alimentaţiei, medicamente, resurse energetice, servicii comunale datorii creditare și alte cheltuieli, care asigură activitatea vitală a instituţiilor subordonate Consiliului raional Dubăsari. La capitolul venituri totale, conform sintezei indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional pentru anul 2019 sunt în sumă de 102455,8 mii lei, dintre care:
 • Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetele de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru învăţământul preşcolar, primar, secundar general, special şi complimentar (extraşcolar) - 45285,3 mii lei;
 • Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea şi asistenţa socială - 24680,3 mii lei;
 • Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru şcoli sportive - 1973,6 mii lei;
 • Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru alte competenţe delegate - 2402,6 mii lei;
 • Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor - 5428,3 mii lei;
 • Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II - 12478,5 mii lei;
 • Transferuri curente primite cu destinaţie generală din fondul de compensare între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II - 3755,0 mii lei;
 • Alte transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II - 780,6 mii lei;
 • Transferuri curente primite cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul II Fondul Republican de susţinere socială a populaţiei) - 696,8 mii lei.
Un element pozitiv care va avea un impact de lungă durată pentru raionul Dubăsari este parteneriatul cu Asociaţia Obştească ”Concordia. Proiecte Sociale”. Reactualizarea parteneriatului dat se estimează la un plus venit de peste 700,0 mii lei, mijloace destinate pentru asigurarea protecţiei, promovarea şi respectarea drepturilor beneficiarilor, inclusiv copiilor, la nivel local, precum şi îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor dezavantajaţi din teritoriul raionului. Scopul  acestui proiect este de a asigura stabilirea unui parteneriat viabil, transparent, eficient şi de lungă durată, susţinerea reciprocă în implementarea Strategiei Naţionale şi a Planului de acţiuni privind implementarea ”Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020”.
O altă chestiune importantă pentru dezvoltarea raionului este iniţierea procesului de semnare a Acordului de parteneriat între Consiliul raional Dubăsari şi Administraţia Oraşului Belgorod-Dnestrovsk, regiunea Odessa, Ucraina. Acordurile de parteneriat contribuie la stabilirea şi dezvoltarea legăturilor de colaborare, comunicare şi parteneriat. Printre priorităţile prezentului acord sunt:
 • Asigurarea schimbului de experienţă, bunelor practici pentru o activitate eficientă a APL;
 • Asigurarea comunicării, transparenţei şi schimbului de informaţii;
 • Organizarea de activităţi comune cu caracter educativ-patriotic, social, cultural şi sportiv;
 • Promovarea şi susţinerea relaţiilor economice, agricole şi a proiectelor de infrastructură;
 • Susţinerea sectorului asociativ, programelor de tineret, educaţie, sănătate, agrement şi voluntariat;
 • Colaborarea în domeniul protecţiei mediului şi amenajării teritoriului;
 • Susţinerea reciprocă pentru realizarea proiectelor investiţionale de interes public şi privat;
 • Promovarea măsurilor de încredere şi relaţiilor de parteneriat transfrontalier.
Astfel, pe ordinea de zi a şedinţei, consilierii raionali printr-un dialog constructiv şi productiv au examinat şi votat unanim 9 chestiuni,  şi anume:
 1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Dubăsari pentru anul 2019.
 2. Cu privire la rezultatele inventarierii bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică a Consiliului raional.
 3. Cu privire la casarea mijloacelor fixe.
 4. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019 în lectura I.
 5. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019 în lectura II.
 6. Cu privire la mersul realizării Programului raional de dezvoltare şi susţinere a antreprenoriatului mic şi mijlociu pentru anii 2013-2020.
 7. Cu privire la actualizarea parteneriatului între Consiliul  raional Dubăsari şi Asociaţia Obştească” Concordia. Proiecte Sociale”
 8. Cu privire la numirea evaluatorului
 9. Cu privire la iniţierea procesului de semnare a acordului de parteneriat între Consiliul Raional Dubăsari şi Administraţia Raionului Belgorod-Dnestrovsk, regiunea Odessa, Ucraina.
Şedinţa s-a desfăşurat pe o notă pozitivă şi lucrativă, fiind condusă de dl Valeriu Bacioi, Preşedintele Comisiei de specialitate pentru problemele administrative, economie, buget şi finanţe, cu participarea a 22 de consilieri din totalul de 27 aleşi locali. De asemenea, la şedinţă au fost prezenţi conducătorii structurilor subdivizionale ale Consiliului raional, reprezentantul Oficiului Cancelariei de Stat în teritoriu – Roman EMILIANOV, şef al Inspectoratului de Poliţie Dubăsari - dl Dorin BÎNŢU, şef Secţie administrativ-militară Dubăsari - dl Alexandru REUL, cât şi reprezentanţi ai Consiliului raional de tineret.
Dat fiind faptul că această ședință a fost ultima din anul 2018 și în prag sunt sărbătorile de iarnă, colectivul artistic ”Nistrenii” a venit cu un colind și mesaj de felicitare și urare pentru consilierii raionali.
Toate Deciziile Consiliului raional pot fi accesate din rubrica Acte normative, deciziile Consiliului raional, www.dubasari.md.


 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

​Şedinţa Consiliului raional Dubăsari – siguranţa de activitate în următorul an - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta