Harta site-ului
Ajutor
Şedinţa Consiliului raional din 2 mai 2017
Şedinţa Consiliului raional din 2 mai 2017

La data de 2 mai curent, în conformitate cu Dispoziţia Preşedintelui raionului nr.51-n din 20 aprilie 2017 a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului raional Dubăsari, în cadrul căreia au fost examinate şi aprobate 20 proiecte de decizii dintre care 16chestiuni au fost primite în unanimitate, altele 4 proiecte au fost aprobate şi ele cu o diferenţă neînsemnată de voturi. Printre cele mai importante chestiuni pot fi specificate întrebările ce ţin de:
- organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2017 – prin care se specifică întreprinderea măsurilor de rigoare pentru repartizarea foilor de odihnă, încadrarea prioritară în taberele de odihnă a copiilor din familiile socialmente vulnerabile şi copiilor care înregistrează succese notorii la învăţătură, în domeniul culturii şi sportului şi copiilor din familiile părinţii cărora activează în sfera bugetară, cu achitarea a 25% din costul foii de către părinţi; 
- reglementarea procesului de întreţinere şi reparaţia drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2017 precum şi în scopul întreţinerii eficiente şi deservirii drumurilor publice locale, conform normelor tehnice stabilite a fost aprobat Planul privind repartizarea mijloacelor financiare pentru întreținerea şi reparația drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2017;
- aprobarea Strategiei privind asigurarea cu apă potabilă şi canalizare a localităţilor din raionul Dubăsari pentru perioada 2017-2025 care are ca scop principal oferirea unei orientări clare pe domeniul dezvoltării sectorului de aprovizionare cu apă şi sanitație în scopul asigurării accesului populaţiei la servicii îmbunătăţite cantitativ şi calitativ;
- Regulamentul privind constituirea şi utilizarea Fondului de rezervă al Consiliului raional Dubăsari - în scopul gestionării eficiente a mijloacelor financiare şi materiale ale fondului de rezervă a Consiliului raional; 
- operarea modificărilor în unele decizii ale Consiliului raional - proiectul respectiv a fost elaborat ca rezultat a deciziei Consiliului raional prin care consilierii au pus în sarcina preşedintelui de a face modificări la unele decizii ale Consiliului raional şi anume cît priveşte procedura de personal, de control a instituţiilor publice fondate de Consiliul raional şi de asemenea sau operat unele modificări care reglementează procedura achiziţiilor publice şi reglementarea în domeniul transportului,astfel sau ajustat regulamentele aprobate de Consiliul raional la prevederile cadrului legal în vigoare; 
- iniţierea unor măsuri de dezvoltare a politicilor de tineret – Consiliul raional Dubăsari fiind unul dintre primele raioane care de la începutul fondării a promovat politica de tineret. Astfel în urma aprobării decizii respective vor fi realizate unele modificări în promovarea politicii de tineret, prin care va fi posibil angajarea a cîte un specialist în domeniul tineretului în fiecare Primărie din teritoriul raionului. Inclusiv a fost aprobat Acord de parteneriat privind dezvoltarea centrelor de tineret între Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova şi Consiliul Raional Dubăsari, obiectul prezentului acord îl constituie cooperarea dintre Minister şi Consiliu privind dezvoltarea şi extinderea serviciilor pentru tineri, prestate de centrele de tineret din raionul Dubăsari; 
- modificări în statele de personal ale Autorității executive din subordinea Consiliului raional, aprobate prin decizia nr. 05-07 din 25.11.2016 – prin care a fost reglementat domeniul tineret şi anume prin crearea a 11 unităţi de specialişti în domeniul tineret, inclusiv a fost reglementa finanţarea gimnaziului Marcăuţi pentru anul anul bugetar 2017; 
- Regulamentul de stabilire a menţiunilor Consiliului raional – prin care au fost stabilite Condițiile şi criteriile pentru acordarea diplomei de merit a Consiliului raional şi Titlului „Cetăţean de onoare al raionului Dubăsari”; Procedura de organizare şi desfăşurare a procesului de acordare a diplomelor de merit a Consiliului raional; şi Modul de selectare a candidaţilor şi acordare acestora a titlului „Cetăţean de onoare al raionului Dubăsari”; 
- rezultatele deplasărilor internaţionale - de Consilierii raionali au fost menționate ca pozitive rezultatele vizitelor de lucru a preşedintelui raionului şi delegațiilor, inclusiv rezultatele schimbului de experienţă în diverse domenii între autorităţile publice ale raionului Dubăsari şi instituţiile cointeresate din ţările vizitate, şi relaţiile de parteneriat transfrontalier stabilite cu reprezentanţii autorităţilor publice din alte ţări.
La şedinţă au participat 23 de consilieri raionali din totalul de 27, primarii satelor şi comunelor din raion, şefii direcţiilor şi secţiilor Consiliului raional. Toate deciziile aprobate de către Consiliul raional Dubăsari pot fi vizualizate accesînd pagina www.dubasari.md, rubrica Deciziile Consiliului raional.

 
Secretarul Consiliului raional Dubăsari
Sergiu Grigoriev

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Şedinţa Consiliului raional din 2 mai 2017 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta