Harta site-ului
Ajutor
Secerişul – 2016
Secerişul – 2016

În legătură cu începerea Campaniei de recoltare ,,Secerişul – 2016”, primăriile şi serviciile specializate, organele de drept şi antiincendiare locale, agenţii economici din domeniu, cetăţenii vor întreprinde în comun măsuri efective de prevenire şi combatere a cazurilor de incendiere a lanurilor de grîu, de ardere a miriştilor, paielor şi altor resturi vegetale.
Arderile pe teren deschis au consecinţe grave atît din punct de vedere economic pentru producătorii agricoli, cît şi de protecţie a mediului înconjurător şi se sancţionează contravenţional conform art. 115 alin. 3 /cu calcularea prejudiciului/.
Rolul primăriilor, ca organizator, în această perioadă este hotărîtor.
Pentru a acţiona efectiv Inspecţia Ecologică Dubăsari recomandă unităţilor şi gospodăriilor agricole  un set de măsuri necesare de aplicat:
  1. punctele de recoltare de dotat cu posturi antiincendiu amenajate pe platforme mobile (remorci) pentru asigurarea intervenţiei rapide la stingerea incendiilor;
  2. lanurile pe care se efectuează lucrări de rеcoltare de asigurat  cu tractoare cu pluguri, discuitoare  şi cisterne cu apă, carese vor deplasa odată cu combinele la lanurile de recoltare;
  3. de organizat paza lanurilor cu grîne pe timp de noapte;
  4. de izolat lanurile cu grîne de drumuri, masive forestiere, păduri şi căi ferate prin fîşii arate;
  5. de întreprins operativ măsuri pentru îndeplinirea indicaţiilor organelor de supravegherea mediului;
  6. de interzis incendierea miriştilor şi arderea paielor sau altor resturi vegetale pe cîmp sau utilizarea focului deschis pentru distrugerea prin ardere a dăunătorilor pe mirişti.
Respectarea acestor prevederi ne va scuti de prejudicierea mediului înconjurător şi de pierderi economice însemnate. Să ne asumăm responsabilităţi fiecare în parte şi toţi în comun.
 
Inspecţia Ecologică Dubăsari
 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Secerişul – 2016 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta