Harta site-ului
Ajutor
Se anunţă şedința ordinară a Consiliului raional Dubăsari
Se anunţă şedința ordinară a Consiliului raional Dubăsari

În temeiul Dispoziţiei Preşedintelui Nr. 34-n din 11.03.2019 „Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului raional”, pe data de 22 martie 2019, ora 10:00, în sala mare de şedinţe a Centrului de odihnă pentru copii şi tineret - Prietenia, satul Coşniţa, se convoacă ședința ordinară a Consiliului raional cu următoarea ordine de zi: 

 1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2018. Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului

 2. Cu privire la examinarea raportului de activitate a Preşedintelui raionului pentru anul 2018. Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului

 3. Cu privire la examinarea raportului de activitate a vicepreşedinţilor raionului pentru anul 2018. Raportori: M. Jimbei, Vicepreşedintele raionului domeniul social;V. Sandul, Vicepreşedintele raionului domeniul agriculturii; S. Berzan, Vicepreşedintele raionului domeniul investiţional

 4. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei economie, buget şi finanţe. Raportor:L. Cazac, şef Direcţie economie, buget şi finanţe

 5. Cu privire la activitatea IP „Incubatorul de Afaceri Raionul Dubăsari” pentru anul 2018 şi sarcinile prioritare pentru anul 2019. Raportor: G. Sandu, administrator Incubatorul de Afaceri Raionul Dubăsari

 6. Cu privire la realizarea programului investiţional pentru anii 2017-2020. Raportori: E. Nicolaev, şef Direcţie construcţii gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului

 7. Cu privire la executarea Programului raional de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2018. Raportor:E. Nicolaev, şef Direcţie construcţii gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului

 8. Cu privire la unile modificări în Programul raional  de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2019. Raportor: E. Nicolaev, şef Direcţie construcţii gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului

 9. Cu privire la includerea unei porţiuni de drum în programul drumuri bune pentru Moldova 2019. Raportor: E. Nicolaev, şef Direcţie construcţii gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului

 10.  Cu privire la operarea unor modificări în Decizia nr. 05-06 din 04.12.2018  privind ”Planul local de acțiuni în domeniul eficienței energetice pentru anii 2019-2021”. Raportor: E. Nicolaev, şef Direcţie construcţii gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului

 11. Cu privire la casarea mijloacelor fixe. Raportor: V. Sandul, vicepreşedintele raionului

 12. Cu privire la transmiterea unei unităţi de transport. Raportor:V. Sandul, vicepreşedintele raionului

 13. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor în instituţiile de profil din teritoriul raionului Dubăsari. Raportor: L. Brăducean, şef Direcţie învăţămînt general

 14. Cu privire la reorganizarea Gimnaziului Marcăuţi în filiale ale şcolilor de circumscripţie. Raportor:Larisa Brăducean, şef Direcţie învăţămînt general

 15. Cu privire la reorganizarea Gimnaziului Pohrebea în filiale ale şcolilor de circumscripţie. Raportor:Larisa Brăducean, şef Direcţie învăţămînt general

 16. Cu privire la gestionarea eficientă a fondului funciar din raion şi măsurile întreprinse în vederea organizării reglementării regimului proprietăţii funciare. Raportor:S.Guvir, şef Direcţie agricultură şi cadastru

 17. Cu privire la schimbarea domeniului unui bun imobil. Raportor: S.Guvir, şef Direcţie agricultură şi cadastru

 18. Cu privire la rezultatele activităţii şcolii sportive în anul 2018 şi sarcinile prioritare de activitate pentru anul 2019. Raportor: V. Nagalisov, director Şcoala sportivă raională

 19. Cu privire la rezultatele activităţiie conomico-financiare a ÎM „COCT - Prietenia” în anul 2018 şi sarcinile prioritare de activitate în anul 2019. Raportor: N. Torpan, administrator  ÎM „COCT Prietenia”; A.Stasiev, contabil şef ÎM „COCT Prietenia”

 20. Cu privire la rezultatele activităţii economico-financiare a ÎM „Centrul stomatologic Dubăsari” în anul 2018 şi sarcinile prioritare de activitate în anul 2019 în vederea prestării serviciilor medicale calitative cetăţenilor din teritoriul raionului. Raportor: S. Ţanga, administrator  ÎM „ Centrul stomatologic Dubăsari”

 21. Cu privire la rezultatele activităţii economici-financiare a IMSP CS Dubăsari în anul 2018 şi sarcinile prioritare de activitate în anul 2019 în vederea prestării serviciilor medicale calitative cetăţenilor din teritoriul raionului şi realizării programelor raionale în domeniul sănătăţii. Raportor: A. Vinari, şef  IMSP CS Dubăsari

 22. Cu privire la aprobarea tarifierii şefului IMSP CS Dubăsari. Raportor: Gr.Policinschi, preşedintele raionului

 23. Cu privire la operarea unor modificări în Decizia Consiliului raional nr. 06-09 din 19.12.2018 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019 în lectura II”. Raportor: L. Cazac, şef Direcţie economie, buget şi finanţe

 24. Cu privire la scoaterea la licitaţie de locaţiune a Casei de odihnă a Consiliului raional. Raportor: L. Cazac, şef Direcţie economie, buget şi finanţe

 25. Cu privire la reglementarea procesului de examinare a cererilor parvenite de la victimele reabilitate ale represiunilor politice. Raportor: M. Jimbei, Vicepreşedintele raionului

 26. Cu privire la examinarea raportului anual consolidat privind controlul financiar public intern pentru anul 2017. Raportor: S. Grigoriev, secretarul Consiliului raional

 27. Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen, cu termen redus şi serviciul civil. Raportor: A.Reul, şef Secţia administrativ-militară Dubăsari

 28. Cu privire la acceptul de a transmite în gestiune a unor bunuri. Raportor: M. Perciuleac, şef Direcţie cultură şi turism

 29. Cu privire la concedierea vicepreşedintelui raionului. Raportor: Gr.Policinschi, Preşedintele raionului

Proiectele de decizii le puteţi descărca accesînd rubrica transparenţă decizională, www.dubasari.md.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Se anunţă şedința ordinară a Consiliului raional Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta