Harta site-ului
Ajutor
Se anunță dezbateri publice
Se anunță dezbateri publice

Se anunță dezbateri publice pe data de 19.12.2019 ora 10.00, sala mare de ședințe a Consiliului raional Dubăsari, pentru următoarele proiecte de decizii:
Cu privire la aprobarea Regulamentului de constituire și funcționare a Consiliului raional
Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional pentru anul 2020
Cu privire la rezultatele inventarierii bunurilor mobile și imobile, proprietate publică a Consiliului raional
Cu privire la casarea unor bunuri uzate
Cu privire la stabilirea indemnizației consilierilor raionali
Cu privire la aprobarea organigramei și statului de personal al Consiliului raional
Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al Școlii sportive raionale 
Cu privire la mersul realizării Programului raional de reparație și întreținere a drumurilor publice locale pentru anul 2019 și aprobarea acestuia pentru anul 2020
Cu privire la stabilirea și aprobarea parcursului-limită al autoturismelor  de serviciu din cadrul Consiliului raional
 Cu privire la stabilirea numărului abonamentelor de telefoane de serviciu, telefoane mobile pentru angajații Consiliului raional Dubăsari
Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020 în prima lectură
Cu privire la gestionarea terenurilor, bunurilor imobile amplasate după traseul Rîbnița-Tiraspol
Cu privire la stabilirea evaluatorului pentru funcționarul public de conducere
Cu privire la aprobarea graficului de concedii de odihnă anuale pentru funcționarii publici de conducere
Cu privire la acordarea împuternicirii de reprezentare a Consiliului raional Dubăsari
Cu privire la instituirea Comisiei raionale de privatizare a fondului de locuințe 
Cu privire la trecerea în evidenţa militară a tinerilor născuţi în anul 2004 şi cei de vârstă mai înaintată, care din diferite motive nu au fost anterior trecuţi în evidenţa militară 
Cu privire la aprobarea unor acorduri de parteneriat
Cu privire la aprobarea componenței Consiliului de coordonare și a Consiliilor administrative a unor instituții publice
Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020 în lectura a doua
 
 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Se anunță dezbateri publice - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta