Harta site-ului
Ajutor
Sărbătorile de iarnă- motiv de speranţe şi visuri
Sărbătorile de iarnă- motiv de speranţe şi visuri

Sărbătorile de iarnă mereu aduc bucurii în familii şi în casele noastre,de aceea este de dorit, ca în perioada acestor sărbători să fim precauţi şi la toţi le sfătuim, în timpul instalării pomului de iarnă şi a serbărilor, să nu neglijaţi regulile de apărare împotriva incendiilor şi anume:
 • pomul de Anul Nou se admite de a instala numai în încăperile, asigurate cu minimum două ieşiri de evacuare, care nu au gratii la ferestre şi care nu se află mai sus de etajul 2 în clădirile cu planşeele combustibile;
 • pomul de Anul Nou trebuie montat pe un suport stabil şi în aşa mod încît ramurile să nu atingă tavanul şi pereţii;
 • în lipsa iluminatului electric în încăpere, activităţile în jurul pomului de Anul Nou trebuie să se desfăşoare numai în timpul zilei.
 • Iluminaţia trebuie efectuată în conformitate cu Normele de amenajare a instalaţiilor electrice. La utilizarea reţelei electrice de iluminat fără transformator coborîtor de tensiune, pe pomul de Anul Nou se pot folosi ghirlande numai cu legarea în şir (succesivă) a becurilor cu tensiunea sub 12 V, puterea electrică a becurilor nu trebuie să depăşească 25 W.
 • la descoperirea defectelor în instalaţia de iluminat (încălzirea cablului, licăritul becurilor, scînteierea etc.) ea trebuie imediat scoasă de sub tensiune (deconectată).
 
Se interzice:
 1. utilizarea proiectoarelor cu arc, a lumînărilor şi petardelor, a focului de artificii şi a altor efecte de iluminare cu pericol de incendiu în nemijlocita apropiere de pomul de Anul Nou, ce pot conduce la incendii;
 2. împodobirea pomului de Anul Nou cu jucării din celuloid, precum şi cu tifon şi vată neîmpregnate cu materiale igniguge;
 3. îmbrăcarea copiilor în costume confecţionate din ţesuturi combustibile;
 4. efectuarea în clădiri a lucrărilor cu focul, vopsirea şi alte lucrări cu pericol de incendiu şi explozie în timpul desfăşurării manifestărilor.
 5. folosirea obloanelor la ferestre pentru a face întuneric în încăperi;
 6. micşorarea lăţimii trecerilor printre rînduri şi punerea întreceri a fotoliilor, scunelor etc.
 7. stingerea completă a luminii în încăperi în timpul reprezentaţiilor;
 8. aflarea în încăperi a unui număr de persoane peste norma stabilită.
În timpul desfăşurării activităţilor trebuie de organizat un serviciu în scenă şi în încăperi al persoanelor responsabile.
    Vă reamintim, că doar o scînteie a focului de artificii poate aprinde costumul de carnaval sau materialele combustibile pe pomul de Anul Nou.
    Dacă totuşi a izbucnit incendiul, solicitaţi imediat serviciul de pompieri prin numărul de telefon 901,începînd imediat evacuarea persoanelor în locuri sigure şi interveniţi la stingerea incendiilor cu stingătoarele pregătite anterior şi cu alte mijloace de stingere.
 
Serviciul Apărare Împotriva Incendiilor
al Secţiei Situaţii Excepţionale Criuleni
vă urează sărbători fericite şi la mulţi ani !
 
 
 MOTÎNGA Constantin,
Specialist al serviciului apărare împtriva incendiilor
al Secţiei Situaţii Excepţionale Dubăsari locotenent al serviciului de salvare

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Sărbătorile de iarnă- motiv de speranţe şi visuri - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta