Harta site-ului
Ajutor
Sărbătoarea agricultorilor s-a petrecut la cel mai înalt nivel
Sărbătoarea agricultorilor s-a petrecut la cel mai înalt nivel

La data de 4 noiembrie 2016, în centrul satului Coşniţa a fost petrecută sărbătoarea raională „Ziua lucrătorului din domeniul agriculturii şi industriei prelucrătoare 2016.” Cu acest prilej am avut noroc şi de un timp foarte frumos, cu soare şi ne-am putut bucura din plin de farmecul sărbătorii. De dimineaţă, începînd cu orele 7 au început a se aduna primii participanţi la iarmaroc, ca pe la orele 930 porţiunea pieţei din centrul satului, destinată iarmarocului sa fie plină de camioane şi microbuse cu produse agricole, dar şi de cumpărători. Cîntecele frumoase interpretate de către cunoscuta fanfară din Holercani adunau oamenii în centru, prevestind sărbătoarea tuturor locuitorilor din raion. Pe la orele 1000 au venit oaspeţii de onoare. Concretizăm că la sărbătoarea noastră am avut oaspeţi din Federaţia Rusă, conducerea raionului Sobinskii din regiunea Vladimir. Au fost spuse foarte multe şi frumoase cuvinte la adresa agricultorilor din raion dar şi tuturor locuitorilor satelor noastre, atît din partea conducerii raionului Dubăsari, reprezentaţilor Parlamentului şi Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, atît şi oaspeţilor din Federaţia Rusă, care, după spusele lor, prima dată sînt în Moldova şi au rămas adînc impresionaţi de primirea acordată, de frumuseţea locurilor şi a oamenilor de aici.
   Şeful adjunct al Direcţiei agricultură şi cadastru, dna M. Dicusar, a dat citire principalelor rezultate obţinute de către agricultorii din raion, pe parcursul anului 2016, rezultate îmbucurătoare pe de o parte dar şi a relatat şi despre problemele cu care ne confruntăm noi, cum ar fi: nesoluţionarea problemelor legate de accesul la terenurile de după traseul Rîbniţa-Tiraspol, lipsa pieţei de desfacere a producţiei, preţul mic la realizarea acesteia şi altele.
    O să aducem la cunoştinţă datele referitor la recoltarea principalelor culturi crescute de către agricultorii din raion, după cum urmează:  în ansamblu pe raion au fost recoltate circa 2204 ha de cereale, cu o recoltă medie de 3,84 t/ha. Volumul producţiei globale în anul curent constitue 8473 tone. În dependenţă de culturi, situaţia este următoarea: 1891 ha – grîu de toamnă, recoltat – 7445 tone (3,78 t/ha);   240 ha – orz de toamnă, recoltat – 825,5 tone (3,65 t/ha);  33 ha – orz de primăvară,  recoltat – 104 tone (2,9 t/ha); 40 ha de secară, recoltat – 100 tone (2,5 t/ha). Situaţia cu recoltarea culturilor tîrzii este următoarea:
             Floarea soarelui anul curent a fost cultivată pe o suprafaţă de 1659 ha, volumul global al producţiei obţinute constitue 3776 tone.
Suprafeţele cultivate cu porumb anul curent a fost de 1267,5 ha conform rezultatelor operative, roada la hectar constituie 3,44 t/ha. Din păcate, pînă la moment, nu au fost recoltate o parte din suprafeţele cu porumb, din totalul semănăturilor fiind recoltate circa 1000 ha.
       Suprafaţa ocupată cu legume în 2016 constituie 131 ha. Cu roada medie la hectar de 20 t/ha, volumul global al producţiei obţinute pînă la moment constitue  2720,5 tone. La moment se mai recolteză morcovul, sfecla roşie şi varza.
            Avînd în vedere condiţiile climaterice nefavorabile pentru viţa de vie, volumul recoltat de struguri anul curent este de 145 tone, roada medie fiind de 3,1 t/ha, volumul total fiind cu 95 tone mai mic faţă de anul 2015.
Recolta de fructe, atît sămînţoase cît şi sîmburoase anul curent a constituit 1744,6 tone, dintre care 40 tone – pere, 50 tone – prune, 270 tone – visine si 1384,4 tone – mere, avînd  o creştere cu 193 tone, sau cu aprox. 12 % , comparativ cu anul precedent, preţul de realizare anul curent fiind mai mare decît anul trecut. Această creştere se datorează şi intrării în rod a mai multor plantaţii noi, inclusiv plantaţie de pere de 3,2 ha, care a dat primul an 40 tone.
Volumul global la toate culturile de cîmp cît şi a suprafeţelor cultivate este este mic faţă de anii anteriori, datorită faptului că, pînă la moment, nu este soluţionată problema accesului la terenurile agricole cu suprafaţa de aprox. 6500 hectare, aflate după traseul Rîbniţa-Dubăsari-Tiraspol. Pentru anul trecut a fost alocată o compensaţie bănească în sumă de 1228 lei la hectar destinată proprietarilor de terenuri de după traseu. Aceeaşi compensaţie va fi şi pentru anul 2016.
    O mare prioritate în dezvoltarea producţiei de înaltă valoare este darea în exploatare, după procesul de reabilitare şi renovare a sistemului centralizat de irigare Coşniţa cu o suprafaţă totală de irigare de 2484 ha, utilizat de Asociaţia Utilizatorilor de Apă din Coşniţa.  Pentru dezvoltarea de mai departe a sectorului agrar din raion, rămîne a fi prioritară extinderea plantaţiilor de vii şi livezi, culturilor intensive cu o valoare adăugată înaltă. În această direcţie avem deja unele rezultate. Se măresc suprafeţele ocupate cu culturi multianuale în localităţile Ustia, Pîrîta, Coşniţa. Semnificativ este faptul că în teritoriul raionului activează agenţi economici care promovează elementele agriculturii performante, astfel în s. Ustia au fost sădite mai multe livezi de cireş cu folosirea instalaţiilor cu plasă antigrindină, cu irigarea prin picurare. În localităţile Pîrîta şi Coşniţa se extind suprafeţele livezilor superintensive cu irigare prin picurare, cu un potenţial sporit de  productivitate.
   În anul 2016 se simte o extindere a suprafeţelor de legume pe teren protejat, în Molovata Nouă şi Cocieri, care sunt iniţiaţi să dezvolte bussines-ul la creşterea legumelor pe teren protejat, datorită reorientării acestora din pricina interzicerii accesului la terenurile amplasate după traseu.
Datorită roadei de cereale din anul acesta s-au creat condiţii prielnice pentru dezvoltarea sectorului zooveterinar din raion. A continuat modernizarea activităţii fermei de creştere a porcinelor din satul Coşniţa SRL „BMO GRUP” şi măririi numărului de animale crescute. La Holercani, SRL „Prorovi-prim” a extins numărul de capete de vite cornute mari pentru producerea laptelui  în stare proaspătă, contribuind la folosirea producţiei autohtone. În acest context, instituţiilor de învăţămînt preşcolar şi preuniversutar li s-a propus achiziţionarea producţiei de la agenţii economici sus menţionaţi.
            Necătînd la multiplele greutăţi,  agricultorii din raion sînt dispuşi să obţină rezultate şi mai bune în anul 2017. Pentru aceasta au fost deja semănate peste 2000 hectare de culturi de toamnă,  se petrec lucrările la pregătire a solului pentru roada anului viitor, se pregăteşte materialul săditor şi semincier, se iau măsurile necesare pentru crearea condiţiilor normale de lucru în perioada de iarnă, pentru oamenii antrenaţi la reparaţia tehnicii şi inventarului agricol destinat lucrările de primăvară.
    A urmat menţionarea celor mai buni agricultori din raion şi a veteranilor care au dedicat toată viaţa agriculturii, slujirii gliei. Astfel cei 36 fruntaţi în producere şi 22 veterani ai muncii, pe rînd au fost invitaţi pentru a fi menţionaţi cu diplome din partea Consiliului raional Dubăsari şi premiaţi cu cadouri.
   Pentru ca sărbătoarea să fie şi mai frumoasă, s-a luat decizia de a organiza şi o expoziţie tematică sub genericul unic „Toamna de Aur 2016”, la care au luat parte toate primăriile din raion, instituţiile şcolare şi preşcolare, Consiliul raional Dubăsari şi un număr mare de meşteri poulari din raion şi din raioanele vecine. Mai jos vom aduce la cunoştinţă rezultatele aprecierii expoziţiilor prezentate de către participani, care au fost mnţionate cu diplome şii cadouri, după cum urmează:
      Primăria Cocieri – Diplomă pentru originalitatea amenajării Expoziţiei „Toamna de Aur 2016” în cadrul sărbătorii raionale Ziua lucrătorului din domeniul agriculturii şi industriei prelucrătoare şi un cadou.
      Primăria Coşniţa – Diplomă pentru originalitatea amenajării Expoziţiei „Toamna de Aur 2016” şi un cadou.
       Primăria Doroţcaia – Diplomă pentru creativitatea amenajării Expoziţiei „Toamna de Aur 2016” şi  un cadou.
       Primăria Molovata – Diplomă pentru diversitatea lucrărilor prezentate amenajării Expoziţiei „Toamna de Aur 2016” şi un cadou.
       Consiliul raional Dubăsari – Diplomă pentru creativitatea amenajării Expoziţiei „Toamna de Aur 2016” şi un cadou.
      Restul primăriilor au fost menţionate cu Diplome pentru participare la Expoziţia „Toamna de Aur 2016” în cadrul sărbătorii raionale Ziua lucrătorului din domeniul agriculturii şi industriei prelucrătoare şi cîte un cadou.
    Au participat 18 meşteri populari, care la fel, au fost menţionaţi cu Diplome pentru participare la Expoziţia „Toamna de Aur 2016” şi cîte un cadou.
 
Pe parcursul sărbătorii a fost petrecut Concursul vinului de casă, la concurs au fost prezentate 46 de probe de vin. În urma degustării de către membrii Comisiei au fost apreciaţi şi menţionaţi cu Diplomă şi un cadou următorii participanţi:
    Locul I – nr 7  dl Muntean Grigore din localitatea Corjova r. Dubăasari,
    Locul II – nr 46 dl Brînză Igor din localitatea Molovata r. Dubăsari,
    Locul III – nr 16 dl Roşca Eduard din localitatea Cocieri r. Dubăsari.
 
Pe parcursul întregii sărbători am avut parte de un frumos program artistic, susţinut de către colectivele artistice din raion, elevii Liceului teoretic Doroţcaia, ai Şcolilor de arte din Coşniţa şi Doroţcaia, orchestra raională „Gheorghe Murga”, formaţia „Integro”, şi desigur colectivul artistic al oaspeţilor din Rusia – ansamblul „Потешки”, cărora le aducem cele mai calde multumiri pentru susţinerea artistică.
 

Direcţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Sărbătoarea agricultorilor s-a petrecut la cel mai înalt nivel - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta