Harta site-ului
Ajutor
Sărbătoarea agricultorilor s-a desfășurat la cel mai înalt nivel
Sărbătoarea agricultorilor s-a desfășurat la cel mai înalt nivel

La data de 30 noiembrie 2019, în centrul satului Coşniţa a fost desfășurată sărbătoarea raională „Ziua lucrătorului din domeniul agriculturii şi industriei prelucrătoare 2019”. Necătând la ceea că de dimineaţă a fost ceaţă, puţin mai târziu a început a se face timpul mai frumos, deaceea ne-am putut bucura din plin de farmecul sărbătorii. De dimineaţă, începând cu orele 7 au început a se aduna primii participanţi la iarmaroc, ca pe la orele 900 porţiunea pieţei din centrul satului, destinată iarmarocului sa fie plină de camioane şi microbuse cu produse agricole, dar şi de cumpărători. Muzica ce răsuna din Casa Raională de Cultură aduna oamenii în centru, prevestind sărbătoarea tuturor locuitorilor din raion. Pe la orele 1000 cea mai mare parte a invitaţilor la sărbătoare se aflau în Casa de cultură, alţii, care încă nu au reuşit, făceau cumpărături la iarmaroc. Au fost spuse foarte multe şi frumoase cuvinte în adresa agricultorilor din raion dar şi tuturor locuitorilor satelor noastre din partea conducerii raionului Dubăsari.
Şeful  Direcţiei agricultură şi cadastru, dl Serghei Guvir, a dat citire principalelor rezultate obţinute de către agricultorii din raion, pe parcursul anului 2019, rezultate îmbucurătoare pe de o parte dar şi a relatat şi despre problemele cu care ne confruntăm noi, cum ar fi: condiţiile climaterice destul de grele, având în vedere lipsa precipitaţiilor pe parcursul a mai multor luni, lipsa pieţei de desfacere a producţiei, preţul mic la realizarea acesteia şi altele.
O să aducem la cunoştinţă datele referitor la recoltarea principalelor culturi crescute de către agricultorii din raion, după cum urmează:  în ansamblu pe raion au fost recoltate circa 4386 ha de cereale, cu o recoltă medie de 2,98 t/ha. Volumul producţiei globale în anul curent constitue 13053,7 tone. În dependenţă de culturi, situaţia este următoarea: 4004 ha – grîu de toamnă, recoltat – 12200 tone (3,05 t/ha);   382 ha – orz de toamnă, recoltat – 854 tone (2,23 t/ha).
Situaţia cu recoltarea culturilor tîrzii este următoarea:
Floarea soarelui anul curent a fost cultivată pe o suprafaţă de 5409 ha, volumul global al producţiei obţinute constitue 9154 tone, sau 1,7 t/ha.
Suprafaţa cultivată cu porumb anul curent a fost de 3077,5 ha conform rezultatelor, roada la hectar constituie 5,44 t/ha, s-a obţinut un volum de 16739 tone.
Suprafaţa ocupată cu legume în 2019 a fost de 124,2 ha. Cu roada medie la hectar de 26,09 tone, volumul global al producţiei obţinute constitue  3240 tone.
Având în vedere condiţiile climaterice favorabile pentru viţa de vie, volumul recoltat de struguri anul curent este de 392,2 tone, roada medie fiind de 8,4 t/ha, volumul total fiind cu 165,9 tone mai mare faţă de anul 2018.
Recolta de fructe, atât sămânţoase cât şi sâmburoase anul curent a constituit 4393 tone, dintre care: 156,8 tone – prune, 494,46 tone – vișine, 3563,28 tone – mere şi178,46 tone – cireş, având  o creştere cu 286,62 tone, sau cu aproximativ 7 % , comparativ cu anul precedent, preţul de realizare anul curent fiind mai mare decât anul trecut. Această creştere se datorează şi intrării în rod a mai multor plantaţii noi, necătând la faptul că suprafaţa livezilor în rod s-a redus faţă de anul 2018, cu 48,8 ha. Este îmbucurător faptul că pe parcursul ultimilor trei ani au fost plantate încă 156,42 ha de livezi, inclusiv 16,42 ha nuc, care odată cu intrarea în rod vor spori considerabil indicatorii roadei de fructe.
Volumul global la toate culturile de câmp cât şi a suprafeţelor cultivate este mai mare faţă de anii anteriori, datorită faptului că, în vara anului 2018, parţial, a fost soluţionată problema accesului la terenurile agricole cu suprafaţa de aproximativ 6500 hectare, aflate după traseul Rîbniţa-Dubăsari-Tiraspol.
O mare prioritate în dezvoltarea producţiei de înaltă valoare este darea în exploatare, după procesul de reabilitare şi renovare a sistemului centralizat de irigare Coşniţa cu o suprafaţă totală de irigare de 2484 ha, utilizat de Asociaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigare Coşniţa.  Pentru dezvoltarea de mai departe a sectorului agrar din raion, rămâne a fi prioritară extinderea plantaţiilor de vii şi livezi, culturilor intensive cu o valoare adăugată înaltă. În această direcţie avem deja unele rezultate. Se măresc suprafeţele ocupate cu culturi multianuale în localităţile Ustia, Pîrîta, Coşniţa. Semnificativ este faptul că în teritoriul raionului activează agenţi economici care promovează elementele agriculturii performante, astfel în s. Ustia au fost sădite mai multe livezi de cireş cu folosirea instalaţiilor cu plasă antigrindină, cu irigarea prin picurare. În localităţile Pîrîta şi Coşniţa se extind suprafeţele livezilor superintensive cu irigare prin picurare, cu un potenţial sporit de  productivitate.
După această prezentare a urmat menţionarea celor mai buni agricultori din raion şi a veteranilor care au dedicat toată viaţa agriculturii, slujirii gliei. Astfel au fost menţionaţi 78 fruntaşi în producere şi 22 veterani ai muncii, aceştia pe rând au fost invitaţi pentru a li se înmâna diplome din partea Consiliului raional Dubăsari şi premiaţi cu cadouri. Deasemenea au fost menţionate şi trei categorii aparte de agricultori: trei cele mai tineri specialişti angajaţi în sectorul agricol, trei doamne conducătoare de întreprinderi agricole şi dinastia de mecanizatori din s.Vasilevca.
Pe parcursul întregii sărbători am avut parte de un frumos program artistic, susţinut de către colectivele artistice din raion: grupul de dansatori „Bravis”, colectivul folcloric „Flori de măr”, formaţia „Integro”, toate din Coşniţa şi colectivelor din Doroţcaia: colectivul folcloric „Nistrenii” şi colectivul de dans „Doruleţ”. Anul acesta am avut in ospeţie şi artişti de nivel republican –  ne+au bucurat cu cîntece alese Nicolae Paliţ şi Lenuţa Gheorghiţă.
Dorim să aducem sincere mulţumiri tuturor celor ce s-au implicat în procesul pregătirii şi desfășurării sărbătorii, celor care au luat parte la sărbătoare şi în primul rând agricultorilor din raion, care au găsit timp să vină să se bucure de evenimentul organizat anume pentru ei.
 
Direcţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Sărbătoarea agricultorilor s-a desfășurat la cel mai înalt nivel - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta