Harta site-ului
Ajutor
Salarii majorate în sectorul bugetar
Salarii majorate în sectorul bugetar

Pe 17 august 2018 a intrat în vigoare Modificarea Legii nr.355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar. În acest context, Direcția juridică și resurse umane aduce la cunoștința salariaților despre următoarele modificări:
- La articolul 8: Alineatul (21) va avea următorul cuprins:
,, Mărimea premiilor cu prilejul jubileelor, al sărbătorilor profesionale și al zilelor de sărbătoare nelucrătoare pentru persoanele care dețin funcția de demnitate publică din cadrul autorităților administrației publice locale se stabilește prin decizia autorității executive a administrației publice locale, în baza unui regulament aprobat de către autoritatea deliberativă a administrației publice locale.”
Articolul se completează cu alineatul (23) cu următorul cuprins:
,,Persoanele care dețin funcția de demnitate publică în cadrul autorităților administrției publice locale beneficiază lunar de plăți de stimulare în mărime de 50% din salariul lunar. Plățile respective se achită pentru timpul efectiv lucrat, proporțional salariului lunar stabilit în anexele nr.2 și nr.3, din contul mijloacelor planificate în acest scop în bugetele autorităților respective sau alocate de la bugetul de stat.”
- Legea se completează cu articolul 112  cu următorul cuprins: ,, Art.112.- Personalul care efectuează deservirea tehnică și asigură funcționarea autorităților administrației publice locale beneficiază lunar de plăți de stimulare în mărime de până la 15% din salariul de funcție.
- La articolul 28, alineatul (10 va avea următorul cuprins: ,, Consiliilor raionale și locale li se acordă dreptul de a majora salariile angajaților unităților sferei sociale din localitățile rurale și orașe din contul veniturilor suplimentare obținute la executarea bugetului local, în proporție de până la 20% din salariul de bază”.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.309-320 din 17 august 2018.
                                                                                         Serghei LOGHINOV,
                                                                       Specialist principal în probleme juridice

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Salarii majorate în sectorul bugetar - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta