Harta site-ului
Ajutor
S-a modificat modalitatea de acordare a subvenţiilor pentru agricultori
S-a modificat modalitatea de acordare a subvenţiilor pentru agricultori

Pe data de 16 decembrie 2016, în Parlament a fost aprobată Legea  privind principiile de subvenţionare a producătorilor agricoli şi dezvoltare rurală.
Legea va asigura continuitatea proceselor de susținere financiară din partea statului, direcționînd aceste mijloace reieșind din prevederile documentelor de politici, care confirmă importanța pe care o atribuie sectorului agroalimentar, precum  și mediului rural, respectiv, dezvoltării acestora pe termen lung.
Conform Agenţiei de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA), odată cu implementarea legii, politica statului în domeniul susținerii producătorilor agricoli din Fondul de subvenționare a producătorilor agricoli va fi bazată pe principii clar definite, bazate pe calcule, pe analize economice, cu mecanisme de evaluare a impactului și nu în ultimul rînd cu previziuni clare pe termen cel puțin mediu.
Astfel, începînd cu anul 2017, sistemul de subvenționare va fi reglementat în baza Legii. Totodată, este de menționat faptul, că prin prisma Legii va fi posibilă perfecționarea sistemului de subvenționare a producătorilor agricoli din RM, ajustarea acestuia la bunele practici europene, mai cu seamă:
- Planificarea și stabilirea măsurilor de sprijin pasibile de subvenționare conform Strategiei naționale de dezvoltare agricolă și rurală pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, asigurînd astfel,  o continuitate a măsurilor de sprijin;
- Fixarea principiului de formare a Fondului de subvenţionare;
- Implementarea unui sistem nou de monitorizare a rezonabilității costurilor investițiilor, în vederea neadmiterii majorării artificiale a valorii investițiilor;
- Facilități pentru tinerii fermieri şi măsuri de stimulare a producătorilor autohtoni de utilaje şi echipament;
- Acordarea subvenției pentru investiția efectuată și aplicarea treptată, începînd cu 2020, a plăților directe la hectar de teren prelucrat;
-  Înviorarea climatului de afaceri în zonele geografice defavorizate;
- Susținerea tinerilor producători agricoli/femeilor, prin majorarea cuantumului subvențiilor, posibilitatea acordării subvențiilor în avans.
Dl N. Cibuc a menționat, că prezenta Lege vine să substituie Regulamentul cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli care pînă la moment era aprobat anual prin Hotărîre de Guvern. Astfel, prevederile stabilite în Regulament nu vor mai suferi an de an schimbări care să pericliteze desfășurarea procesului de subvenționare.
  În rezultatul aplicării în anul 2017 a Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli, aprobată recent de către Parlament, depunerea noilor dosare se preconizează să înceapă fără întîrzieri.
  
 
Valeriu POPUŞOI,
Direcţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

S-a modificat modalitatea de acordare a subvenţiilor pentru agricultori - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta