Harta site-ului
Ajutor
Reuniunile metodice - startul pentru anul școlar 2018 - 2019
Reuniunile metodice - startul pentru anul școlar 2018 - 2019

În perioada 13 - 20 august în incinta gimnaziului Ustia se organizează şi desfăşoară reuniunile metodice raionale. În această perioadă toate cadrele didactice la toate disciplinele de studii din raion vor primi Scrisorile metodice disciplinare în baza cărora îşi vor organiza demersul educaţional la disciplina predată. Colaboratorii Direcţiei învăţământ general Dubăsari vin în faţa cadrelor didactice cu un suport informaţional util care va uşura activitatea zilnică a cadrelor didactice. 
La data de 17 august s-au desfăşurat întrunirile metodice cu participarea profesorilor de Istorie, Limba şi literatura română, cu psihologii şi cadrele didactice de sprijin, profesorii de Chimie, Educaţia civică, Educaţia tehnologică.
Responsabilii de disciplinele şcolare din cadrul Direcţiei învăţământ general au marea responsabilitate de a aduce pe masa profesorului tot suportul informaţional cu convingerea că în procesul educaţional nu vor fi comise erori, încălcări. Repartizarea orelor deja s-a efectuat, fiecare pedagog ştie în ce clase va preda, are toată libertatea de a-şi realiza proiectarea didactică de perspectivă şi cea pe unităţi. 
Pentru managementul timpului temei pentru acasă, profesorul cuantifică durata estimativă a timpului mediu necesar realizării sarcinii, fixându-l în proiectul unității de învățare sau cel al lecției.
Tema de cercetare pentru anul de studii 2018 - 2019 la majoritatea disciplinelor e orientată la dozarea temei pentru acasă. 
Volumul temelor pentru acasă pentru fiecare disciplină școlară, nu trebuie să depășească 1/3 din volumul sarcinilor realizate în clasă, pe parcursul lecției.
Un punct forte al activităţii didactice pentru anul de studii este de a propune elevilor teme pe măsura posibilităţilor şi ca timpul efectuării să nu depăşească 20 de minute. 
Sarcinile complexe, cu un grad sporit de dificultate (eseu, 
proiecte de cercetare etc.) se vor propune o singură dată în 
cadrul unității de învățare, cu anunțarea, din start, a condițiilor de realizare.
Direcţia învăţământ general Dubăsari aduce mulţumiri administraţiei gimnaziului Ustia care, în ciuda activităţilor de reparaţie capitală, au contribuit considerabil în buna organizare în desfăşurarea reuniunilor metodice raionale.

Violeta Nakai -Tolstenco,
şef Secţie politici educaţionale şi management economic,
Direcţia Învăţământ General Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  www.consiliudubasari@gmail.com

Reuniunile metodice - startul pentru anul școlar 2018 - 2019 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta