Harta site-ului
Ajutor
Repartizarea ajutorului social pentru luna aprilie
Repartizarea ajutorului social pentru luna aprilie

Ajutorul social este un suport financiar, plătit în fiecare lună familiilor care se află într-o situaţie de dificultate. Acest suport financiar permite garantarea unui venit lunar minim pentru familiile vulnerabile. Banii se utilizează în special pentru necesităţile prioritare şi curente ale familiei ce ţin de alimentare, îmbrăcăminte, sănătate, şcolarizare, servicii comunale.
În raionul Dubăsari pentru luna aprilie vor beneficia de ajutor social 420 familii în sumă totală de 418881 lei. Aceste prestaţii sunt repartizate pe localităţi în felul următor:
APRILIEAJUTOR SOCIAL
NR D/OLOCALITATEABENEFICIARISUMA
1COCIERI4456850
2CORJOVA77274
3COȘNIȚA2023813
4DOROȚCAIA1318465
5HOLERCANI2010080
6MARCĂUȚI3336700
7MOLOVATA4129386
8MOLOVATA NOUĂ4856743
9OXENTEA6267892
10PÎRÎTA1521254
11USTIA11688949
12POHREBEA11475
TOTAL420418881
 
 De asemenea, Direcția asistență socială și protecția familiei Dubăsari vă aduce la cunoștință că prin Legea nr. 304 din 22.12.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 133 din 13 iunie 2008 cu privire la ajutor social, s-a stabilit că venitul lunar minim garantat se va indexa anual la 1 aprilie, în funcție de creșterea anuală a indicelui prețurilor de consum pentru anul precedent, în modul stabilit de Guvern.
Astfel, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 153 din 15 martie 2017 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plata ajutorului social, după indexare, nivelul venitului lunar minim garantat, utilizat la calcularea dreptului la ajutor social, de la 1 aprilie curent constituie 961 lei. Drept rezultat al majorării venitul lunar minim garantat, la cererile cu statut spre plată procesate până la 1 aprilie a fost majorată suma ajutorului social.
Amintim că ajutorul social/ajutorul pentru perioada rece a anului este stabilit de către Direcţia asistenţă socială și protecția familiei Dubăsari prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat Asistență Socială şi se achită de către Casa Naţională de Asigurări Sociale prin intermediul prestatorului de serviciu Poșta Moldovei.
 
 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Repartizarea ajutorului social pentru luna aprilie - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta