Harta site-ului
Ajutor
Reguli noi la pensionare!
Reguli noi la pensionare!

CTAS Dubăsari aduce la cunoştinţă precum că, conform modificărilor şi completărilor efectuate în Legea nr. 156-XIV din 14-10-1998, care au intrat în vigoare la 01.04.2017, sunt prevăzute formule noi de calcul al pensiilor pentru limită de vârstă şi de dezabilitate.
Comunicăm că, la aplicarea formulelor noi de calculare a pensiei, se ia în considerare stagiul  realizat până şi după 01.01.1999, mărimea pensiei fiind calculată din venitul mediu lunar asigurat realizat  începând cu 01 ianuarie 1999 în baza datelor contului personal  de asigurări sociale al persoanei asigurate.
Astfel, persoanele care se adresează  pentru stabilirea drepturilor de pensie, nu mai prezintă certificate ce confirm venitul până la 01.01.1999, fiind  prezentate - buletinul de identitate, carnetele de muncă, documente ce confirmă activitatea de muncă şi perioadele necontributive incluse în stagiul de cotizare în temeiul legii şi alte documente necesare. Persoanele care au activat  şi activează  pe teritoriul Transnistriei , începând cu 01.01.1992  până în prezent,  vor prezenta certificate privind achitarea de contribuţii de asigurări sociale.
Conform art. 151  pensia anticipată pentru limită de vârstă  care se acordă asiguratului care a realizat stagiul complet de cotizare 34 de ani, prevăzut la art. 42 alin (1), poate solicita stabilirea anticipată a pensiei  pentru limită de vârstă cu cel mult trei ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare de 63 de ani pentru bărbaţi şi femei. La calcularea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate pentru limită de vârstă, nu se iau în calcul perioadele necontributive prevăzute la art. 5 alin (2) şi art. 50 alin (1) lit. d) şi e),
Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cel al pensiei pentru limită de vârstă.
La data împlinirii cumulative a condiţiilor pentru limită de vârstă  prevăzute la art. 15 alin. (1) se acordă, la cerere, pensie pentru limită de vârstă prin adăugarea perioadelor necontributive asimilate şi a celor contributive.
Menţionăm că, în cazul în care în extrasul din cont  al persoanei asigurate se regăseşte doar suma indemnizaţiei  pentru incapacitatea temporară de muncă din care nu au fost achitate contribuţii  de asigurări sociale, iar perioada nu este indicată, aceasta urmează a fi confirmată prin documente confirmative suplimentar eliberate de entitate şi prezentate de solicitant doar la categoria pensiei anticipate pentru limită de vârstă.
 
În cazul celorlalte categorii de pensii, prestaţia va fi calculată în baza datelor din contul personal de asigurări sociale.           
La stabilirea pensiei anticipate pentru limită de vârstă, nu se acordă alocaţia lunară de stat conform Legii 1591 din 26.12.2002.
 
 
Svetlana CIOBANU,
şef  Direcţie CTAS Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Reguli noi la pensionare! - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta